Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
  Kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam những ngày gần nhất giúp bạn tự soi cầu theo ý muốn
Chọn tỉnh:
 

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 11 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:87,33,20,35,34,51,22,31,07,67,78,78,37,00,38,56,93,03
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
498187
Giải nhất
94733
Giải nhì
00620
Giải ba
45735
23534
Giải tư
65651
98922
40531
52907
08967
44578
86978
Giải năm
8637
Giải sáu
2300
7338
6756
Giải bẩy
593
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 0 3

0 2
3 5 4 1 7 8

1 6
7
8 8

3

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 04 tháng 03 năm 2018

2 số cuối:42,60,88,32,47,42,88,76,81,67,33,12,50,08,17,94,53,59
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
045742
Giải nhất
18660
Giải nhì
46488
Giải ba
66432
72247
Giải tư
35942
57888
67976
36181
04067
09333
23212
Giải năm
7450
Giải sáu
5608
4317
7694
Giải bẩy
153
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
2 7

2 3
7 2
0 3 9
0 7
6
8 8 1
4

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 25 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:63,64,03,83,59,45,58,00,28,52,37,16,09,75,52,94,58,92
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
707763
Giải nhất
97564
Giải nhì
12703
Giải ba
18983
07559
Giải tư
91845
74858
25400
13028
76852
25337
08216
Giải năm
6209
Giải sáu
1675
3652
2894
Giải bẩy
458
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 0 9
6
8
7
5
9 8 2 2 8
4
5
3
4 2

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 18 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:55,76,81,64,07,32,33,07,47,70,78,04,68,38,31,03,02,46
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
401155
Giải nhất
55876
Giải nhì
53281
Giải ba
34064
90107
Giải tư
12532
03033
13407
42247
38970
57178
63604
Giải năm
5468
Giải sáu
1538
0831
6403
Giải bẩy
702
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 7 4 3 2


2 3 8 1
7 6

4 8
6 0 8
1

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 11 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:52,25,33,19,02,67,28,48,88,72,15,00,01,56,05,12,38,32
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
070152
Giải nhất
97125
Giải nhì
96233
Giải ba
69019
04802
Giải tư
81067
33828
52648
10388
12072
14915
83300
Giải năm
3801
Giải sáu
8956
8505
3512
Giải bẩy
538
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 0 1 5
9 5 2
5 8
3 8 2
8
6
7
2
8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 04 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:77,36,57,98,36,76,68,13,40,94,57,83,62,50,69,27,04,61
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
639377
Giải nhất
70736
Giải nhì
05657
Giải ba
44398
19036
Giải tư
45476
34968
75313
91140
86094
15657
85283
Giải năm
3462
Giải sáu
4650
3969
9927
Giải bẩy
804
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
3
7
6 6
0
7 7 0
8 2 9 1
6
3
8 4

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 28 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:42,57,50,23,55,80,74,76,85,59,05,61,12,24,01,25,40,99
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
657342
Giải nhất
71457
Giải nhì
93750
Giải ba
82423
40255
Giải tư
09680
34974
96176
69385
39259
19305
94461
Giải năm
4412
Giải sáu
8124
6301
8725
Giải bẩy
840
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 1
2
3 4 5

0
7 0 5 9
1
4 6
0 5
9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 21 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:24,19,76,20,51,23,44,70,18,98,56,67,94,46,81,81,25,85
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
339924
Giải nhất
49519
Giải nhì
08776
Giải ba
47620
97051
Giải tư
23723
28744
33470
58618
61598
69856
65367
Giải năm
3794
Giải sáu
2346
6781
4581
Giải bẩy
525
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9 8
0 3 5

4 6
1 6
7
6 0
1 1 5
8 4

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 14 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:17,89,39,62,43,84,04,21,92,90,38,82,52,48,20,94,20,96
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
509417
Giải nhất
02889
Giải nhì
95339
Giải ba
62162
22443
Giải tư
55584
56304
25821
51892
85690
75238
17382
Giải năm
6652
Giải sáu
8948
5620
5594
Giải bẩy
020
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4

1 0 0
9 8
3 8
2
2

9 4 2
2 0 4 6

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 07 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:37,74,38,06,00,62,98,95,49,65,08,34,60,57,32,09,07,05
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
749837
Giải nhất
48774
Giải nhì
09738
Giải ba
23706
04100
Giải tư
11062
42198
97995
59849
47465
79208
07934
Giải năm
6360
Giải sáu
6057
9232
5009
Giải bẩy
407
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 0 8 9 7 5


8 4 2
9
7
2 5 0
4

8 5

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 31 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:72,24,76,01,46,83,44,11,75,48,24,73,53,65,53,65,40,75
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
208872
Giải nhất
42124
Giải nhì
55876
Giải ba
56901
27046
Giải tư
59083
00144
70611
91675
78548
69424
92973
Giải năm
0653
Giải sáu
2865
9053
4465
Giải bẩy
040
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
1
4 4

6 4 8 0
3 3
5 5
6 5 3 5
3

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 24 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:29,18,33,78,34,90,02,20,76,44,67,17,13,15,41,00,15,14
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
107329
Giải nhất
02918
Giải nhì
53933
Giải ba
15578
70534
Giải tư
39990
65702
20820
24376
08044
82167
08317
Giải năm
0713
Giải sáu
7015
4141
9600
Giải bẩy
315
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 0
8 7 3 5 5 4
0
3 4
4 1

7
8 6

0

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 17 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:04,19,65,74,87,04,76,05,28,40,14,05,67,00,77,38,87,20
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
166104
Giải nhất
51519
Giải nhì
80165
Giải ba
52274
01287
Giải tư
44404
21176
19505
78628
26040
94914
11905
Giải năm
6967
Giải sáu
6100
2177
1738
Giải bẩy
587
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 5 0
9 4
8 0
8
0

5 7
4 6 7
7 7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:31,75,80,64,75,47,05,72,32,26,35,23,84,28,48,57,46,69
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
278631
Giải nhất
97075
Giải nhì
62380
Giải ba
74064
56175
Giải tư
82947
01405
64472
09732
19826
67235
67423
Giải năm
2884
Giải sáu
3628
6448
9457
Giải bẩy
946
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5

6 3 8
2 5
7 8 6
7
4 9
5 5 2
0 4

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 03 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:42,70,66,30,15,97,82,62,44,45,92,10,33,90,03,66,54,76
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
645742
Giải nhất
03370
Giải nhì
90966
Giải ba
31230
02915
Giải tư
27397
52182
54562
46044
48945
51792
87110
Giải năm
2533
Giải sáu
1290
4303
1966
Giải bẩy
254
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
5 0

0 3
4 5
4
6 2 6
0 6
2
7 2 0

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:45,63,09,34,00,45,26,87,42,66,18,83,00,86,65,64,16,59
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
306245
Giải nhất
09163
Giải nhì
24909
Giải ba
10834
31500
Giải tư
96345
61926
32787
45642
59566
53418
29683
Giải năm
4700
Giải sáu
2986
9165
8864
Giải bẩy
416
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 0 0
8 6
6
4
5 2
9
3 6 5 4

7 3 6

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:74,14,29,45,01,97,87,34,73,54,30,51,76,19,67,82,92,24
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
654274
Giải nhất
50314
Giải nhì
03529
Giải ba
64345
51901
Giải tư
97597
91887
33034
65673
35454
58730
54551
Giải năm
7976
Giải sáu
7819
3667
2082
Giải bẩy
492
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
4 9
9 4
4 0
5
4 1
7
3 6
7 2
7 2

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 12 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:24,90,01,46,51,04,66,91,70,27,22,06,33,24,09,71,53,76
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
566724
Giải nhất
91890
Giải nhì
84701
Giải ba
97546
83751
Giải tư
64804
89566
14891
83570
74027
55122
59706
Giải năm
3033
Giải sáu
2224
0509
8971
Giải bẩy
553
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 6 9

7 2 4
3
6
1 3
6
0 1 6

0 1

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 05 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:59,31,57,52,63,78,47,49,55,80,66,16,57,68,10,55,09,09
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
586659
Giải nhất
14431
Giải nhì
51457
Giải ba
55652
63963
Giải tư
64678
96547
67249
37955
53780
61966
25516
Giải năm
5857
Giải sáu
0068
1410
4455
Giải bẩy
109
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 9
6 0

1
7 9
7 2 5 7 5
3 6 8
8
0

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 29 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:59,39,33,54,66,79,23,08,52,57,16,86,87,49,84,35,49,08
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
990259
Giải nhất
98839
Giải nhì
50533
Giải ba
47754
42666
Giải tư
02779
40923
04608
46752
90157
52716
78686
Giải năm
3687
Giải sáu
6949
3384
7635
Giải bẩy
749
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 8
6
3
9 3 5
9 9
4 2 7
6
9
6 7 4

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 22 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:07,92,17,95,04,25,34,06,04,86,20,59,53,41,34,87,64,93
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
864907
Giải nhất
20192
Giải nhì
79317
Giải ba
19595
19104
Giải tư
26725
54334
98206
25704
53186
08520
71959
Giải năm
9353
Giải sáu
9241
7134
0287
Giải bẩy
864
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6 4
7
5 0
4 4
1
9 3
4

6 7
2 5 3

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 15 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:62,66,79,53,83,55,13,97,78,18,49,32,30,85,62,08,51,15
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
048262
Giải nhất
43366
Giải nhì
88279
Giải ba
24753
08583
Giải tư
56055
21713
97297
37678
70218
78449
98032
Giải năm
9330
Giải sáu
6385
8162
4508
Giải bẩy
951
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
3 8 5

2 0
9
3 5 1
6 2
9 8
3 5
7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 08 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:28,37,87,58,67,33,64,40,49,35,20,78,72,60,50,30,48,86
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
869628
Giải nhất
25037
Giải nhì
74187
Giải ba
11058
32867
Giải tư
28933
38064
61840
43849
60535
43820
57178
Giải năm
0372
Giải sáu
6060
6750
3730
Giải bẩy
048
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


0
7 3 5 0
0 9 8
8 0
7 4 0
8 2
7 6

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 01 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:63,53,29,70,00,29,34,54,93,11,74,78,59,69,75,73,51,07
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
457163
Giải nhất
33253
Giải nhì
44829
Giải ba
63670
58100
Giải tư
05629
42834
75754
59293
11111
43174
58378
Giải năm
7259
Giải sáu
4269
5175
3573
Giải bẩy
851
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7
1
9 9
4

3 4 9 1
9
0 4 8 5 3

3

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 24 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:82,19,79,85,55,22,31,09,36,61,55,25,21,47,87,95,65,98
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
120082
Giải nhất
29819
Giải nhì
12579
Giải ba
82185
88355
Giải tư
89322
66631
35209
04536
18161
42155
92325
Giải năm
1321
Giải sáu
3747
6787
6295
Giải bẩy
465
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
9
2 5 1
1 6
7
5 5
1 5
9
5 7
5 8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 17 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:41,04,51,55,84,11,45,97,40,14,15,97,73,38,10,43,54,09
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
167841
Giải nhất
91004
Giải nhì
24051
Giải ba
87855
26684
Giải tư
00111
97545
46297
09040
69414
25115
35397
Giải năm
0073
Giải sáu
8338
8410
1743
Giải bẩy
154
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 9
1 4 5 0

8
5 0 3
1 5 4

3
4
7 7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 10 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:88,21,64,88,37,32,71,83,75,55,43,46,09,94,90,52,88,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
959188
Giải nhất
20221
Giải nhì
23264
Giải ba
03188
49437
Giải tư
46732
08271
61683
55875
58455
59943
87346
Giải năm
5109
Giải sáu
2394
1890
7852
Giải bẩy
688
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9

1
7 2
3 6
5 2 4
4
1 5
8 3 8
4 0

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 03 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:93,86,55,74,40,74,59,95,75,48,41,89,72,60,89,75,09,70
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
691993
Giải nhất
10286
Giải nhì
69855
Giải ba
32274
67540
Giải tư
07674
48259
27395
28775
19048
77541
46989
Giải năm
8372
Giải sáu
3960
6889
8975
Giải bẩy
209
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
90 8 1
5 9
0
4 4 5 2 5 0
6 9 9
5

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 27 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:60,02,91,22,90,76,26,94,24,14,81,45,76,20,96,46,83,84
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
149460
Giải nhất
37402
Giải nhì
63491
Giải ba
87022
08790
Giải tư
68776
53826
85394
18524
59514
67281
74545
Giải năm
2976
Giải sáu
5120
4596
0446
Giải bẩy
283
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
4
2 6 4 0

5 6


6 6
1 3 4
1 0 4 6

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 20 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:28,83,03,57,30,28,61,34,64,56,55,37,68,08,72,79,70,90
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
959528
Giải nhất
53783
Giải nhì
61903
Giải ba
94357
26830
Giải tư
36728
20961
90334
90064
62856
77655
98937
Giải năm
4268
Giải sáu
7408
5772
7079
Giải bẩy
970
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8

8
0 4 7

7 6 5
1 4 8
2 9 0
3
0

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 13 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:17,29,57,98,24,96,84,51,98,55,87,86,81,14,72,62,91,92
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
706817
Giải nhất
22429
Giải nhì
57357
Giải ba
42298
97324
Giải tư
53996
30884
64551
56698
84955
80487
54886
Giải năm
3281
Giải sáu
6714
9872
3962
Giải bẩy
591
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4
9 4


7 1 5
2
2
4 7 6 1
8 6 8 1 2

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 06 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:82,67,06,52,07,50,74,71,29,15,98,23,90,91,38,01,47,92
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
162582
Giải nhất
30067
Giải nhì
26006
Giải ba
73852
61007
Giải tư
41750
25974
73271
26429
95315
34398
82923
Giải năm
0090
Giải sáu
1791
6538
4201
Giải bẩy
847
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7 1
5
9 3
8
7
2 0
7
4 1

8 0 1 2

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 30 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:80,00,65,33,37,53,89,75,69,10,98,24,62,56,13,89,09,50
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
982280
Giải nhất
64000
Giải nhì
80265
Giải ba
47633
21337
Giải tư
97253
80989
87175
72169
06910
09698
17624
Giải năm
6662
Giải sáu
4756
1113
6389
Giải bẩy
409
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 9
0 3
4
3 7

3 6 0
5 9 2
5
9 9
8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 23 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:20,70,04,55,14,59,46,68,08,77,44,05,63,97,49,58,21,81
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
318120
Giải nhất
38570
Giải nhì
77604
Giải ba
50655
64814
Giải tư
49259
09746
44868
93908
04877
39344
87205
Giải năm
1363
Giải sáu
5597
8349
2358
Giải bẩy
721
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 8 5
4
1

6 4 9
5 9 8
8 3
0 7
1
7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 16 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:92,98,29,74,72,18,12,39,50,59,72,45,78,11,41,60,48,67
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
569392
Giải nhất
47898
Giải nhì
49729
Giải ba
76074
06472
Giải tư
41818
33012
48339
89150
72859
57772
91245
Giải năm
2778
Giải sáu
5011
5941
2460
Giải bẩy
248
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8 2 1
9
9
5 1 8
0 9
0 7
4 2 2 8

8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 09 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:25,89,46,14,77,93,74,54,77,45,07,25,53,57,33,13,34,66
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
206925
Giải nhất
13589
Giải nhì
16846
Giải ba
15814
83077
Giải tư
13493
22774
02754
56077
49645
02907
53025
Giải năm
6653
Giải sáu
6557
5033
7313
Giải bẩy
834
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
4 3
5
3 4
6 5
4 3 7
6
7 4 7
9
3

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 02 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:88,10,03,32,59,59,31,69,28,49,90,02,46,93,76,30,27,44
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
443388
Giải nhất
87510
Giải nhì
04803
Giải ba
36832
06359
Giải tư
23059
48931
11469
76928
44149
73490
95602
Giải năm
1346
Giải sáu
4493
0176
4430
Giải bẩy
827
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 2
0
8 7
2 1 0
9 6 4
9 9
9
6

0 3

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 25 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:75,84,09,40,22,24,78,00,87,88,93,44,44,24,31,65,24,82
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
962875
Giải nhất
03884
Giải nhì
92409
Giải ba
22140
78622
Giải tư
80024
37778
22500
76587
45888
30693
65544
Giải năm
1344
Giải sáu
5724
2331
3465
Giải bẩy
324
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 0

2 4 4 4
1
0 4 4

5
8
4 7 8 2
3

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 18 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:33,15,46,04,78,24,13,24,77,14,00,42,36,30,73,04,57,95
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
299333
Giải nhất
85115
Giải nhì
47146
Giải ba
77304
48478
Giải tư
23524
76813
19424
32577
21014
23900
66242
Giải năm
6536
Giải sáu
0430
8973
5104
Giải bẩy
257
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 0 4
5 3 4
4 4
6 0
6 2
7

8 7 3

5

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 28 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:65,92,05,08,77,63,71,30,33,86,91,10,84,90,10,28,63,93
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
491065
Giải nhất
85392
Giải nhì
89405
Giải ba
20677
67808
Giải tư
40810
92791
07786
44633
51730
35571
59063
Giải năm
6584
Giải sáu
4328
3010
9490
Giải bẩy
763
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8
0 0
8
0 3


3 3
7 1
6 4
2 1 0 3

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 21 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:46,38,66,55,87,42,84,80,16,28,55,58,08,55,97,42,40,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
242046
Giải nhất
76538
Giải nhì
46966
Giải ba
62087
60555
Giải tư
87058
47355
96028
62816
19180
78284
10642
Giải năm
8308
Giải sáu
5542
2297
8355
Giải bẩy
340
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
6
8
8
2 2 0
5 5 8 5 4
6

7 4 0
7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 14 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:42,72,68,73,31,32,43,24,54,75,06,75,40,60,05,56,64,39
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
060742
Giải nhất
25772
Giải nhì
78268
Giải ba
25131
88573
Giải tư
49675
08706
20175
87654
52724
62343
71732
Giải năm
9040
Giải sáu
0056
9505
6860
Giải bẩy
764
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 5

4
1 2 9
3 0
4 6
8 0 4
2 3 5 5

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 07 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:84,43,72,81,11,76,05,98,03,15,38,83,67,47,59,69,82,82
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
497984
Giải nhất
43643
Giải nhì
84172
Giải ba
65211
41981
Giải tư
35283
49838
15715
47403
03998
49505
54176
Giải năm
5367
Giải sáu
1669
6159
2047
Giải bẩy
882
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 3
1 5

8
3 7
9
7 9
2 6
1 3 2 2
8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 30 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:36,69,66,17,30,02,28,52,75,01,10,58,92,99,15,81,12,75
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
662636
Giải nhất
38069
Giải nhì
92166
Giải ba
53930
88117
Giải tư
38658
00310
38301
16075
86952
12028
47602
Giải năm
0792
Giải sáu
5781
1715
3899
Giải bẩy
612
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 1
7 0 5 2
8
0

2 8
9 6
5 5
1
2 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 23 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:02,89,31,66,94,45,03,74,33,28,15,77,14,82,76,20,79,58
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
836802
Giải nhất
68589
Giải nhì
53931
Giải ba
49994
99366
Giải tư
27877
02115
00928
70133
26574
81903
45745
Giải năm
8414
Giải sáu
1020
1176
6682
Giải bẩy
479
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
5 4
8 0
1 3
5
8
6
4 7 6 9
9 2
4

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 16 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:46,83,82,22,35,04,35,39,27,29,89,97,09,16,06,42,27,64
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
292146
Giải nhất
43783
Giải nhì
46282
Giải ba
60535
60622
Giải tư
89197
57889
51729
66727
46639
03135
49904
Giải năm
4209
Giải sáu
4542
4606
8716
Giải bẩy
427
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 9 6
6
2 7 9 7
5 5 9
2

4

3 2 9
7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 09 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:95,45,20,99,41,63,40,22,11,79,90,11,48,68,18,57,48,05
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
810395
Giải nhất
24245
Giải nhì
78120
Giải ba
06141
39699
Giải tư
81911
46890
32879
20311
66722
51340
31963
Giải năm
2948
Giải sáu
3357
6218
2668
Giải bẩy
048
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
1 1 8
0 2

5 1 0 8 8
7
3 8
9

9 0

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 02 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:34,04,93,79,97,98,91,73,17,94,69,73,23,37,68,89,72,01
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
434734
Giải nhất
66604
Giải nhì
56793
Giải ba
64297
04779
Giải tư
54073
55869
82794
56217
74073
77791
56598
Giải năm
4523
Giải sáu
0789
9468
5737
Giải bẩy
672
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 1
7
3
7


9 8
9 3 3 2
9
3 7 8 1 4

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:98,23,00,61,91,54,71,48,77,58,83,44,62,49,81,63,20,59
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
476698
Giải nhất
24723
Giải nhì
97300
Giải ba
47791
30761
Giải tư
04344
78483
45758
52777
46148
44571
24254
Giải năm
7962
Giải sáu
7363
6381
7249
Giải bẩy
820
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0

3 0

8 4 9
4 8 9
1 2 3
1 7
3 1
1

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 19 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:71,14,20,68,01,85,89,62,38,25,12,30,73,04,18,98,75,65
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
185371
Giải nhất
85414
Giải nhì
37320
Giải ba
11701
41468
Giải tư
33130
06212
78625
21538
70562
01489
51685
Giải năm
7173
Giải sáu
3398
5118
0504
Giải bẩy
675
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4
4 2 8
0 5
8 0


8 2 5
3 5
5 9
8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 12 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:61,28,09,20,06,62,74,36,74,33,02,85,34,55,63,19,75,55
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
050461
Giải nhất
36228
Giải nhì
50209
Giải ba
02106
64220
Giải tư
22485
18202
44833
80374
55836
93874
69462
Giải năm
0534
Giải sáu
5119
8863
2955
Giải bẩy
675
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 6 2
9
8 0
6 3 4

5 5
2 3
4 4 5
5

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 05 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:46,77,78,75,96,74,68,35,15,37,88,35,60,11,15,79,54,85
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
748146
Giải nhất
17377
Giải nhì
09878
Giải ba
93196
53075
Giải tư
38535
43988
50737
52515
41435
29668
71174
Giải năm
5360
Giải sáu
2879
0715
3611
Giải bẩy
754
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 1 5

5 7 5

4
8 0
7 8 5 4 9
8 5
6

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:30,89,81,42,58,28,89,51,30,98,74,90,01,88,77,85,49,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
648630
Giải nhất
91989
Giải nhì
34181
Giải ba
16758
00642
Giải tư
54590
97474
82398
02330
84751
52389
75828
Giải năm
9101
Giải sáu
6785
3477
0388
Giải bẩy
649
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1

8
0
2 9
8 1 3

4 7
9 1 9 8 5
8 0

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 19 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:52,74,54,39,42,80,95,83,13,42,21,27,53,12,85,90,66,77
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
956052
Giải nhất
31274
Giải nhì
42754
Giải ba
31842
89039
Giải tư
10627
23021
21042
49013
86483
85495
11480
Giải năm
8353
Giải sáu
9990
2285
2112
Giải bẩy
166
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 2
1 7
9
2 2
4 3
6
4 7
0 3 5
5 0

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 12 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:93,35,79,50,94,34,02,69,55,29,45,93,00,65,97,41,85,79
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
122393
Giải nhất
10835
Giải nhì
63679
Giải ba
06894
00950
Giải tư
65093
20445
58529
97355
54669
31902
63434
Giải năm
3100
Giải sáu
7341
8597
7365
Giải bẩy
985
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 0

9
5 4
5 1
0 5
9 5
9 9
5
4 3 7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 05 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:22,26,86,24,96,07,69,30,47,50,03,49,79,28,00,60,36,23
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
525822
Giải nhất
88426
Giải nhì
94486
Giải ba
03796
24024
Giải tư
89749
74403
53850
09347
82030
97169
12607
Giải năm
9779
Giải sáu
7760
2000
2928
Giải bẩy
836
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 3 0

6 4 8 3
0 6
7 9
0
9 0
9
6
6

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 29 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:19,42,05,01,36,09,12,28,10,84,49,64,11,30,42,30,88,12
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
999819
Giải nhất
76242
Giải nhì
40405
Giải ba
15436
49601
Giải tư
18364
69149
80684
50910
31228
18112
73709
Giải năm
4411
Giải sáu
9730
0542
5330
Giải bẩy
988
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 1 9
2 0 1 2
8
6 0 0
2 9 2

4

4 8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 22 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:24,06,86,45,67,70,82,52,05,76,64,87,28,50,14,67,01,03
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
600824
Giải nhất
39906
Giải nhì
20186
Giải ba
15367
35045
Giải tư
80887
36664
84376
45105
82752
42582
77170
Giải năm
9728
Giải sáu
4867
5914
4450
Giải bẩy
801
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 5 1 3
4
8

5
2 0
7 4 7
0 6
6 2 7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 15 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:46,93,01,60,59,45,75,14,89,89,21,37,34,68,28,75,56,00
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
947846
Giải nhất
62193
Giải nhì
78001
Giải ba
58359
17060
Giải tư
81737
03621
41189
36689
57314
56775
09145
Giải năm
7434
Giải sáu
7975
7628
3268
Giải bẩy
856
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 0
4
1 8
7 4
5
9 6
0 8
5 5
9 9
3

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 08 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:35,47,56,96,38,66,19,22,29,48,37,73,91,97,93,16,51,60
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
204335
Giải nhất
42247
Giải nhì
32256
Giải ba
48438
73196
Giải tư
14773
12537
65848
08429
73022
51519
69366
Giải năm
0091
Giải sáu
4316
9293
0097
Giải bẩy
151
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9 6
2 9
8 7
7 8
6 1
6 0
3

6 1 7 3

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 01 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:85,22,71,08,69,77,36,71,85,69,85,81,20,30,47,67,89,78
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
929785
Giải nhất
87122
Giải nhì
44271
Giải ba
87369
36808
Giải tư
01181
73085
45369
96385
25171
61136
51577
Giải năm
6920
Giải sáu
8067
3847
2230
Giải bẩy
689
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8

2 0
6 0
7

9 9 7
1 7 1 8
5 5 1 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 25 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:97,43,50,74,75,93,78,87,77,08,79,79,45,48,89,47,72,67
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
686097
Giải nhất
49043
Giải nhì
41250
Giải ba
98275
70174
Giải tư
97179
92179
60708
89077
86087
57578
48793
Giải năm
7045
Giải sáu
1947
9389
4448
Giải bẩy
172
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
83 5 8 7
0
7
4 5 8 7 9 9 2
7 9
3

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 18 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:36,83,55,22,43,78,43,13,62,03,12,89,94,06,68,17,16,97
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
916836
Giải nhất
96083
Giải nhì
04655
Giải ba
32143
19722
Giải tư
89689
26812
04603
59262
37313
62043
92778
Giải năm
1294
Giải sáu
8017
8568
3406
Giải bẩy
516
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6
3 2 7 6
2

3 3
5
2 8
8
3 9
4 7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 11 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:60,10,75,72,11,20,21,79,20,56,89,82,37,40,37,04,92,96
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
341960
Giải nhất
97210
Giải nhì
52075
Giải ba
23211
90472
Giải tư
31982
91189
92256
04820
51579
57721
43820
Giải năm
1537
Giải sáu
3604
6037
1940
Giải bẩy
292
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
0 1
0 1 0
7 7
0
6

5 2 9
9 2
2 6

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 04 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:52,28,49,66,90,86,84,20,94,24,79,85,19,24,33,49,69,46
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
281952
Giải nhất
88828
Giải nhì
64549
Giải ba
41190
35266
Giải tư
80085
28079
39024
15894
32520
75284
50486
Giải năm
2219
Giải sáu
8249
3433
5324
Giải bẩy
669
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9
8 0 4 4
3
9 9 6

6 9
9
6 4 5
0 4

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 27 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:94,36,06,72,47,46,49,39,12,38,14,51,44,15,76,27,89,16
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
619494
Giải nhất
32436
Giải nhì
29706
Giải ba
55247
47572
Giải tư
43151
88414
96638
44112
14539
62849
77546
Giải năm
3844
Giải sáu
5527
2576
5815
Giải bẩy
289
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
2 4 5 6
7
6 9 8
7 6 9 4
1

2 6
9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 20 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:62,18,01,90,68,07,08,15,61,73,98,49,94,28,43,00,45,93
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
307162
Giải nhất
73918
Giải nhì
58201
Giải ba
54968
67790
Giải tư
64149
42998
14473
65061
54415
22408
53007
Giải năm
3894
Giải sáu
5200
4443
3928
Giải bẩy
045
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7 8 0
8 5
8

9 3 5

8 1
3

0 8 4 3

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 13 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:12,52,01,30,65,90,75,33,91,24,99,07,86,90,31,77,32,46
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
958212
Giải nhất
10152
Giải nhì
21301
Giải ba
44765
52830
Giải tư
12407
33299
52124
65791
76033
47475
14690
Giải năm
3286
Giải sáu
2077
0031
0490
Giải bẩy
832
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7

4
0 3 1 2
6
2
5
5 7
6
0 1 9 0

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 06 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:12,48,94,98,62,72,75,83,15,66,40,79,07,59,02,01,78,45
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
156312
Giải nhất
64548
Giải nhì
32394
Giải ba
10162
22198
Giải tư
50979
70540
01666
33915
54383
86375
52972
Giải năm
8807
Giải sáu
2301
3702
5659
Giải bẩy
978
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 2 1
5


8 0 5
9
2 6
2 5 9 8
3
4 8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:92,51,71,59,84,80,46,93,90,31,33,30,44,07,62,15,79,96
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
402292
Giải nhất
76151
Giải nhì
22871
Giải ba
13984
38059
Giải tư
44830
26333
48331
36190
63793
98146
95780
Giải năm
9444
Giải sáu
9915
3762
9607
Giải bẩy
279
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
5

1 3 0
6 4
1 9
2
1 9
4 0
3 0 6

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 23 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:28,22,42,74,83,51,73,59,62,36,00,54,59,58,40,59,23,68
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
975628
Giải nhất
52122
Giải nhì
73442
Giải ba
31083
33674
Giải tư
13454
04000
09836
19462
51759
94973
90651
Giải năm
7759
Giải sáu
1859
4540
1258
Giải bẩy
523
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0

2 3
6
2 0
1 9 4 9 8 9
2 8
4 3
3

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 16 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:58,79,89,49,62,68,62,00,60,87,25,92,55,39,95,90,36,40
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
407858
Giải nhất
99979
Giải nhì
20689
Giải ba
73762
27549
Giải tư
15292
61425
96387
47960
87400
15962
56668
Giải năm
7055
Giải sáu
9190
4895
2739
Giải bẩy
236
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0

5
9 6
9 0
5
2 8 2 0
9
9 7
2 5 0

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 09 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:94,34,98,75,16,98,15,54,37,16,76,97,06,83,29,07,54,88
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
361494
Giải nhất
08834
Giải nhì
97598
Giải ba
87716
57475
Giải tư
94597
45276
07016
09537
67854
53115
64998
Giải năm
1006
Giải sáu
2607
2629
6283
Giải bẩy
654
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7
6 5 6
9
4 7

4 4

5 6
3 8
8 8 7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 02 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:71,40,32,87,42,77,26,63,64,65,25,82,17,70,78,66,52,00
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
754971
Giải nhất
71440
Giải nhì
24332
Giải ba
86142
03087
Giải tư
59682
90625
96965
56364
07663
53426
36677
Giải năm
0417
Giải sáu
8766
9878
8970
Giải bẩy
552
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
7
6 5
2
0 2
2
3 4 5 6
7 0 8
7 2

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 25 tháng 09 năm 2016

2 số cuối:39,50,01,52,85,64,94,38,04,91,57,48,16,73,44,93,40,22
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
293439
Giải nhất
41850
Giải nhì
46001
Giải ba
29285
35352
Giải tư
10848
16757
04291
19204
44338
45194
94264
Giải năm
6716
Giải sáu
8593
6444
4073
Giải bẩy
940
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4
6
2
8
8 4 0
0 2 7
4
3
5
4 1 3

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 18 tháng 09 năm 2016

2 số cuối:11,49,15,84,15,87,08,70,62,59,26,02,09,28,26,26,42,44
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
749011
Giải nhất
64649
Giải nhì
63815
Giải ba
10715
71784
Giải tư
71502
82426
75559
31062
40370
50108
89687
Giải năm
3609
Giải sáu
9726
3626
1528
Giải bẩy
942
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 2 9
5 5
6 8 6 6

9 2 4
9
2
0
4 7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 11 tháng 09 năm 2016

2 số cuối:56,28,69,26,41,09,09,23,53,84,89,77,07,90,26,23,09,70
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
117556
Giải nhất
12728
Giải nhì
14469
Giải ba
62641
72526
Giải tư
58277
29889
99584
90653
86323
49409
84009
Giải năm
5707
Giải sáu
0323
8426
0790
Giải bẩy
609
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 9 7 9

8 6 3 6 3

1
3
9
7 0
4 9
0

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 04 tháng 09 năm 2016

2 số cuối:65,60,27,36,85,72,31,19,57,79,79,34,83,30,26,91,67,14
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
643065
Giải nhất
50360
Giải nhì
44127
Giải ba
64785
65436
Giải tư
27734
46079
76779
95057
35819
26631
15772
Giải năm
9983
Giải sáu
3191
8126
7530
Giải bẩy
867
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9 4
7 6
6 1 4 0

7
0 7
2 9 9
5 3
1

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 28 tháng 08 năm 2016

2 số cuối:39,88,04,83,33,12,88,59,70,61,98,79,59,47,11,61,87,34
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
275039
Giải nhất
49588
Giải nhì
71804
Giải ba
31633
56483
Giải tư
39679
17398
46261
11370
07159
35988
54112
Giải năm
4159
Giải sáu
1061
7911
3747
Giải bẩy
587
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
2 1

3 4
7
9 9
1 1
0 9
8 3 8 7
8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 21 tháng 08 năm 2016

2 số cuối:51,67,47,71,98,69,33,32,72,83,98,13,64,28,61,27,93,00
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
116351
Giải nhất
87467
Giải nhì
96247
Giải ba
92298
41671
Giải tư
42813
48098
62883
28172
58432
74433
96169
Giải năm
4864
Giải sáu
6927
3061
2828
Giải bẩy
693
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
3
8 7
3 2
7

7 9 4 1
1 2
3
8 8 3

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 14 tháng 08 năm 2016

2 số cuối:49,68,57,25,83,91,95,75,63,64,81,74,43,51,10,85,79,32
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
295749
Giải nhất
78868
Giải nhì
09957
Giải ba
44183
32025
Giải tư
67074
61781
83464
82163
40975
42695
50791
Giải năm
0143
Giải sáu
7385
8010
3651
Giải bẩy
279
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0
5
2
3
7 1
8 3 4
5 4 9
3 1 5
1 5

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 07 tháng 08 năm 2016

2 số cuối:53,65,84,29,03,76,68,07,70,59,80,63,66,74,75,57,27,62
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
807253
Giải nhất
31265
Giải nhì
70684
Giải ba
90003
33729
Giải tư
41163
52780
38359
77870
56707
88468
90176
Giải năm
7666
Giải sáu
8557
4075
5874
Giải bẩy
727
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7

9 7


9 7
5 8 3 6 2
6 0 4 5
4 0

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 31 tháng 07 năm 2016

2 số cuối:39,17,14,92,04,05,74,59,65,66,66,45,11,45,33,13,35,93
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
517439
Giải nhất
73317
Giải nhì
75814
Giải ba
97804
39292
Giải tư
55845
49366
99066
14965
12559
02574
59005
Giải năm
4111
Giải sáu
0313
8833
7645
Giải bẩy
435
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5
7 4 1 3

3 5
5 5
9
5 6 6
4

2 3

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 24 tháng 07 năm 2016

2 số cuối:84,31,73,28,05,13,61,66,91,08,78,69,20,98,70,82,03,44
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
916284
Giải nhất
63131
Giải nhì
64473
Giải ba
60105
04028
Giải tư
90069
65778
31508
44491
41166
31461
17813
Giải năm
2220
Giải sáu
7182
3570
3398
Giải bẩy
903
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8 3
3
8 0
1
4

1 6 9
3 8 0
2
1 8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 17 tháng 07 năm 2016

2 số cuối:51,52,09,27,52,91,17,89,51,70,04,30,66,15,68,86,24,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
952851
Giải nhất
61952
Giải nhì
37509
Giải ba
40052
81227
Giải tư
14730
56304
12770
46451
69189
03017
76891
Giải năm
9666
Giải sáu
5186
3768
5615
Giải bẩy
124
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 4
7 5
7 4
0 3

2 2 1
6 8
0
9 6
1

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 10 tháng 07 năm 2016

2 số cuối:40,09,19,44,80,71,15,55,78,25,07,28,32,54,65,04,93,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
787940
Giải nhất
56009
Giải nhì
54819
Giải ba
77980
48444
Giải tư
35128
86807
87725
70878
64355
48215
93871
Giải năm
8632
Giải sáu
1904
3265
4454
Giải bẩy
893
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 7 4
9 5
5 8
2
4
5 4 4
5
1 8
0
3

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 03 tháng 07 năm 2016

2 số cuối:52,55,84,51,36,69,34,26,82,54,19,55,88,28,42,88,41,57
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
217152
Giải nhất
08955
Giải nhì
01484
Giải ba
35436
81351
Giải tư
58255
23519
56854
16882
00826
24534
10269
Giải năm
3288
Giải sáu
9088
9942
0528
Giải bẩy
041
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9
6 8
6 4
2 1
5 1 4 5 7
9

4 2 8 8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 06 năm 2016

2 số cuối:35,23,97,27,43,92,36,19,84,32,64,21,68,34,37,05,67,21
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
783735
Giải nhất
71423
Giải nhì
86497
Giải ba
36843
03127
Giải tư
78521
56764
56432
23884
37219
03536
56992
Giải năm
5068
Giải sáu
2405
0137
5834
Giải bẩy
967
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
9
3 7 1 1
6 2 4 7
3

4 8 7

4
7 2

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 19 tháng 06 năm 2016

2 số cuối:48,03,96,99,82,06,90,02,42,87,85,06,06,86,46,58,06,29
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
251648
Giải nhất
55703
Giải nhì
05496
Giải ba
05582
06799
Giải tư
93806
82485
77487
79842
51502
59490
48606
Giải năm
9206
Giải sáu
2858
0946
6286
Giải bẩy
006
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6 2 6 6 6

9

2 6
8


2 7 5 6
6 9 0

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 12 tháng 06 năm 2016

2 số cuối:88,26,83,19,78,12,58,17,17,10,84,73,06,20,09,44,81,47
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
869488
Giải nhất
05926
Giải nhì
72683
Giải ba
72178
46719
Giải tư
61473
97084
92910
27917
83017
11658
51212
Giải năm
9806
Giải sáu
9044
1009
0220
Giải bẩy
781
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 9
9 2 7 7 0
6 0

4 7
8

8 3
3 4 1

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 05 tháng 06 năm 2016

2 số cuối:24,36,30,87,96,16,00,38,70,68,54,73,57,47,99,24,78,00
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
691124
Giải nhất
45736
Giải nhì
88330
Giải ba
36596
04587
Giải tư
14573
57354
55568
60870
23838
07200
81116
Giải năm
3557
Giải sáu
2824
7699
8247
Giải bẩy
178
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0
6
4
6 0 8
7
4 7
8
0 3 8
7
6 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 29 tháng 05 năm 2016

2 số cuối:52,14,17,30,88,06,66,87,51,87,06,43,14,53,69,77,86,46
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
948352
Giải nhất
99714
Giải nhì
30917
Giải ba
85988
14330
Giải tư
18643
21606
30487
23551
99787
59366
96006
Giải năm
4014
Giải sáu
9277
4169
7153
Giải bẩy
586
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 6
4 7 4

0
3 6
1 3
6 9
7
8 7 7 6

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 22 tháng 05 năm 2016

2 số cuối:76,06,01,62,97,02,18,46,32,62,02,63,40,57,18,72,74,27
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
467976
Giải nhất
03806
Giải nhì
08201
Giải ba
33397
32362
Giải tư
87963
64402
19962
04932
09446
61318
23702
Giải năm
7940
Giải sáu
4972
4318
5057
Giải bẩy
074
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 1 2 2
8 8
7
2
6 0
7
2 2 3
2 4

7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 15 tháng 05 năm 2016

2 số cuối:03,46,57,16,23,15,30,84,91,60,95,43,37,79,09,35,42,55
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
505003
Giải nhất
65946
Giải nhì
53757
Giải ba
35023
80916
Giải tư
54143
48895
27160
32791
65684
38930
10315
Giải năm
9037
Giải sáu
8035
1109
4579
Giải bẩy
042
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
6 5
3
0 7 5
6 3 2
7 5
0
9
4
1 5

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 08 tháng 05 năm 2016

2 số cuối:48,77,56,43,03,98,45,69,96,88,15,93,45,15,44,80,85,12
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
348148
Giải nhất
07977
Giải nhì
44656
Giải ba
66703
78443
Giải tư
73593
69815
71788
66496
07169
53645
52298
Giải năm
9445
Giải sáu
4780
2044
3115
Giải bẩy
185
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
5 5 2


3 5 5 4
6
9
7
8 0 5
8 6 3

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 01 tháng 05 năm 2016

2 số cuối:40,62,87,41,05,48,14,81,99,09,42,86,56,10,07,08,59,49
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
947540
Giải nhất
28962
Giải nhì
13687
Giải ba
31405
14141
Giải tư
82486
45642
60709
35299
50681
47914
75148
Giải năm
8156
Giải sáu
2108
3107
1810
Giải bẩy
859
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 9 7 8
4 0


1 8 2 9
6 9
2

7 1 6
9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 24 tháng 04 năm 2016

2 số cuối:11,91,00,99,96,77,56,14,24,44,51,60,61,63,50,31,61,50
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
243711
Giải nhất
29491
Giải nhì
19700
Giải ba
86096
63199
Giải tư
23860
75551
19944
67424
49314
82456
71277
Giải năm
4961
Giải sáu
6731
3950
9463
Giải bẩy
861
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
4
4
1
4
6 1 0 0
0 1 3 1
7

1 9 6

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 17 tháng 04 năm 2016

2 số cuối:26,39,68,07,99,87,68,90,04,07,13,79,97,48,20,53,05,75
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
192526
Giải nhất
98039
Giải nhì
03868
Giải ba
11499
64307
Giải tư
39179
00713
50607
92904
61290
92368
88787
Giải năm
2297
Giải sáu
8653
8120
0648
Giải bẩy
105
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 4 7 5
3
0
9
8
3
8 8
9 5
7
9 0 7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 10 tháng 04 năm 2016

2 số cuối:78,86,67,24,22,15,92,07,67,03,83,66,61,47,34,84,79,09
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
496778
Giải nhất
16086
Giải nhì
40367
Giải ba
03922
21124
Giải tư
41266
61183
13603
91667
34507
52892
76015
Giải năm
2961
Giải sáu
2784
2734
2347
Giải bẩy
279
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 3 9
5
4 2
4
7

7 7 6 1
9
6 3 4
2

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 03 tháng 04 năm 2016

2 số cuối:20,46,06,13,86,25,10,55,62,64,13,93,39,27,82,36,18,15
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
524220
Giải nhất
99346
Giải nhì
93606
Giải ba
86786
47613
Giải tư
01493
65113
11164
06162
33955
85110
48425
Giải năm
1039
Giải sáu
7236
6782
6027
Giải bẩy
818
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
3 0 3 8 5
5 7
9 6
6
5
2 4

6 2
3


Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.