Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
  Hỗ trợ      
CHỌN TỈNH XEM KẾT QUẢ
 
 

 
  Kết quả xổ số các tỉnh Miền Nam những ngày gần nhất giúp bạn tự soi cầu theo ý muốn
Chọn tỉnh:
 

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:74,99,92,83,83,08,07,51,57,33,13,45,90,25,76,15,64,22
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
576674
Giải nhất
43699
Giải nhì
54192
Giải ba
94383
93883
Giải tư
21008
72607
92451
92957
37133
02413
73245
Giải năm
8390
Giải sáu
7025
3776
5215
Giải bẩy
164
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 7
3 5
5 2
3
5
1 7
4
6
3 3
9 2 0

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:99,77,01,46,53,61,04,93,14,69,59,74,87,21,88,06,64,30
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
555999
Giải nhất
12777
Giải nhì
32201
Giải ba
95246
35253
Giải tư
48361
59804
21093
43414
02269
15059
11474
Giải năm
4787
Giải sáu
8921
1688
5206
Giải bẩy
164
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 6
4
1
0
6
3 9
1 9 4
7 4
7 8
3

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 02 năm 2018

2 số cuối:35,33,42,21,47,22,78,64,91,00,11,64,52,40,50,73,16,19
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
455735
Giải nhất
92733
Giải nhì
50842
Giải ba
41021
16147
Giải tư
51922
83778
13864
27791
00200
95211
06364
Giải năm
1552
Giải sáu
2640
7150
5773
Giải bẩy
716
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
1 6 9
1 2
3
2 7 0
2 0
4 4
8 3

1

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:07,85,69,10,56,04,43,41,90,43,99,18,21,33,58,77,32,99
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
225907
Giải nhất
63285
Giải nhì
60969
Giải ba
40210
94956
Giải tư
33304
53943
81441
99090
03843
69799
10318
Giải năm
8221
Giải sáu
0033
0358
1977
Giải bẩy
332
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
0 8
1
3 2
3 1 3
6 8
9
7
5
0 9 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:07,48,62,11,66,47,06,04,23,70,18,63,06,23,13,98,67,11
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
750107
Giải nhất
08048
Giải nhì
49462
Giải ba
91311
06066
Giải tư
07647
51406
76004
11323
58570
85218
72463
Giải năm
1906
Giải sáu
6523
0613
0598
Giải bẩy
167
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 4 6
1 8 3 1
3 3

8 7

2 6 3 7
0

8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:63,99,87,39,08,08,27,72,40,06,52,89,08,75,41,72,78,76
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
734863
Giải nhất
49499
Giải nhì
53787
Giải ba
92539
71408
Giải tư
68408
15827
32672
68540
72606
47452
29489
Giải năm
3208
Giải sáu
3375
6241
5472
Giải bẩy
978
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 8 6 8

7
9
0 1
2

2 5 2 8 6
7 9
9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 01 năm 2018

2 số cuối:65,56,51,25,77,94,78,14,96,44,55,10,43,40,52,81,39,83
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
385965
Giải nhất
66656
Giải nhì
68951
Giải ba
91125
82677
Giải tư
03694
50178
74314
17896
74744
73655
07710
Giải năm
6343
Giải sáu
1940
5552
3781
Giải bẩy
039
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 0
5
9
4 3 0
6 1 5 2

7 8
1 3
4 6

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:08,18,66,87,93,00,05,34,34,60,67,32,82,03,96,98,83,24
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
081208
Giải nhất
53518
Giải nhì
13266
Giải ba
71387
06093
Giải tư
93300
84705
07534
70534
36160
23367
60432
Giải năm
9582
Giải sáu
0203
9196
2198
Giải bẩy
383
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 3
8
4
4 4 2


6 0 7

7 2 3
3 6 8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:09,27,62,58,48,65,77,44,24,92,88,05,21,00,58,42,70,90
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
946709
Giải nhất
54827
Giải nhì
42062
Giải ba
44958
96348
Giải tư
79065
39177
43144
89424
45292
76388
34605
Giải năm
3621
Giải sáu
1500
8158
3742
Giải bẩy
170
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 0

7 4 1

8 4 2
8 8
2 5
7 0
8
2 0

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:02,57,48,35,41,40,06,61,35,49,70,56,95,64,82,61,17,68
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
331302
Giải nhất
53857
Giải nhì
12948
Giải ba
08235
53341
Giải tư
70240
19306
91261
34335
63549
02870
30156
Giải năm
2095
Giải sáu
0464
6282
0461
Giải bẩy
117
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
7

5 5
8 1 0 9
7 6
1 4 1 8
0
2
5

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 12 năm 2017

2 số cuối:80,69,21,23,47,50,32,27,35,65,76,22,56,62,44,22,71,19
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
095880
Giải nhất
97369
Giải nhì
64221
Giải ba
86323
10247
Giải tư
41550
07332
42127
83335
03865
86576
60622
Giải năm
8956
Giải sáu
6062
0644
2822
Giải bẩy
771
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9
1 3 7 2 2
2 5
7 4
0 6
9 5 2
6 1

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:69,08,70,21,63,35,63,86,73,50,17,02,16,84,79,57,30,83
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
246669
Giải nhất
33508
Giải nhì
23870
Giải ba
47921
48163
Giải tư
91035
02763
03086
26773
50250
04117
13402
Giải năm
5116
Giải sáu
2284
2179
7857
Giải bẩy
430
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 2
7 6
1
5 0

0 7
3 3
0 3 9
6 4 3

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:74,06,49,22,64,99,99,56,08,95,59,29,84,48,64,08,90,95
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
061074
Giải nhất
06806
Giải nhì
26549
Giải ba
76722
16664
Giải tư
10899
05699
89856
53608
41995
90459
18629
Giải năm
0384
Giải sáu
5448
0964
7808
Giải bẩy
190
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8 8

2 9

9 8
6 9
4 4

4
9 9 5 0 5

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:82,07,05,80,34,48,55,50,88,68,56,31,74,58,73,75,66,92
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
500382
Giải nhất
02407
Giải nhì
16805
Giải ba
10380
76434
Giải tư
79248
43555
75450
39588
73268
11056
06131
Giải năm
1674
Giải sáu
9958
1373
3775
Giải bẩy
166
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 5


4 1
8
5 0 6 8
8 6
4 3 5
0 8
2

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:99,52,74,20,49,28,26,13,24,35,40,31,77,87,15,78,87,76
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
549799
Giải nhất
09852
Giải nhì
57574
Giải ba
75120
25549
Giải tư
65028
40026
38313
92324
39835
91440
04831
Giải năm
9477
Giải sáu
5087
0015
2478
Giải bẩy
687
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 5
0 8 6 4
5 1
9 0
2

4 7 8 6
7 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 11 năm 2017

2 số cuối:36,60,88,88,21,74,56,66,57,69,39,98,14,79,36,20,97,78
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
278636
Giải nhất
82260
Giải nhì
36288
Giải ba
92588
55321
Giải tư
45674
84356
72066
12457
90569
86839
64798
Giải năm
4514
Giải sáu
9179
8036
9520
Giải bẩy
097
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4
1 0
9 6

6 7
0 6 9
4 9 8
8 8
8 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:18,27,57,53,28,54,01,60,06,69,73,60,00,23,12,93,13,14
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
030918
Giải nhất
43627
Giải nhì
30757
Giải ba
54553
53928
Giải tư
70754
86901
27960
44206
54969
95473
74160
Giải năm
9900
Giải sáu
4623
0512
0893
Giải bẩy
013
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6 0
2 3 4
7 8 3


7 3 4
0 9 0
3

3

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:41,58,73,37,82,03,30,15,48,27,31,40,82,61,13,03,92,72
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
152041
Giải nhất
95958
Giải nhì
31873
Giải ba
96337
03482
Giải tư
43703
70630
46615
85248
09927
52531
19940
Giải năm
9382
Giải sáu
7761
1113
6303
Giải bẩy
692
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3
5 3
7
7 0 1
8 0
8
1
3 2
2 2
2

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:83,87,88,39,57,91,83,20,51,98,48,94,34,61,65,50,55,85
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
759583
Giải nhất
96987
Giải nhì
49688
Giải ba
68339
73157
Giải tư
08991
81383
18420
00551
50898
10448
70094
Giải năm
5734
Giải sáu
0361
8065
2250
Giải bẩy
055
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


0
9 4
8
7 1 0 5
1 5

7 8 3 5
1 8 4

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 10 năm 2017

2 số cuối:81,65,49,97,30,25,00,74,95,98,19,88,65,74,83,02,88,18
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
948381
Giải nhất
26265
Giải nhì
89049
Giải ba
83797
75530
Giải tư
42225
39000
56274
94295
71598
03419
51388
Giải năm
6565
Giải sáu
0474
2483
8602
Giải bẩy
888
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2
9 8
5
0
9

5 5
4 4
8 3 8
7 5 8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:19,98,29,38,41,14,08,23,91,29,73,40,17,80,11,34,09,12
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
986819
Giải nhất
85598
Giải nhì
03529
Giải ba
99138
44941
Giải tư
75014
07508
45523
46691
58729
42373
49240
Giải năm
4717
Giải sáu
1880
6811
4334
Giải bẩy
209
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 9
4 7 1 2
9 3 9
8 4
1 0


3
0
8 1

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:53,33,96,54,88,65,37,19,39,69,42,53,88,71,81,96,36,73
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
908153
Giải nhất
85333
Giải nhì
77096
Giải ba
42554
45988
Giải tư
96965
82137
18919
79039
31669
95742
28753
Giải năm
7288
Giải sáu
2371
7681
6796
Giải bẩy
836
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9

3 7 9 6
2
4 3
5 9
1 3
8 8 1
6 6

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:66,35,59,53,34,87,20,44,87,99,06,31,49,74,83,38,13,31
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
004066
Giải nhất
04435
Giải nhì
37559
Giải ba
33953
69334
Giải tư
86287
17720
16444
21087
20299
87906
50031
Giải năm
2549
Giải sáu
7674
5183
0738
Giải bẩy
613
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
3
0
5 4 1 8 1
4 9
9 3

4
7 7 3
9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 09 năm 2017

2 số cuối:89,27,92,17,59,90,53,57,03,24,90,22,40,26,05,24,35,76
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
061289
Giải nhất
92027
Giải nhì
10492
Giải ba
04117
52259
Giải tư
38290
55053
74657
40003
77224
01290
83422
Giải năm
5340
Giải sáu
6726
7905
5024
Giải bẩy
935
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5
7
7 4 2 6 4
5
0
9 3 7

6

2 0 0

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 31 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:19,36,36,18,99,33,74,94,57,79,77,10,95,03,09,14,33,84
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
479819
Giải nhất
03336
Giải nhì
34136
Giải ba
96518
03599
Giải tư
99533
33074
86394
20257
08079
29977
11310
Giải năm
1895
Giải sáu
2603
0509
1714
Giải bẩy
633
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9
8 0 4

6 6 3 3

7

4 9 7
4
9 4 5

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:43,28,36,69,08,60,17,26,73,83,11,55,68,89,57,99,70,15
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
990643
Giải nhất
05228
Giải nhì
99636
Giải ba
93469
99808
Giải tư
47960
58717
11326
64973
08483
06511
72355
Giải năm
2268
Giải sáu
7789
8857
3599
Giải bẩy
270
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
7 1 5
8 6
6

5 7
9 0 8
3 0
3 9
9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:90,13,02,59,76,05,14,57,34,38,01,30,55,09,20,74,98,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
172890
Giải nhất
37613
Giải nhì
94902
Giải ba
86559
39876
Giải tư
62205
92714
34857
88934
49738
00601
24630
Giải năm
2355
Giải sáu
5209
9020
1574
Giải bẩy
798
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 1 9
3 4
0
4 8 0

9 7 5 3

6 4

8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:83,17,55,72,87,32,91,29,50,24,26,14,88,44,85,79,52,10
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
214883
Giải nhất
83917
Giải nhì
72755
Giải ba
91372
46887
Giải tư
76732
16291
58229
42050
04924
97026
28114
Giải năm
2188
Giải sáu
3344
2885
0579
Giải bẩy
952
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7 4 0
9 4 6
2
4
5 0 2

2 9
7 8 5
1

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 08 năm 2017

2 số cuối:07,10,63,95,82,36,76,16,29,08,42,82,36,47,57,00,51,47
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
317407
Giải nhất
52710
Giải nhì
48163
Giải ba
19995
62682
Giải tư
65636
87376
03516
45129
53808
04442
44882
Giải năm
4836
Giải sáu
4447
0257
7800
Giải bẩy
651
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 0
0 6
9
6 6
2 7 7
7 1
3
6
2 2
5

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:14,60,37,23,68,43,88,80,90,31,79,86,50,28,37,80,36,70
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
895314
Giải nhất
32660
Giải nhì
31937
Giải ba
32123
86668
Giải tư
06043
86688
99980
48290
81131
56579
23486
Giải năm
6750
Giải sáu
0728
5137
3980
Giải bẩy
836
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


3 8
7 1 7 6
3
0
0 8
9 0
8 0 6 0
0

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:70,43,04,64,38,59,61,83,39,31,82,10,41,87,43,00,00,59
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
108870
Giải nhất
92043
Giải nhì
92804
Giải ba
04664
22338
Giải tư
10959
13961
21983
31539
49031
92582
69810
Giải năm
8041
Giải sáu
8287
0543
4000
Giải bẩy
000
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 0 0
0

8 9 1
3 1 3
9 9
4 1

3 2 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:34,36,03,28,21,57,94,82,48,75,00,06,08,10,78,69,94,65
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
524034
Giải nhất
19136
Giải nhì
07703
Giải ba
64228
40921
Giải tư
45857
23194
91482
89148
81175
93300
96306
Giải năm
1208
Giải sáu
1410
3578
2469
Giải bẩy
094
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 0 6 8
0
8 1
6
8
7
9 5
5 8
2
4 4

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 07 năm 2017

2 số cuối:22,75,03,18,59,01,30,58,98,25,28,07,40,61,92,84,51,92
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
237922
Giải nhất
29075
Giải nhì
70103
Giải ba
63718
08159
Giải tư
81401
07030
48558
45498
72125
83828
72607
Giải năm
5540
Giải sáu
3861
8992
3784
Giải bẩy
251
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 1 7
8
5 8
0
0
9 8 1
1
5
4
8 2 2

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:02,13,70,53,51,07,52,18,03,43,64,59,09,47,81,70,15,64
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
500802
Giải nhất
44013
Giải nhì
27670
Giải ba
99753
19751
Giải tư
13907
16052
67818
47903
14743
42764
60959
Giải năm
6009
Giải sáu
7747
6281
8770
Giải bẩy
815
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 3 9
3 8 5


3 7
3 1 2 9
4 4
0 0
1

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:06,81,17,19,68,67,04,92,56,02,33,62,28,63,73,96,35,75
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
053706
Giải nhất
60981
Giải nhì
61117
Giải ba
37219
94968
Giải tư
40667
07404
52792
42356
26202
42733
41762
Giải năm
3128
Giải sáu
9663
5073
3596
Giải bẩy
035
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 2
7 9
8
3 5

6
8 7 2 3
3 5
1
2 6

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:08,97,21,07,05,12,08,41,54,47,52,79,78,71,98,97,71,03
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
397608
Giải nhất
19497
Giải nhì
43021
Giải ba
63705
79307
Giải tư
08779
82452
18147
49854
70941
32208
29112
Giải năm
7478
Giải sáu
0197
7198
1971
Giải bẩy
371
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 5 8 3
2
1

1 7
4 2

9 8 1 1

7 8 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 06 năm 2017

2 số cuối:24,70,61,63,08,69,29,91,72,30,61,58,95,70,27,83,475,28
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
907245
Giải nhất
95670
Giải nhì
05661
Giải ba
66463
41208
Giải tư
67269
85329
54891
12672
34930
81961
99858
Giải năm
4095
Giải sáu
2870
9527
1783
Giải bẩy
475
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8

9 7 8
0
7
8
1 3 9 1
0 2 0
3
1 5

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:08,97,21,07,05,12,08,41,54,47,52,79,78,71,98,97,71,03
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
397608
Giải nhất
19497
Giải nhì
43021
Giải ba
63705
79307
Giải tư
08779
82452
18147
49854
70941
32208
29112
Giải năm
7478
Giải sáu
0197
7198
1971
Giải bẩy
371
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 5 8 3
2
1

1 7
4 2

9 8 1 1

7 8 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:24,67,39,53,65,93,59,87,54,75,40,06,79,99,64,64,39,39
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
452424
Giải nhất
32967
Giải nhì
36239
Giải ba
00965
01453
Giải tư
18006
25540
93975
27954
04487
17959
50493
Giải năm
5279
Giải sáu
8464
2964
7299
Giải bẩy
339
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6


9 9 9
0
3 9 4
7 5 4 4
5 9
7
3 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:22,69,58,85,85,59,13,00,43,88,93,41,47,58,82,55,58,70
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
718022
Giải nhất
31869
Giải nhì
81458
Giải ba
77885
87485
Giải tư
88541
69893
96388
32543
38700
24313
25159
Giải năm
0047
Giải sáu
5555
1382
9958
Giải bẩy
558
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
3


3 1 7
8 9 8 5 8
9
0
5 5 8 2
3

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 05 năm 2017

2 số cuối:51,84,70,38,97,38,64,99,95,53,06,57,43,27,64,44,23,77
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
520051
Giải nhất
24684
Giải nhì
51770
Giải ba
07497
82338
Giải tư
06557
29606
02953
23695
28499
24064
50138
Giải năm
4543
Giải sáu
4744
7864
4627
Giải bẩy
423
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6

7 3
8 8
3 4
3 7
4 4
0 7
4
7 9 5

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:93,74,62,61,92,70,34,29,39,76,93,35,65,66,97,63,12,59
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
688093
Giải nhất
16174
Giải nhì
94662
Giải ba
72592
64561
Giải tư
27635
27493
65476
43739
94129
16934
45570
Giải năm
3065
Giải sáu
6963
2997
2666
Giải bẩy
512
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2
9
4 9 5

9
2 1 5 6 3
4 0 6

2 3 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:31,25,96,77,39,23,44,84,89,66,83,63,20,21,79,89,95,92
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
751631
Giải nhất
32025
Giải nhì
41796
Giải ba
25939
24077
Giải tư
93963
55883
57866
17889
87384
84344
14723
Giải năm
9020
Giải sáu
8389
7679
3421
Giải bẩy
795
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


5 3 0 1
9
4

6 3
7 9
4 9 3 9
6 5 2

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:87,35,56,18,79,95,80,25,13,99,60,88,60,03,80,40,76,36
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
547587
Giải nhất
56335
Giải nhì
76256
Giải ba
31779
34018
Giải tư
19188
60760
78699
63213
92825
54180
80695
Giải năm
0360
Giải sáu
3340
0280
4303
Giải bẩy
576
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
8 3
5
5 6
0
6
0 0
9 6
0 8 0
5 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 04 năm 2017

2 số cuối:31,70,07,27,72,59,34,39,44,18,39,10,92,61,73,19,60,97
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
812131
Giải nhất
60870
Giải nhì
84607
Giải ba
80372
40627
Giải tư
58410
51239
20118
15644
37539
72434
08859
Giải năm
2192
Giải sáu
5219
4373
0161
Giải bẩy
360
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
8 0 9
7
4 9 9
4
9
1 0
0 2 3

2 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:73,80,98,03,27,53,44,25,11,75,61,43,37,77,27,39,05,85
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
482973
Giải nhất
18580
Giải nhì
82198
Giải ba
26427
74003
Giải tư
91743
32461
88175
88111
91525
56644
70453
Giải năm
6737
Giải sáu
8239
4427
8877
Giải bẩy
705
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5
1
7 5 7
7 9
4 3
3
1
5 7
0 5
8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:68,16,75,80,53,78,72,43,76,39,28,69,04,66,89,46,30,60
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
775868
Giải nhất
20016
Giải nhì
98175
Giải ba
50053
90280
Giải tư
54269
33428
18439
40476
93043
88572
37178
Giải năm
3704
Giải sáu
0646
2089
5166
Giải bẩy
430
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
6
8
9 0
3 6
3
9 6 0
5 8 2 6
0 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:59,19,49,10,13,26,35,39,84,15,82,70,02,34,40,28,32,60
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
018259
Giải nhất
41119
Giải nhì
25849
Giải ba
37313
93010
Giải tư
31470
65782
71715
53984
02239
47235
41626
Giải năm
9402
Giải sáu
5428
3440
8634
Giải bẩy
232
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
9 0 3 5
6 8
5 9 4 2
9 0

0
0
4 2

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:47,63,29,05,03,66,20,34,15,38,78,69,81,65,92,80,15,03
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
973447
Giải nhất
32163
Giải nhì
93129
Giải ba
07103
28105
Giải tư
70169
40178
86638
48715
15134
15620
07666
Giải năm
9081
Giải sáu
2880
7792
9865
Giải bẩy
915
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 3 3
5 5
9 0
4 8


3 6 9 5
8
1 0
2

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 03 năm 2017

2 số cuối:10,70,09,16,15,46,03,85,47,64,36,51,14,40,50,92,49,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
391310
Giải nhất
73970
Giải nhì
92009
Giải ba
97415
04216
Giải tư
57651
87536
72064
97247
46485
82603
13346
Giải năm
0014
Giải sáu
8692
4150
6440
Giải bẩy
149
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 3
6 5 4

6
6 7 0 9
1 0 4
4
0
5
2

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:15,23,39,37,55,44,80,82,30,31,30,45,50,64,05,91,32,50
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
464115
Giải nhất
70623
Giải nhì
29839
Giải ba
37855
76037
Giải tư
09345
28130
78031
62630
99182
83880
88244
Giải năm
0350
Giải sáu
3991
6605
4664
Giải bẩy
032
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5

3
9 7 0 1 0 2
4 5
5 0 0
4

0 2
1

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:39,44,29,51,78,61,86,44,04,15,31,63,54,67,39,65,57,26
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
852839
Giải nhất
86744
Giải nhì
87529
Giải ba
76178
30251
Giải tư
01963
44431
41915
07204
02744
67086
22861
Giải năm
2754
Giải sáu
7365
1639
6067
Giải bẩy
357
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
5
9 6
1 9
4 4
1 4 7
1 3 7 5
8
6

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:49,65,57,49,66,97,73,61,07,49,25,49,73,15,55,84,40,46
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
467949
Giải nhất
74365
Giải nhì
96957
Giải ba
07466
84049
Giải tư
63049
75225
38349
71007
33161
96373
22497
Giải năm
6473
Giải sáu
1684
6755
6515
Giải bẩy
240
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
5
5

9 9 9 0 6
7 5
5 6 1
3 3
4
7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 02 năm 2017

2 số cuối:18,54,40,51,88,48,83,31,07,26,87,48,88,46,56,34,13,15
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
061218
Giải nhất
60554
Giải nhì
29940
Giải ba
08888
84851
Giải tư
05248
88187
38626
22707
20531
80683
83248
Giải năm
8488
Giải sáu
1834
5456
6746
Giải bẩy
813
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
3 5
6
1 4
0 8 8 6
4 1 6


8 3 7 8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:48,07,54,50,01,12,70,80,41,63,89,28,87,08,94,90,77,20
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
886148
Giải nhất
65307
Giải nhì
68354
Giải ba
27101
04350
Giải tư
39528
57789
14763
03041
19980
78870
53012
Giải năm
0987
Giải sáu
4790
0794
9208
Giải bẩy
877
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 1 8
2
8 0

1
4 0
3
0 7
0 9 7
4 0

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:54,49,19,56,43,82,13,47,16,09,97,00,53,97,34,39,82,65
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
550554
Giải nhất
65349
Giải nhì
29419
Giải ba
86143
06456
Giải tư
54300
88397
99209
74516
59847
31513
59682
Giải năm
9553
Giải sáu
4839
7634
9697
Giải bẩy
582
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 0
9 3 6

4 9
9 3 7
6 3
5

2 2
7 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:70,51,01,44,38,04,23,05,27,27,53,54,93,53,82,10,58,49
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
874770
Giải nhất
29351
Giải nhì
56501
Giải ba
82338
86644
Giải tư
34954
72553
93127
92427
20105
51623
54704
Giải năm
3793
Giải sáu
4810
8682
5553
Giải bẩy
758
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 5
0
3 7 7
8
4 9
1 3 4 3 8


2
3

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 01 năm 2017

2 số cuối:12,75,35,05,44,68,98,88,08,84,77,84,18,32,00,12,15,04
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
223012
Giải nhất
43275
Giải nhì
55235
Giải ba
87744
03105
Giải tư
89184
52277
36384
09908
93188
90898
97768
Giải năm
0918
Giải sáu
0612
7100
2232
Giải bẩy
615
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8 0 4
8 2 5

5 2
4

8
5 7
8 4 4
8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:55,37,40,21,13,05,70,17,93,46,07,30,60,63,08,73,38,08
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
989555
Giải nhất
20637
Giải nhì
02440
Giải ba
96513
38821
Giải tư
45430
01507
06846
23893
41117
08570
64005
Giải năm
5860
Giải sáu
3173
9308
8263
Giải bẩy
038
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7 8 8
3 7
1
7 0 8
0 6

0 3
0 3

3

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:86,53,27,34,64,44,00,10,82,21,32,49,95,59,38,61,12,59
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
442386
Giải nhất
55953
Giải nhì
41927
Giải ba
21264
43834
Giải tư
44049
75532
23021
05082
35410
05000
60844
Giải năm
2195
Giải sáu
3161
7438
5059
Giải bẩy
412
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
0 2
7 1
4 2 8
4 9
3 9 9
4 1

2
5

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:46,73,34,59,90,48,80,33,04,18,42,39,74,26,29,05,60,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
088546
Giải nhất
69573
Giải nhì
04834
Giải ba
57090
31259
Giải tư
25939
90242
19518
58404
38333
69380
18248
Giải năm
5174
Giải sáu
5005
4129
7426
Giải bẩy
160
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5
8
6 9
4 3 9
8 2
9 3
0
3 4
0
0

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:62,36,87,34,62,57,57,52,78,18,92,64,72,67,57,30,32,62
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
880962
Giải nhất
70536
Giải nhì
93387
Giải ba
61862
38334
Giải tư
42864
04392
64018
28778
59852
80457
55957
Giải năm
2072
Giải sáu
1930
6557
4867
Giải bẩy
032
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8

6 4 0 2

7 7 2 7
2 4 7 2
8 2
7
2

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 12 năm 2016

2 số cuối:42,96,72,33,13,01,39,94,94,32,80,44,34,13,68,49,69,99
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
118542
Giải nhất
90996
Giải nhì
28372
Giải ba
57913
14733
Giải tư
62344
18480
62932
11394
50894
60139
61601
Giải năm
2134
Giải sáu
7649
1268
9313
Giải bẩy
669
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
3 3

3 9 2 4
4 9

8 9
2
0
6 4 4 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:21,77,68,40,01,04,55,88,56,50,75,11,75,89,80,94,10,44
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
797121
Giải nhất
39377
Giải nhì
38968
Giải ba
69401
99840
Giải tư
66911
61275
45550
45256
63288
78355
05304
Giải năm
4275
Giải sáu
2794
9680
1289
Giải bẩy
310
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4
1 0


0 4
5 6 0
8
7 5 5
8 9 0
4

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:35,86,85,37,15,53,80,90,09,70,45,28,71,39,61,59,07,99
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
359935
Giải nhất
90686
Giải nhì
92585
Giải ba
30215
47737
Giải tư
85328
68745
55070
49809
96490
45780
16953
Giải năm
8171
Giải sáu
8059
9561
0939
Giải bẩy
407
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 7
5
8
7 9
5
3 9
1
0 1
6 5 0
0 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:09,78,96,74,69,57,45,70,90,04,12,02,85,62,40,03,19,95
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
665909
Giải nhất
74778
Giải nhì
79796
Giải ba
65869
50274
Giải tư
00302
85012
10604
70090
93970
69545
75557
Giải năm
5685
Giải sáu
0403
6140
8262
Giải bẩy
219
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 2 3
2 9


5 0
7
9 2
8 4 0
5
6 0 5

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 11 năm 2016

2 số cuối:51,95,70,09,07,78,08,43,44,33,77,04,14,69,51,52,57,42
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
272551
Giải nhất
34795
Giải nhì
55470
Giải ba
05307
92709
Giải tư
24704
20577
53833
21644
19343
76208
90778
Giải năm
4514
Giải sáu
9652
0251
7369
Giải bẩy
057
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 7 8 4
4

3
3 4 2
1 2 7
9
0 8 7

5

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:99,77,94,10,72,95,62,43,74,53,50,16,34,14,86,92,51,59
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
556999
Giải nhất
66477
Giải nhì
15694
Giải ba
37072
98010
Giải tư
30516
15450
19053
98574
94943
28862
37995
Giải năm
5834
Giải sáu
0992
1186
4114
Giải bẩy
451
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 6 4

4
3
3 0 1 9
2
7 2 4
6
4 5 2

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:61,46,80,34,42,58,87,67,84,21,54,15,80,18,68,91,58,40
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
700361
Giải nhất
84346
Giải nhì
19080
Giải ba
50142
79434
Giải tư
37715
02954
68121
15484
22067
30687
12358
Giải năm
3480
Giải sáu
7091
8568
5618
Giải bẩy
958
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 8
1
4
6 2 0
8 4 8
7 8

0 7 4 0
1

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:19,54,13,63,27,40,22,26,26,36,81,56,03,62,45,60,89,02
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
806319
Giải nhất
51654
Giải nhì
81113
Giải ba
22027
95363
Giải tư
23756
64981
85436
80126
79926
80622
05440
Giải năm
4703
Giải sáu
4160
6045
1662
Giải bẩy
189
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 2
3
7 2 6 6
6
0 5
4 6
3 2 0

1 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 10 năm 2016

2 số cuối:57,79,00,74,85,65,24,78,78,32,84,73,63,57,45,20,60,23
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
320457
Giải nhất
87879
Giải nhì
90500
Giải ba
89685
79174
Giải tư
16773
26384
21532
50878
34078
18524
93265
Giải năm
7163
Giải sáu
3920
0945
1757
Giải bẩy
760
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0

4 0 3
2
5
7
5 3 0
9 4 8 8 3
5 4

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 09 năm 2016

2 số cuối:06,50,80,46,35,28,49,71,75,13,36,86,01,12,58,41,04,77
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
256106
Giải nhất
40250
Giải nhì
38180
Giải ba
76735
77846
Giải tư
95886
33336
34113
36675
03371
36949
75228
Giải năm
2301
Giải sáu
4041
6258
1012
Giải bẩy
004
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4
3 2
8
5 6
6 9 1
0 8

1 5 7
0 6

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 09 năm 2016

2 số cuối:38,98,75,37,28,29,93,31,60,32,46,01,64,26,46,71,42,66
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
761738
Giải nhất
68998
Giải nhì
68875
Giải ba
57328
23837
Giải tư
18801
98546
73532
49160
89831
59693
82129
Giải năm
3664
Giải sáu
9771
4946
8326
Giải bẩy
442
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1

8 9 6
7 1 2
6 6 2

0 4 6
5 1

8 3

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 09 năm 2016

2 số cuối:74,11,35,94,98,31,06,56,56,76,48,39,07,75,46,71,74,14
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
433574
Giải nhất
70811
Giải nhì
18635
Giải ba
95298
32994
Giải tư
98139
28548
21976
64056
34956
61406
81331
Giải năm
9707
Giải sáu
5271
8546
9875
Giải bẩy
974
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7
1 4

5 1 9
8 6
6 6

6 5 1 4

4 8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 09 năm 2016

2 số cuối:99,88,65,94,79,91,43,79,51,72,40,73,24,44,28,46,48,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
607699
Giải nhất
17988
Giải nhì
78865
Giải ba
77479
20294
Giải tư
67773
08540
23172
16551
06779
97543
84191
Giải năm
5324
Giải sáu
1946
1428
7344
Giải bẩy
448
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


4 8

3 0 4 6 8
1 3
5
9 9 2 3
8
4 1

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 09 năm 2016

2 số cuối:26,93,81,41,09,54,46,34,51,51,29,43,93,46,74,78,06,96
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
570526
Giải nhất
77893
Giải nhì
40881
Giải ba
18209
29741
Giải tư
27643
59329
53451
68751
80134
44746
57854
Giải năm
3193
Giải sáu
0478
9774
4346
Giải bẩy
006
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 6

9
4
1 6 3 6
4 1 1

4 8
1
3 3 6

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 08 năm 2016

2 số cuối:81,66,21,39,21,75,33,21,43,87,01,43,23,11,87,64,02,06
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
740181
Giải nhất
06666
Giải nhì
73321
Giải ba
50921
40739
Giải tư
13243
01401
08487
11543
02721
37633
22375
Giải năm
8023
Giải sáu
8664
3887
1511
Giải bẩy
302
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 6
1
1 1 1 3
9 3
3 3

6 4
5
7 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 08 năm 2016

2 số cuối:71,76,38,99,63,85,90,51,60,76,95,41,59,59,10,07,62,93
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
462171
Giải nhất
19176
Giải nhì
93638
Giải ba
47763
90899
Giải tư
80441
50495
34676
89660
05751
03990
28585
Giải năm
7659
Giải sáu
8407
4310
9759
Giải bẩy
762
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0

8
1
1 9 9
3 0 2
6 6
5
9 0 5 3

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 08 năm 2016

2 số cuối:97,30,00,63,04,13,04,13,55,09,29,37,23,77,72,24,09,58
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
647597
Giải nhất
45430
Giải nhì
10400
Giải ba
91504
81663
Giải tư
46637
38929
30009
02655
79313
99804
08613
Giải năm
3823
Giải sáu
8924
7272
1477
Giải bẩy
809
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 4 9 9
3 3
9 3 4
0 7

5 8
3
7 2

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 08 năm 2016

2 số cuối:16,50,82,65,03,87,01,40,16,82,26,81,93,93,22,76,07,84
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
718616
Giải nhất
27350
Giải nhì
35982
Giải ba
34303
55665
Giải tư
05681
08526
21482
12316
66840
47601
95987
Giải năm
4993
Giải sáu
6476
3622
8493
Giải bẩy
207
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 1 7
6
6 2

0
0
5
6
2 7 2 1 4
3 3

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 07 năm 2016

2 số cuối:96,50,02,21,52,84,78,52,15,03,43,11,12,07,81,21,22,57
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
847596
Giải nhất
61550
Giải nhì
33702
Giải ba
25052
50121
Giải tư
52911
62243
41403
13915
64352
14578
56184
Giải năm
8912
Giải sáu
2321
5681
0607
Giải bẩy
422
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 7
5 1 2
1 1 2

3
0 2 2 7

8
4 1

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 07 năm 2016

2 số cuối:23,53,93,65,58,67,83,78,98,85,04,51,99,78,53,23,18,95
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
487123
Giải nhất
93853
Giải nhì
04493
Giải ba
68958
77165
Giải tư
22051
63204
18285
54798
81178
56783
36367
Giải năm
1199
Giải sáu
3223
6153
0178
Giải bẩy
218
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
8
3


3 8 1 3
5 7
8 8
3 5
3 8 9 5

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 07 năm 2016

2 số cuối:57,97,37,20,51,43,82,00,43,25,84,44,40,39,12,69,14,18
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
484557
Giải nhất
95497
Giải nhì
57537
Giải ba
78851
39420
Giải tư
68344
84684
44225
92443
98200
11682
18243
Giải năm
1340
Giải sáu
8969
8712
5039
Giải bẩy
914
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
2 4 8
0 5
7 9
3 3 4 0
1
9

2 4
7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 07 năm 2016

2 số cuối:52,82,09,94,54,56,27,46,97,79,80,26,30,55,40,20,30,52
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
657352
Giải nhất
26282
Giải nhì
58309
Giải ba
46054
07894
Giải tư
14826
14580
84779
74397
77446
36627
84156
Giải năm
5930
Giải sáu
7120
5640
5555
Giải bẩy
130
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9

7 6 0
0 0
6 0
4 6 5 2

9
2 0
4 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 06 năm 2016

2 số cuối:27,46,60,19,80,16,85,67,95,54,14,89,26,32,29,39,87,69
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
806627
Giải nhất
13946
Giải nhì
25760
Giải ba
48680
56219
Giải tư
22789
84314
27054
71695
67367
13185
37416
Giải năm
0326
Giải sáu
1339
4429
8132
Giải bẩy
487
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9 6 4
6 9
2 9
6
4
0 7 9

0 5 9 7
5

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 06 năm 2016

2 số cuối:94,12,58,44,32,11,04,34,58,99,83,45,04,44,84,47,63,20
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
749494
Giải nhất
34712
Giải nhì
80358
Giải ba
26732
81844
Giải tư
09245
91583
24099
93558
17134
89704
44211
Giải năm
0904
Giải sáu
6847
2684
7244
Giải bẩy
363
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4
2 1
0
2 4
4 5 4 7
8 8
3

3 4
9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 06 năm 2016

2 số cuối:22,53,96,85,74,95,83,29,27,34,16,60,42,62,65,22,34,21
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
701422
Giải nhất
63753
Giải nhì
48096
Giải ba
00074
25285
Giải tư
53760
02116
26634
43527
46929
01983
16195
Giải năm
2242
Giải sáu
3222
8265
3962
Giải bẩy
234
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6
9 7 2 1
4 4
2
3
0 2 5
4
5 3
6 5

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 06 năm 2016

2 số cuối:07,28,29,57,34,01,51,05,64,23,49,15,94,28,54,50,92,91
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
197107
Giải nhất
80528
Giải nhì
12729
Giải ba
82534
35557
Giải tư
01315
23049
86423
81864
71605
21351
87401
Giải năm
8894
Giải sáu
8150
3654
9728
Giải bẩy
592
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5
5
8 9 3 8
4
9
7 1 4 0
4


4 2 1

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 06 năm 2016

2 số cuối:96,75,13,69,13,15,92,39,75,01,12,46,78,05,99,61,55,64
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
094696
Giải nhất
71775
Giải nhì
30313
Giải ba
32113
93169
Giải tư
95846
61912
99401
10375
06539
35792
85815
Giải năm
7178
Giải sáu
9761
4999
9205
Giải bẩy
555
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5
3 3 5 2

9
6
5
9 1 4
5 5 8

2 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 05 năm 2016

2 số cuối:59,82,96,00,81,93,90,93,32,99,72,48,96,67,57,29,55,43
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
489559
Giải nhất
54682
Giải nhì
54496
Giải ba
55781
17600
Giải tư
56448
27772
87499
26932
38693
75090
26393
Giải năm
4996
Giải sáu
5929
2157
6667
Giải bẩy
455
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0

9
2
8 3
7 5
7
2
2 1
6 3 0 3 9 6

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 05 năm 2016

2 số cuối:97,73,14,59,33,87,06,11,03,01,51,08,35,23,89,61,58,68
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
281997
Giải nhất
93073
Giải nhì
23114
Giải ba
69733
38659
Giải tư
49408
63851
40001
08603
57111
35406
43687
Giải năm
1135
Giải sáu
1761
2189
4323
Giải bẩy
858
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 3 1 8
4 1
3
3 5

9 1 8
1 8
3
7 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 05 năm 2016

2 số cuối:98,95,22,07,12,00,43,31,55,51,42,26,02,71,39,48,34,50
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
011998
Giải nhất
06495
Giải nhì
41822
Giải ba
99112
21307
Giải tư
27426
75042
96551
18455
38731
93043
79900
Giải năm
0202
Giải sáu
1148
2139
5571
Giải bẩy
034
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 0 2
2
2 6
1 9 4
3 2 8
5 1 0

1

5

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 05 năm 2016

2 số cuối:96,38,94,76,42,36,78,06,43,03,12,83,70,95,58,98,52,58
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
778196
Giải nhất
01238
Giải nhì
01494
Giải ba
63642
02676
Giải tư
87183
99812
18203
45243
56006
34878
95136
Giải năm
7770
Giải sáu
4498
0458
8095
Giải bẩy
652
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 3
2

8 6
2 3
8 2 8

6 8 0
3
4 5 8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 04 năm 2016

2 số cuối:92,29,23,37,42,71,18,00,44,22,21,05,02,00,54,92,05,26
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
278192
Giải nhất
53929
Giải nhì
79823
Giải ba
16542
42137
Giải tư
71705
16721
31922
76944
52900
49318
58471
Giải năm
0502
Giải sáu
7592
3954
8400
Giải bẩy
105
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 2 0 5
8
9 3 2 1 6
7
2 4
4

1

2

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 04 năm 2016

2 số cuối:21,85,52,45,88,37,13,02,80,10,09,58,38,90,62,34,75,68
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
758921
Giải nhất
97585
Giải nhì
50652
Giải ba
55588
05245
Giải tư
92958
91309
17010
39780
06902
31213
42337
Giải năm
6738
Giải sáu
4834
7962
1690
Giải bẩy
375
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 9
3 0

7 8 4
5
2 8
2 8
5
5 8 0
0

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 04 năm 2016

2 số cuối:09,54,25,86,71,37,68,13,06,04,26,37,18,98,28,99,32,30
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
731309
Giải nhất
93054
Giải nhì
85625
Giải ba
66471
64686
Giải tư
48637
85726
64904
90706
05713
44168
38137
Giải năm
4918
Giải sáu
8999
1828
6998
Giải bẩy
932
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 4
3 8
5 6 8
7 7 2 0

4
8
1
6
8 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 04 năm 2016

2 số cuối:04,47,08,82,22,29,88,14,79,32,28,60,33,47,08,68,03,48
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
459004
Giải nhất
90747
Giải nhì
40108
Giải ba
60922
41882
Giải tư
48660
11528
18632
67279
85314
33088
28429
Giải năm
3033
Giải sáu
2668
1108
8747
Giải bẩy
603
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 8 3
4
2 9 8
2 3
7 7 8

0 8
9
2 8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 31 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:21,53,86,33,30,05,79,53,07,31,70,90,58,17,38,04,72,21
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
379021
Giải nhất
04953
Giải nhì
45386
Giải ba
83530
57633
Giải tư
57290
75170
43431
83607
39053
08379
11605
Giải năm
3958
Giải sáu
9604
8938
1617
Giải bẩy
372
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7 4
7
1
3 0 1 8

3 3 8

9 0 2
6
0

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:66,02,96,92,70,22,17,07,42,20,64,15,65,76,20,53,65,97
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
104866
Giải nhất
92702
Giải nhì
69496
Giải ba
84370
37492
Giải tư
75615
63364
95920
19642
34707
24317
59022
Giải năm
6065
Giải sáu
7753
7120
4176
Giải bẩy
065
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7
7 5
2 0 0

2
3
4 5 5
0 6

6 2 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 03 năm 2016

2 số cuối:77,84,92,88,54,47,47,07,57,11,01,43,76,48,06,29,05,28
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
838277
Giải nhất
74584
Giải nhì
85592
Giải ba
84054
37988
Giải tư
09243
99701
63911
74157
40707
24147
25947
Giải năm
0076
Giải sáu
0729
6506
7348
Giải bẩy
705
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 1 6 5
1
9 8

7 7 3 8
4 7

6
4 8
2


Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.