Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
 
 
 
 

 
  Kết quả xổ số Miền Bắc những ngày gần nhất giúp bạn tự soi cầu theo ý muốn
  Từ ngày : dd/mm/yyyy
Đến ngày : dd/mm/yyyy
 
Dữ liệu được xem trong khoảng 100 ngày

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 23 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 87,04,90,25,57,54,39,59,54,63,15,03,89,28,19,13,02,26,23,14,32,13,07,86,10,51,85
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
99887
Giải nhất
55404
Giải nhì
83890
14725
Giải ba
73757
08454
37739
02559
99954
96463
Giải tư
7415
2703
3289
2628
Giải năm
7419
3313
7902
2426
0623
3914
Giải sáu
532
113
107
Giải bẩy
86
10
51
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 4 7
0 3 3 4 5 9
3 5 6 8
2 9

1 4 4 7 9
3

5 6 7 9
0

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 99,43,54,79,96,21,67,92,78,71,78,99,80,37,62,33,77,10,90,70,49,57,03,09,86,55,75
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
57699
Giải nhất
27443
Giải nhì
17454
54679
Giải ba
15196
91121
70667
02592
00378
99971
Giải tư
3978
8999
4980
8237
Giải năm
9562
2833
3977
2010
1290
0670
Giải sáu
049
357
303
Giải bẩy
09
86
55
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9
0
1
3 7
3 9
4 5 7
2 7
0 1 5 7 8 8 9
0 6
0 2 6 9 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 21 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 78,35,02,37,11,55,08,53,24,68,98,34,73,82,65,35,82,30,73,94,80,23,28,17,75,99,52
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
49878
Giải nhất
57735
Giải nhì
41802
55537
Giải ba
30611
63355
00608
97353
47824
90668
Giải tư
1798
9334
6273
8082
Giải năm
9565
5335
1282
4930
1373
2894
Giải sáu
780
223
228
Giải bẩy
17
75
99
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8
1 7
3 4 8
0 4 5 5 7

2 3 5
5 8
3 3 5 8
0 2 2
4 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 21,01,83,86,54,10,87,37,70,32,53,37,01,27,58,29,32,43,94,45,14,05,83,75,84,26,88
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
39821
Giải nhất
37601
Giải nhì
62483
21786
Giải ba
97054
60010
81587
37137
99570
55932
Giải tư
9053
3737
4801
3827
Giải năm
5758
8229
3732
5243
9494
5545
Giải sáu
814
505
683
Giải bẩy
75
84
26
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 5
0 4
1 6 7 9
2 2 7 7
3 5
3 4 8

0 5
3 3 4 6 7 8
4

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 83,39,46,70,59,05,49,83,75,40,39,53,58,04,20,94,65,53,46,91,90,97,81,05,59,49,44
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
42683
Giải nhất
68439
Giải nhì
83246
88570
Giải ba
60559
38705
39649
37783
03475
13140
Giải tư
8139
2053
8558
1604
Giải năm
5820
8494
1865
2753
6846
6891
Giải sáu
490
597
581
Giải bẩy
05
59
49
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 5

0
9 9
0 4 6 6 9 9
3 3 8 9 9
5
0 5
1 3 3
0 1 4 7

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 06,14,14,20,01,50,81,39,18,03,46,48,78,14,38,00,70,32,07,79,37,48,03,87,28,04,95
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
65206
Giải nhất
90314
Giải nhì
37514
12220
Giải ba
77101
81850
40881
00239
89218
09203
Giải tư
8246
5348
9978
2914
Giải năm
1238
3100
7370
5432
0307
9779
Giải sáu
437
348
503
Giải bẩy
87
28
04
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 3 3 4 6 7
4 4 4 8
0 8
2 7 8 9
6 8 8
0

0 8 9
1 7
5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 53,34,07,80,12,91,28,10,36,33,42,05,12,85,94,64,55,91,76,53,31,74,19,55,64,49,95
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
78953
Giải nhất
27434
Giải nhì
53407
07580
Giải ba
49412
53691
18528
78310
49236
97533
Giải tư
2242
5205
2312
7185
Giải năm
4994
6264
5355
7591
6976
0853
Giải sáu
631
074
619
Giải bẩy
55
64
49
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7
0 2 2 9
8
1 3 4 6
2 9
3 3 5 5
4 4
4 6
0 5
1 1 4 5

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 16 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 87,47,57,96,40,49,17,86,38,82,90,50,53,71,28,90,48,17,67,12,85,69,29,68,81,85,76
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
87787
Giải nhất
63947
Giải nhì
42557
05096
Giải ba
73640
81349
96517
56986
55138
65882
Giải tư
7290
3650
3853
7071
Giải năm
7828
1090
3848
8317
1567
8212
Giải sáu
985
969
929
Giải bẩy
68
81
85
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 7 7
8 9
8
0 7 8 9
0 3 7
7 8 9
1 6
1 2 5 5 6 7
0 0 6

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 18,99,63,37,06,18,42,05,79,96,74,38,57,01,26,03,31,18,99,64,40,78,65,52,48,12,68
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
42118
Giải nhất
39899
Giải nhì
41063
34937
Giải ba
41706
45118
45142
61205
96779
08296
Giải tư
6974
1738
0557
7801
Giải năm
4226
9503
4531
2718
5799
7064
Giải sáu
140
978
965
Giải bẩy
52
48
12
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 5 6
2 8 8 8
6
1 7 8
0 2 8
2 7
3 4 5 8
4 8 9

6 9 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 09,84,81,19,59,31,83,08,51,14,48,93,30,61,93,10,83,00,52,08,62,42,95,64,73,35,96
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
90809
Giải nhất
60284
Giải nhì
78081
59319
Giải ba
14359
46731
93083
47108
51251
14614
Giải tư
2648
3193
2030
4861
Giải năm
7593
3010
5683
3400
5952
3708
Giải sáu
562
442
895
Giải bẩy
64
73
35
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 8 8 9
0 4 9

0 1 5
2 8
1 2 9
1 2 4
3
1 3 3 4
3 3 5 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 53,55,85,62,86,70,72,86,10,60,93,02,73,35,29,05,70,31,64,94,05,82,35,54,85,38,46
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
79453
Giải nhất
33155
Giải nhì
12485
27662
Giải ba
54586
84070
91872
06486
23210
66360
Giải tư
7293
5102
4373
5335
Giải năm
6429
5405
2070
4631
7064
2994
Giải sáu
005
782
835
Giải bẩy
54
85
38
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 5
0
9
1 5 5 8
6
3 4 5
0 2 4
0 0 2 3
2 5 5 6 6
3 4

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 67,49,61,50,61,34,47,55,98,73,10,45,76,59,60,92,59,35,84,38,50,35,87,26,16,44,52
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
01367
Giải nhất
24449
Giải nhì
01761
60450
Giải ba
81661
27134
38847
26755
76198
76773
Giải tư
8610
1045
7176
2259
Giải năm
2360
9992
4059
4335
7684
0638
Giải sáu
050
835
387
Giải bẩy
26
16
44
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 6
6
4 5 5 8
4 5 7 9
0 0 2 5 9 9
0 1 1 7
3 6
4 7
2 8

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 00,56,04,40,32,80,21,98,02,96,43,89,73,39,90,86,38,55,19,62,30,90,55,04,16,88,17
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
60300
Giải nhất
91556
Giải nhì
21604
73340
Giải ba
14432
60180
98021
26998
63602
17996
Giải tư
5443
9189
7573
2539
Giải năm
6290
3186
5838
7155
6819
9462
Giải sáu
430
490
555
Giải bẩy
04
16
88
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 4 4
6 7 9
1
0 2 8 9
0 3
5 5 6
2
3
0 6 8 9
0 0 6 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 00,17,56,57,38,02,02,84,93,53,10,74,80,12,55,21,47,76,82,18,66,04,52,48,87,17,95
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
73100
Giải nhất
49517
Giải nhì
28456
37757
Giải ba
54838
60902
05102
89984
43293
27053
Giải tư
6910
5374
3680
7012
Giải năm
6755
6621
5747
5776
4582
6118
Giải sáu
266
804
552
Giải bẩy
48
87
17
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 2 4
0 2 7 7 8
1
8
7 8
2 3 5 6 7
6
4 6
0 2 4 7
3 5

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 09 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 28,01,87,10,93,41,33,37,77,77,62,49,66,43,18,20,15,58,75,30,49,04,97,74,57,31,15
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
81128
Giải nhất
35801
Giải nhì
61887
23910
Giải ba
79793
02841
88433
64137
90377
05077
Giải tư
3162
4249
5466
4843
Giải năm
3818
5920
3915
3458
7275
6930
Giải sáu
849
604
997
Giải bẩy
74
57
31
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4
0 5 5 8
0 8
0 1 3 7
1 3 9 9
7 8
2 6
4 5 7 7
7
3 7

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 51,12,51,83,34,64,73,41,49,97,84,62,27,38,11,18,58,15,67,79,07,38,76,90,39,09,62
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
58551
Giải nhất
29612
Giải nhì
09651
69583
Giải ba
23034
72664
14673
39441
62649
68997
Giải tư
9084
1662
8027
1938
Giải năm
4811
6518
5058
5315
0267
1079
Giải sáu
307
938
976
Giải bẩy
90
39
09
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 9
1 2 5 8
7
4 8 8 9
1 9
1 1 8
2 2 4 7
3 6 9
3 4
0 7

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 16,79,53,17,18,29,62,20,28,33,79,72,15,92,49,98,61,55,21,60,60,28,74,44,62,51,79
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
91616
Giải nhất
57579
Giải nhì
90853
73017
Giải ba
86018
61129
58662
24720
23328
79833
Giải tư
0979
2972
1215
5992
Giải năm
3949
9398
6161
5055
1621
2960
Giải sáu
860
528
174
Giải bẩy
44
62
51
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 6 7 8
0 1 8 8 9
3
4 9
1 3 5
0 0 1 2 2
2 4 9 9 9

2 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 71,63,19,72,79,93,05,11,88,65,22,44,53,84,62,09,78,91,02,37,19,10,38,54,13,57,01
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
43271
Giải nhất
61463
Giải nhì
34919
32172
Giải ba
57479
83793
70405
71411
36588
75865
Giải tư
6922
8844
2453
7684
Giải năm
7362
5709
7078
5291
4002
8337
Giải sáu
519
910
138
Giải bẩy
54
13
57
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 5 9
0 1 3 9 9
2
7 8
4
3 4 7
2 3 5
1 2 8 9
4 8
1 3

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 05 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 38,67,07,44,96,69,46,35,63,16,33,68,43,83,21,52,05,75,15,40,70,86,33,22,74,98,35
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
19938
Giải nhất
36767
Giải nhì
60507
26044
Giải ba
60796
97569
84946
27235
47263
88916
Giải tư
5233
6768
9543
1283
Giải năm
6421
5452
0305
4175
1815
2140
Giải sáu
870
386
433
Giải bẩy
22
74
98
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7
5 6
1 2
3 3 5 5 8
0 3 4 6
2
3 7 8 9
0 4 5
3 6
6 8

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 08,54,52,71,08,98,23,74,27,26,10,13,62,29,52,09,08,46,44,52,16,02,55,07,55,88,16
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
54308
Giải nhất
23654
Giải nhì
19752
53971
Giải ba
77608
71898
21523
27074
37727
69826
Giải tư
5810
2313
6962
1229
Giải năm
4952
2009
1508
0946
6544
3052
Giải sáu
916
802
355
Giải bẩy
07
55
88
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7 8 8 8 9
0 3 6 6
3 6 7 9

4 6
2 2 2 4 5 5
2
1 4
8
8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 21,01,49,05,62,53,77,41,47,00,80,49,04,02,22,38,06,27,54,49,37,19,01,89,17,11,85
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
02821
Giải nhất
87501
Giải nhì
90849
35805
Giải ba
86562
67853
00177
14341
84047
65200
Giải tư
1280
8549
2304
8502
Giải năm
1922
5938
7106
1827
4154
2049
Giải sáu
637
219
701
Giải bẩy
89
17
11
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 1 2 4 5 6
1 7 9
1 2 7
7 8
1 7 9 9 9
3 4
2
7
0 5 9

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 02 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 04,22,91,88,38,36,72,42,91,10,96,64,06,98,98,75,09,80,89,82,21,61,67,80,66,67,00
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
78904
Giải nhất
53322
Giải nhì
95691
42488
Giải ba
06838
40436
34972
44242
14491
68910
Giải tư
7696
5964
1906
1098
Giải năm
8698
6775
7809
9280
5589
1982
Giải sáu
621
661
567
Giải bẩy
80
66
67
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 6 9
0
1 2
6 8
2

1 4 6 7 7
2 5
0 0 2 8 9
1 1 6 8 8

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 98,19,04,90,81,33,85,91,56,66,33,18,19,10,29,14,76,97,17,82,71,68,98,53,05,58,93
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
23398
Giải nhất
31519
Giải nhì
68404
36290
Giải ba
09281
62233
67285
14291
52456
10466
Giải tư
7833
2218
3919
6110
Giải năm
2729
1014
2176
5097
4917
3382
Giải sáu
671
368
098
Giải bẩy
53
05
58
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5
0 4 7 8 9 9
9
3 3

3 6 8
6 8
1 6
1 2 5
0 1 3 7 8 8

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 30 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 70,25,46,44,52,86,81,82,19,15,08,59,26,17,15,42,46,62,55,09,82,26,07,02,45,27,72
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
06570
Giải nhất
26925
Giải nhì
22246
92644
Giải ba
34052
28086
79381
39982
76819
03915
Giải tư
6608
2559
4926
8617
Giải năm
9015
8242
3446
8462
3155
7409
Giải sáu
682
326
507
Giải bẩy
02
45
27
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7 8 9
5 5 7 9
5 6 6 7

2 4 5 6 6
2 5 9
2
0 2
1 2 2 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 71,25,20,66,75,63,96,23,36,64,13,29,12,01,11,43,27,57,25,05,36,38,17,89,64,29,82
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
65071
Giải nhất
62725
Giải nhì
24420
05666
Giải ba
51775
11463
10096
60723
36936
06264
Giải tư
8013
3029
4812
6401
Giải năm
4311
3043
9827
1457
3725
6805
Giải sáu
536
038
817
Giải bẩy
89
64
29
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5
1 2 3 7
0 3 5 5 7 9 9
6 6 8
3
7
3 4 4 6
1 5
2 9
6

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 28 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 65,71,30,06,85,85,15,14,44,96,04,68,04,66,21,24,71,81,92,98,44,77,04,19,49,59,80
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
10665
Giải nhất
41471
Giải nhì
04130
08606
Giải ba
84585
58485
64115
82314
07144
21496
Giải tư
7904
1968
1104
3066
Giải năm
6821
1624
0371
2181
5692
3198
Giải sáu
044
177
904
Giải bẩy
19
49
59
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4 4 6
4 5 9
1 4
0
4 4 9
9
5 6 8
1 1 7
0 1 5 5
2 6 8

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 27 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 91,40,08,56,69,39,75,25,34,52,03,08,30,16,47,89,33,50,40,95,16,91,95,83,19,84,41
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
19291
Giải nhất
19740
Giải nhì
19008
34256
Giải ba
04269
37539
27075
20225
70934
12352
Giải tư
5203
0308
2630
3916
Giải năm
4047
7689
2133
5250
9440
2895
Giải sáu
816
991
995
Giải bẩy
83
19
84
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8 8
6 6 9
5
0 3 4 9
0 0 1 7
0 2 6
9
5
3 4 9
1 1 5 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 66,97,52,46,72,12,11,22,03,34,58,84,55,42,82,30,20,71,29,49,20,01,21,94,50,35,71
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
75466
Giải nhất
62497
Giải nhì
00652
31146
Giải ba
37272
63212
55811
05222
97903
89134
Giải tư
8858
5884
9555
3242
Giải năm
4082
7730
2920
9471
6929
6849
Giải sáu
920
801
321
Giải bẩy
94
50
35
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3
1 2
0 0 1 2 9
0 4 5
2 6 9
0 2 5 8
6
1 1 2
2 4
4 7

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 25 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 90,37,10,33,53,46,88,13,30,66,79,99,10,71,41,31,64,11,16,67,51,00,94,44,02,08,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
47190
Giải nhất
41037
Giải nhì
76610
31933
Giải ba
86753
17846
26288
34313
01330
92266
Giải tư
3679
5799
9210
3171
Giải năm
7141
1931
0064
7411
3416
8967
Giải sáu
651
600
894
Giải bẩy
44
02
08
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 8
0 0 1 3 6

0 1 3 7
1 4 6
1 3 4
4 6 7
1 9
8
0 4 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 06,01,77,04,35,71,71,07,41,16,68,14,17,30,16,59,88,49,13,77,60,77,55,76,85,23,41
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
29506
Giải nhất
81401
Giải nhì
62877
65704
Giải ba
76835
95971
91171
35007
55141
38416
Giải tư
0868
1314
9417
0830
Giải năm
6116
8359
6988
9349
8913
2077
Giải sáu
860
277
955
Giải bẩy
76
85
23
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 6 7
3 4 6 6 7
3
0 5
1 1 9
5 9
0 8
1 1 6 7 7 7
5 8

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 33,57,80,23,99,62,23,29,53,37,74,22,36,14,39,30,45,47,87,94,15,08,29,42,72,33,29
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
21533
Giải nhất
67057
Giải nhì
52880
42623
Giải ba
51299
72162
59423
34629
66153
69637
Giải tư
0074
0522
2736
7114
Giải năm
5739
4830
4845
1547
7587
0194
Giải sáu
615
708
529
Giải bẩy
42
72
33
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
4 5
2 3 3 9 9 9
0 3 3 6 7 9
2 5 7
3 7
2
2 4
0 7
4 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 09,77,48,22,13,82,55,10,59,56,71,58,80,68,04,65,03,01,84,51,91,68,37,84,97,50,77
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
24509
Giải nhất
28377
Giải nhì
19148
54222
Giải ba
56313
06782
07955
13810
38159
04156
Giải tư
8771
7658
9080
5668
Giải năm
3604
5665
5903
3001
8484
6351
Giải sáu
791
368
937
Giải bẩy
84
97
50
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 4 9
0 3
2
7
8
0 1 5 6 8 9
5 8 8
1 7 7
0 2 4 4
1 7

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 21 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 94,92,44,80,18,51,70,84,79,33,70,07,56,09,11,32,60,22,36,99,61,03,24,84,85,67,46
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
76294
Giải nhất
61492
Giải nhì
97544
25380
Giải ba
07118
51551
85270
49184
05579
90033
Giải tư
2070
6907
4056
6609
Giải năm
6611
9432
8960
7522
0336
5899
Giải sáu
261
403
024
Giải bẩy
84
85
67
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7 9
1 8
2 4
2 3 6
4 6
1 6
0 1 7
0 0 9
0 4 4 5
2 4 9

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 17,60,82,74,73,46,85,21,87,33,49,09,23,41,04,36,64,00,21,88,96,30,03,76,45,26,19
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
67317
Giải nhất
02460
Giải nhì
08782
28374
Giải ba
73373
55346
68885
00821
76687
16033
Giải tư
6249
4409
8323
6341
Giải năm
2404
7536
6864
3400
5921
7488
Giải sáu
796
930
303
Giải bẩy
76
45
26
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 4 9
7 9
1 1 3 6
0 3 6
1 5 6 9

0 4
3 4 6
2 5 7 8
6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 67,89,35,98,39,89,56,56,63,28,05,17,97,59,43,49,24,90,10,87,40,32,04,99,44,37,36
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
95167
Giải nhất
44989
Giải nhì
24635
44398
Giải ba
59639
86089
33856
38056
75263
37428
Giải tư
1805
9617
1597
8159
Giải năm
8943
9149
3624
1990
5010
8987
Giải sáu
840
232
504
Giải bẩy
99
44
37
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5
0 7
4 8
2 5 6 7 9
0 3 4 9
6 6 9
3 7

7 9 9
0 7 8 9

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 18 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 00,55,58,10,53,17,53,11,09,74,88,25,06,76,49,03,19,91,69,76,28,68,35,92,62,29,42
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
85300
Giải nhất
35355
Giải nhì
66658
08710
Giải ba
86353
59217
03153
98911
93309
60474
Giải tư
3988
6225
8406
8476
Giải năm
6949
9003
8419
7891
7669
1276
Giải sáu
828
668
635
Giải bẩy
92
62
29
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 6 9
0 1 7 9
5 8 9
5
2 9
3 3 5 8
2 8 9
4 6 6
8
1 2

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 05,89,71,85,50,78,59,00,50,27,70,85,16,55,67,55,96,72,58,36,27,72,31,93,66,31,42
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
54005
Giải nhất
60289
Giải nhì
31271
60585
Giải ba
78450
67678
20959
62300
09750
09127
Giải tư
0170
1385
1716
0355
Giải năm
2467
8255
1796
9972
7058
1436
Giải sáu
527
972
631
Giải bẩy
93
66
31
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5
6
7 7
1 1 6
2
0 0 5 5 8 9
6 7
0 1 2 2 8
5 5 9
3 6

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 50,27,83,62,21,02,63,15,47,81,80,87,46,59,55,16,42,44,69,98,79,82,37,11,39,41,27
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
13850
Giải nhất
76527
Giải nhì
27683
20962
Giải ba
81821
06102
48763
05915
55847
30581
Giải tư
1580
9387
1346
1259
Giải năm
3555
1216
5842
2644
8769
0198
Giải sáu
479
882
037
Giải bẩy
11
39
41
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
1 5 6
1 7 7
7 9
1 2 4 6 7
0 5 9
2 3 9
9
0 1 2 3 7
8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 38,93,82,16,49,48,02,67,94,83,09,24,80,70,86,26,48,41,09,52,92,06,20,10,13,70,24
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
11538
Giải nhất
42093
Giải nhì
24482
42016
Giải ba
97449
74548
23602
04567
62094
45583
Giải tư
7609
5324
3980
4870
Giải năm
2386
2126
7248
8941
4409
1452
Giải sáu
192
106
420
Giải bẩy
10
13
70
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6 9 9
0 3 6
0 4 4 6
8
1 8 8 9
2
7
0 0
0 2 3 6
2 3 4

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 14 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 32,25,45,18,63,05,13,53,82,86,00,92,96,64,59,75,39,42,54,71,58,01,15,44,00,23,34
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
96332
Giải nhất
16625
Giải nhì
81545
60218
Giải ba
46663
33105
31113
83853
21282
35586
Giải tư
4700
0792
1996
0064
Giải năm
3559
3575
5439
9042
9854
5971
Giải sáu
358
501
615
Giải bẩy
44
00
23
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 1 5
3 5 8
3 5
2 4 9
2 4 5
3 4 8 9
3 4
1 5
2 6
2 6

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 13 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 09,36,03,44,83,45,51,56,71,07,34,33,66,47,06,29,20,79,12,68,71,53,65,91,35,62,34
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
99709
Giải nhất
34536
Giải nhì
39103
19244
Giải ba
70583
99745
51951
90356
15371
34407
Giải tư
9334
4633
2266
3747
Giải năm
6906
5429
3420
4779
2712
4468
Giải sáu
971
253
765
Giải bẩy
91
35
62
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6 7 9
2
0 9
3 4 4 5 6
4 5 7
1 3 6
2 5 6 8
1 1 9
3
1

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 24,64,52,72,51,09,19,94,61,08,90,20,38,58,12,66,26,03,14,64,93,09,69,91,66,92,57
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
68724
Giải nhất
99664
Giải nhì
16652
04272
Giải ba
51951
65709
39319
54594
39761
89908
Giải tư
0090
5920
1238
7858
Giải năm
5012
7966
1526
3803
3414
5164
Giải sáu
493
309
269
Giải bẩy
91
66
92
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8 9 9
2 4 9
0 4 6
8

1 2 7 8
1 4 4 6 6 9
2

0 1 2 3 4

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 11 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 07,00,24,72,01,25,09,56,41,61,39,13,48,80,99,88,75,99,46,47,84,67,75,37,14,03,19
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
04507
Giải nhất
77700
Giải nhì
63724
70372
Giải ba
53701
99025
61809
04956
38941
59661
Giải tư
0839
5413
4348
1480
Giải năm
5299
9888
4475
0699
0246
2147
Giải sáu
084
567
975
Giải bẩy
37
14
03
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 3 7 9
3 4 9
4 5
7 9
1 6 7 8
6
1 7
2 5 5
0 4 8
9 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 12,77,92,57,72,82,91,83,30,47,71,16,02,87,73,29,05,03,63,54,45,65,00,79,55,64,69
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
35812
Giải nhất
13777
Giải nhì
40492
48057
Giải ba
45072
50382
60691
15483
32130
19947
Giải tư
8271
8716
6902
0887
Giải năm
5873
7929
3705
5703
8963
1254
Giải sáu
645
065
700
Giải bẩy
79
55
64
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 3 5
2 6
9
0
5 7
4 5 7
3 4 5 9
1 2 3 7 9
2 3 7
1 2

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 01,42,99,86,59,06,05,26,61,04,65,92,57,20,24,11,39,82,40,59,93,79,81,22,72,78,01
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
32801
Giải nhất
57242
Giải nhì
51199
23686
Giải ba
01959
04806
29405
83026
32561
38904
Giải tư
3065
2392
5657
1820
Giải năm
2624
6911
2239
6382
8740
2459
Giải sáu
493
079
181
Giải bẩy
22
72
78
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 4 5 6
1
0 2 4 6
9
0 2
7 9 9
1 5
2 8 9
1 2 6
2 3 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 05,09,00,76,52,64,35,16,03,21,85,80,69,81,70,50,47,00,68,04,89,85,43,26,83,98,11
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
39005
Giải nhất
70909
Giải nhì
59500
70876
Giải ba
04852
31464
51535
51616
48903
90221
Giải tư
7585
8880
1569
3081
Giải năm
6470
5550
3047
8900
5468
6804
Giải sáu
789
785
743
Giải bẩy
26
83
98
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 3 4 5 9
1 6
1 6
5
3 7
0 2
4 8 9
0 6
0 1 3 5 5 9
8

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 07 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 16,23,06,83,09,70,42,27,12,03,12,96,95,04,85,42,20,28,57,95,98,21,72,76,18,73,40
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
19416
Giải nhất
85223
Giải nhì
06406
35483
Giải ba
45809
79970
14142
09227
97412
43403
Giải tư
7712
3796
2095
1104
Giải năm
3585
2342
1820
5328
9657
2895
Giải sáu
098
821
172
Giải bẩy
76
18
73
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 6 9
2 2 6 8
0 1 3 7 8

0 2 2
7

0 2 3 6
3 5
5 5 6 8

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 06 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 31,21,99,55,06,59,43,21,42,94,69,53,80,14,97,61,99,59,34,37,32,67,44,08,81,31,36
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
47831
Giải nhất
44521
Giải nhì
73099
06755
Giải ba
58606
25159
54543
85621
02142
57094
Giải tư
4569
0353
6380
9614
Giải năm
4097
5661
9399
5259
3834
7537
Giải sáu
232
467
844
Giải bẩy
08
81
31
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8
4
1 1
1 1 2 4 6 7
2 3 4
3 5 9 9
1 7 9

0 1
4 7 9 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 87,75,31,77,31,72,68,48,42,28,52,50,65,03,97,67,90,10,58,95,73,22,30,58,05,32,14
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
22187
Giải nhất
19475
Giải nhì
50931
77877
Giải ba
53131
94072
66468
33748
67342
35628
Giải tư
1752
1050
1065
7703
Giải năm
8397
7167
4490
3810
0058
9695
Giải sáu
673
022
930
Giải bẩy
58
05
32
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5
0 4
2 8
0 1 1 2
2 8
0 2 8 8
5 7 8
2 3 5 7
7
0 5 7

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 04 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 16,57,49,88,52,82,57,79,42,73,01,20,93,99,80,79,43,26,16,94,12,63,63,55,05,77,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
14716
Giải nhất
56457
Giải nhì
80549
45888
Giải ba
93152
50682
97557
76279
00242
34173
Giải tư
5401
0320
0493
9699
Giải năm
0380
0479
7743
0626
0016
5794
Giải sáu
512
063
363
Giải bẩy
55
05
77
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5
2 6 6
0 6

2 3 9
2 4 5 7 7
3 3
3 7 9 9
0 2 8
3 4 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 29,98,77,39,13,74,78,46,10,88,97,12,22,82,91,76,93,26,88,62,27,79,87,13,43,55,30
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
04829
Giải nhất
15698
Giải nhì
31877
40539
Giải ba
86613
86374
31978
96246
59410
42988
Giải tư
6697
4412
3222
5782
Giải năm
9891
8976
7193
5626
6288
5462
Giải sáu
627
979
287
Giải bẩy
13
43
55
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 2 3 3
2 6 7 9
0 9
3 6
5
2
4 6 7 8 9
2 7 8 8
1 3 7 8

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 20,34,19,47,28,39,12,04,00,16,03,85,34,29,95,85,03,20,60,73,26,51,98,79,93,87,43
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
76320
Giải nhất
35534
Giải nhì
37319
28147
Giải ba
23028
46139
89512
30704
49100
82516
Giải tư
3003
1685
0734
9529
Giải năm
0695
7385
0403
4220
1660
9873
Giải sáu
526
451
498
Giải bẩy
79
93
87
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 3 4
2 6 9
0 0 6 8 9
4 4 9
3 7
1
0
3 9
5 5 7
3 5 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 02,88,82,08,71,88,06,87,73,26,70,42,72,71,26,07,55,75,81,86,19,00,45,73,37,03,55
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
94102
Giải nhất
52888
Giải nhì
67582
69508
Giải ba
54871
45588
42806
45087
94873
36926
Giải tư
7870
5442
3472
2971
Giải năm
8126
6407
2955
9075
8581
7486
Giải sáu
419
300
445
Giải bẩy
73
37
03
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 3 6 7 8
9
6 6
7
2 5
5 5

0 1 1 2 3 3 5
1 2 6 7 8 8

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 31 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 89,06,33,75,65,45,27,89,67,44,10,38,57,89,78,49,82,87,36,73,62,09,79,85,83,95,79
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
77489
Giải nhất
60706
Giải nhì
93233
37775
Giải ba
05765
50145
05527
49189
85467
77844
Giải tư
8010
2038
0157
1789
Giải năm
9678
1349
3382
7587
2736
3873
Giải sáu
262
909
579
Giải bẩy
85
83
95
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 9
0
7
3 6 8
4 5 9
7
2 5 7
3 5 8 9 9
2 3 5 7 9 9 9
5

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 30 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 44,73,90,98,34,35,25,37,42,80,23,92,30,96,75,96,04,09,33,20,46,00,71,83,14,58,01
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
86844
Giải nhất
62373
Giải nhì
72390
38198
Giải ba
45934
29435
48825
51337
82542
18180
Giải tư
5823
3292
2430
9396
Giải năm
4775
1096
8504
4109
1233
4220
Giải sáu
946
900
871
Giải bẩy
83
14
58
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 4 9
4
0 3 5
0 3 4 5 7
2 4 6
8

1 3 5
0 3
0 2 6 6 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 46,80,90,76,03,31,96,69,52,11,08,60,02,06,31,46,62,07,60,08,49,41,47,96,97,15,68
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
31946
Giải nhất
23580
Giải nhì
63490
05676
Giải ba
50303
46731
84596
11969
75152
79211
Giải tư
9708
9160
5802
9706
Giải năm
5431
9446
6262
3207
5760
8408
Giải sáu
949
841
747
Giải bẩy
96
97
15
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 6 7 8 8
1 5

1 1
1 6 6 7 9
2
0 0 2 8 9
6
0
0 6 6 7

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 28 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 70,69,49,06,13,89,84,94,28,56,78,45,47,06,54,86,29,70,42,45,54,23,38,71,74,37,46
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
39470
Giải nhất
00469
Giải nhì
56249
10506
Giải ba
12913
67189
12084
04394
61728
89656
Giải tư
6378
9245
9047
4306
Giải năm
6354
9586
6429
5370
6342
5145
Giải sáu
354
623
238
Giải bẩy
71
74
37
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 6
3
3 8 9
7 8
2 5 5 6 7 9
4 4 6
9
0 0 1 4 8
4 6 9
4

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 65,90,24,55,64,00,89,06,61,37,32,40,45,37,16,91,46,14,72,08,12,51,01,59,53,00,17
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
87565
Giải nhất
02890
Giải nhì
34124
63255
Giải ba
85164
94500
64589
38906
67861
89437
Giải tư
3632
8740
1845
2237
Giải năm
8216
4291
1646
6314
3672
7408
Giải sáu
012
151
601
Giải bẩy
59
53
00
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 1 6 8
2 4 6 7
4
2 7 7
0 5 6
1 3 5 9
1 4 5
2
9
0 1

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 26 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 61,61,73,58,10,51,41,25,55,66,16,59,40,78,38,87,07,30,51,60,39,26,28,42,76,13,41
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
13061
Giải nhất
83461
Giải nhì
25273
66558
Giải ba
90810
41851
91841
82125
01255
92866
Giải tư
3616
5959
2740
7878
Giải năm
8138
9487
3807
0730
8851
3460
Giải sáu
739
026
028
Giải bẩy
42
76
13
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0 3 6
5 6 8
0 8 9
0 1 1 2
1 1 5 8 9
0 1 1 6
3 6 8
7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 77,17,94,07,96,55,31,87,37,90,96,18,12,40,82,53,53,98,71,46,72,81,04,64,61,10,23
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
53577
Giải nhất
96417
Giải nhì
61494
99607
Giải ba
22596
20955
95431
76887
35137
38290
Giải tư
4296
2318
5812
9440
Giải năm
0782
7753
7253
6798
5171
1146
Giải sáu
972
181
304
Giải bẩy
64
61
10
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7
0 2 7 8
3
1 7
0 6
3 3 5
1 4
1 2 7
1 2 7
0 4 6 6 8

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 24 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 02,27,50,30,57,12,60,43,58,83,33,51,68,31,99,95,95,37,37,78,93,26,04,76,12,75,85
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
40602
Giải nhất
50327
Giải nhì
53650
04730
Giải ba
91857
37712
88360
03443
85558
80883
Giải tư
5233
6051
0668
5631
Giải năm
8399
5395
8995
0237
3837
3778
Giải sáu
493
726
804
Giải bẩy
76
12
75
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4
2 2
6 7
0 1 3 7 7
3
0 1 7 8
0 8
5 6 8
3 5
3 5 5 9

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 23 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 10,08,63,06,87,99,70,99,51,08,19,45,27,13,61,33,19,08,62,20,14,39,32,62,19,85,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
14410
Giải nhất
19308
Giải nhì
04563
74806
Giải ba
59287
30199
18770
99399
11651
76808
Giải tư
1719
2845
3427
1813
Giải năm
8961
1733
7919
5608
4662
5320
Giải sáu
614
539
232
Giải bẩy
62
19
85
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8 8 8
0 3 4 9 9 9
0 7
2 3 3 9
5
1
1 2 2 3
0
5 7
9 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 58,35,17,84,62,81,94,41,51,76,55,26,53,85,64,61,91,83,05,58,76,47,33,11,02,03,47
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
57958
Giải nhất
66635
Giải nhì
58917
08184
Giải ba
30062
13981
38794
52541
58051
07776
Giải tư
0855
7126
4253
0585
Giải năm
0364
2461
2991
9983
6605
3458
Giải sáu
476
547
533
Giải bẩy
11
02
03
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 5
1 7
6
3 5
1 7 7
1 3 5 8 8
1 2 4
6 6
1 3 4 5
1 4

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 21 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 89,89,98,85,69,65,00,96,49,81,19,04,12,52,88,09,13,81,40,24,82,36,72,18,96,14,09
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
04689
Giải nhất
51089
Giải nhì
45098
76485
Giải ba
37369
96665
50200
44496
93549
38281
Giải tư
0419
0104
8512
4852
Giải năm
2888
3009
9213
9381
6740
1824
Giải sáu
482
836
972
Giải bẩy
18
96
14
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 9 9
2 3 4 8 9
4
6
0 9
2
5 9
2
1 1 2 5 8 9 9
6 6 8

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 20,56,59,96,17,32,35,87,81,39,16,41,23,20,79,91,56,94,09,38,50,80,18,15,31,17,25
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
56320
Giải nhất
40856
Giải nhì
59759
71296
Giải ba
78117
45332
38635
83187
44081
45339
Giải tư
2916
3441
3423
8020
Giải năm
1279
5891
9356
7994
6109
7538
Giải sáu
150
680
518
Giải bẩy
15
31
17
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
5 6 7 7 8
0 0 3 5
1 2 5 8 9
1
0 6 6 9

9
0 1 7
1 4 6

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 19 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 26,81,92,77,91,37,66,15,29,00,74,17,03,14,42,86,70,43,26,35,12,41,85,60,17,81,88
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
98526
Giải nhất
53881
Giải nhì
22192
94877
Giải ba
48091
63937
50266
61815
71929
43900
Giải tư
6174
8617
9003
1714
Giải năm
7542
7486
3570
7143
8526
9635
Giải sáu
512
741
985
Giải bẩy
60
17
81
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3
2 4 5 7 7
6 6 9
5 7
1 2 3

0 6
0 4 7
1 1 5 6 8
1 2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 62,02,63,70,54,56,87,40,60,97,32,85,67,62,63,27,77,93,00,14,84,67,75,65,88,33,73
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
26862
Giải nhất
71202
Giải nhì
19163
74170
Giải ba
40154
25556
60587
16540
26360
89797
Giải tư
0132
2885
3167
8762
Giải năm
4763
6727
5177
5093
0600
7314
Giải sáu
284
167
475
Giải bẩy
65
88
33
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2
4
7
2 3
0
4 6
0 2 2 3 3 5 7 7
0 3 5 7
4 5 7 8
3 7

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 17 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 57,69,03,85,06,52,57,05,40,05,00,11,74,05,07,38,33,09,06,20,27,81,13,26,43,57,88
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
08257
Giải nhất
84169
Giải nhì
66103
75785
Giải ba
16706
20852
41857
47605
62440
93605
Giải tư
7400
6911
6774
7505
Giải năm
3607
3138
9833
9109
5606
9620
Giải sáu
427
781
813
Giải bẩy
26
43
57
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 5 5 5 6 6 7 9
1 3
0 6 7
3 8
0 3
2 7 7 7
9
4
1 5 8

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 16 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 12,49,55,01,90,89,87,27,74,24,54,73,01,61,86,74,45,29,53,88,09,58,68,54,22,70,16
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
63712
Giải nhất
79649
Giải nhì
41455
02801
Giải ba
78090
36689
43187
98227
43774
72224
Giải tư
9354
1273
5701
7861
Giải năm
4086
6274
3345
7829
8253
1688
Giải sáu
409
458
668
Giải bẩy
54
22
70
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 9
2 6
2 4 7 9

5 9
3 4 4 5 8
1 8
0 3 4 4
6 7 8 9
0

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 84,72,27,53,45,37,97,02,74,53,41,80,68,87,25,46,16,40,21,86,22,71,45,94,15,79,09
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
85984
Giải nhất
88772
Giải nhì
33227
77053
Giải ba
40845
00637
06897
65702
93074
99453
Giải tư
9841
8380
4968
4187
Giải năm
0525
4946
9916
0140
3921
8286
Giải sáu
722
671
145
Giải bẩy
94
15
79
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 9
5 6
1 2 5 7
7
0 1 5 5 6
3 3
8
1 2 4 9
0 4 6 7
4 7

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 14 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 82,44,76,00,03,98,09,55,76,29,86,50,23,05,31,74,28,12,77,79,79,72,32,76,27,28,35
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
50182
Giải nhất
05344
Giải nhì
93376
75300
Giải ba
28703
66598
30909
24155
03876
46629
Giải tư
0786
0450
2023
8605
Giải năm
6831
9174
1928
0812
2177
4179
Giải sáu
279
572
132
Giải bẩy
76
27
28
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 5 9
2
3 7 8 8 9
1 2 5
4
0 5

2 4 6 6 6 7 9 9
2 6
8

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 27,74,87,54,79,04,07,56,62,69,89,94,78,90,45,26,31,50,70,50,12,10,07,59,44,56,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
81827
Giải nhất
46774
Giải nhì
05287
95754
Giải ba
07779
64804
82707
77856
03162
15869
Giải tư
5089
3494
8378
5490
Giải năm
3845
6026
6131
4450
7370
8650
Giải sáu
212
810
207
Giải bẩy
59
44
56
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7 7
0 2
6 7
1 3
4 5
0 0 4 6 6 9
2 9
0 4 8 9
7 9
0 4

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 12 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 63,78,05,16,06,25,68,34,45,75,56,58,81,94,73,54,69,49,23,53,54,06,13,69,77,57,79
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
78663
Giải nhất
06778
Giải nhì
78805
83616
Giải ba
14406
17925
89468
75734
26445
44675
Giải tư
5356
2758
8081
8994
Giải năm
9173
7454
8569
4949
8123
8153
Giải sáu
754
506
413
Giải bẩy
69
77
57
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6 6
3 6
3 5
4
5 9
3 4 4 6 7 8
3 8 9 9
3 5 7 8 9
1
4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 00,74,85,02,51,21,79,19,80,71,87,37,47,09,83,51,42,51,94,41,35,32,13,13,60,41,18
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
79600
Giải nhất
18774
Giải nhì
38985
81802
Giải ba
71451
02721
77279
98219
94180
85271
Giải tư
8587
9937
5947
2609
Giải năm
4583
8851
4942
8051
8494
1241
Giải sáu
735
232
913
Giải bẩy
13
60
41
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 9
3 3 8 9
1
2 5 7
1 1 2 7
1 1 1
0
1 4 9
0 3 5 7
4

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 10 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 54,94,42,92,17,42,88,22,58,83,36,07,68,02,07,69,18,42,47,32,11,56,08,59,15,17,86
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
47054
Giải nhất
91394
Giải nhì
50442
89492
Giải ba
41417
71742
59888
91022
40358
35383
Giải tư
0736
9807
3168
0202
Giải năm
8607
1669
8018
5842
9047
7132
Giải sáu
211
556
408
Giải bẩy
59
15
17
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7 7 8
1 5 7 7 8
2
2 6
2 2 2 7
4 6 8 9
8 9

3 6 8
2 4

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 09 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 87,12,07,25,62,65,15,41,31,23,71,52,20,02,94,58,73,83,20,55,30,05,35,83,03,88,80
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
08587
Giải nhất
39412
Giải nhì
75407
67825
Giải ba
03062
97465
29115
92541
03531
97923
Giải tư
0571
2452
9520
3902
Giải năm
1294
2358
5573
0283
4620
8655
Giải sáu
030
705
735
Giải bẩy
83
03
88
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 5 7
2 5
0 0 3 5
0 1 5
1
2 5 8
2 5
1 3
0 3 3 7 8
4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 03,12,63,49,55,96,95,87,48,44,33,62,47,68,39,50,71,92,06,50,25,61,19,04,31,59,29
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
40203
Giải nhất
38912
Giải nhì
87663
22349
Giải ba
68255
98096
71595
77087
97848
48544
Giải tư
0033
4262
0847
9068
Giải năm
9439
3550
1271
8092
9706
0150
Giải sáu
425
261
819
Giải bẩy
04
31
59
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 6
2 9
5 9
1 3 9
4 7 8 9
0 0 5 9
1 2 3 8
1
7
2 5 6

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 07 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 86,77,94,92,99,13,38,72,60,29,53,40,53,47,64,08,95,14,54,96,19,50,79,41,07,98,44
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
93186
Giải nhất
37777
Giải nhì
88994
22192
Giải ba
06199
05013
09738
86672
26260
72929
Giải tư
5153
4940
2253
8847
Giải năm
7064
5808
5895
0914
4454
7496
Giải sáu
919
350
879
Giải bẩy
41
07
98
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 8
3 4 9
9
8
0 1 4 7
0 3 3 4
0 4
2 7 9
6
2 4 5 6 8 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 91,03,65,00,82,14,10,58,39,15,96,66,83,83,36,75,99,08,94,68,02,80,16,05,41,43,89
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
20891
Giải nhất
74103
Giải nhì
06565
08800
Giải ba
96282
22014
28910
04358
82139
32715
Giải tư
0796
3766
6483
0083
Giải năm
0536
1075
8399
9108
3194
5368
Giải sáu
602
080
616
Giải bẩy
05
41
43
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 3 5 8
0 4 5 6

6 9
1 3
8
5 6 8
5
0 2 3 3 9
1 4 6 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 05 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 46,03,14,76,98,76,89,04,38,80,76,19,86,14,43,47,91,27,12,82,65,76,09,23,55,10,29
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
20146
Giải nhất
59803
Giải nhì
40914
73376
Giải ba
29398
43076
91689
04104
36438
36980
Giải tư
0876
0819
7586
0414
Giải năm
5643
0647
8491
9927
5812
2582
Giải sáu
265
676
709
Giải bẩy
23
55
10
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 9
0 2 4 4 9
3 7 9
8
3 6 7
5
5
6 6 6 6
0 2 6 9
1 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 13,21,53,52,35,81,71,75,08,03,78,85,38,44,81,71,05,27,33,46,56,21,84,60,93,18,19
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
39113
Giải nhất
72321
Giải nhì
07953
88652
Giải ba
47135
91781
49971
12075
05708
87803
Giải tư
8778
0385
6338
9344
Giải năm
4981
5271
0305
1727
2533
5946
Giải sáu
056
521
984
Giải bẩy
60
93
18
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 8
3 8 9
1 1 7
3 5 8
4 6
2 3 6
0
1 1 5 8
1 1 4 5
3

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 03 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 37,00,73,55,53,61,82,75,03,28,62,83,59,08,90,56,98,20,51,84,52,37,34,25,32,20,88
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
82837
Giải nhất
18600
Giải nhì
66073
36955
Giải ba
70053
24661
54682
72575
77103
38528
Giải tư
6562
4283
4959
9708
Giải năm
4190
7056
3398
5720
4751
9684
Giải sáu
752
137
334
Giải bẩy
25
32
20
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 8

0 0 5 8
2 4 7 7

1 2 3 5 6 9
1 2
3 5
2 3 4 8
0 8

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 02 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 99,24,26,08,71,56,33,37,63,80,21,36,91,65,58,34,58,56,84,74,79,76,85,12,62,16,22
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
99399
Giải nhất
04924
Giải nhì
95126
61308
Giải ba
33071
26556
30733
77937
67863
54780
Giải tư
0021
1336
1991
5265
Giải năm
0758
1634
7258
9856
7484
0874
Giải sáu
879
576
085
Giải bẩy
12
62
16
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
2 6
1 2 4 6
3 4 6 7

6 6 8 8
2 3 5
1 4 6 9
0 4 5
1 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 75,61,13,40,62,22,25,65,54,22,85,98,42,88,31,42,21,79,22,64,51,45,15,53,13,15,02
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
14575
Giải nhất
00961
Giải nhì
09613
04740
Giải ba
58562
33322
96425
00465
92054
08222
Giải tư
2085
1498
6642
9388
Giải năm
1431
3042
7321
7679
2222
3864
Giải sáu
851
145
715
Giải bẩy
53
13
15
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
3 3 5 5
1 2 2 2 5
1
0 2 2 5
1 3 4
1 2 4 5
5 9
5 8
8

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 31 tháng 07 năm 2016

2 số cuối: 42,43,06,68,66,97,39,89,70,95,47,45,48,20,40,43,60,49,39,54,95,68,03,02,44,86,20
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
74642
Giải nhất
74043
Giải nhì
76806
40068
Giải ba
80066
77597
49339
55789
06770
41495
Giải tư
3247
5345
1648
3120
Giải năm
0440
3043
5160
4349
8339
7454
Giải sáu
295
668
103
Giải bẩy
02
44
86
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 6

0 0
9 9
0 2 3 3 4 5 7 8 9
4
0 6 8 8
0
6 9
5 5 7

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 07 năm 2016

2 số cuối: 82,56,16,86,39,81,89,74,36,25,27,09,38,70,37,85,82,95,68,06,04,91,40,29,10,99,49
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
64182
Giải nhất
75656
Giải nhì
30616
74486
Giải ba
98639
39881
29389
50074
99036
78625
Giải tư
2327
2609
9538
9370
Giải năm
6037
9585
2982
3195
0068
7006
Giải sáu
604
391
040
Giải bẩy
29
10
99
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6 9
0 6
5 7 9
6 7 8 9
0 9
6
8
0 4
1 2 2 5 6 9
1 5 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 07 năm 2016

2 số cuối: 46,44,28,49,03,89,26,35,29,58,82,36,62,36,30,79,67,51,79,84,10,29,09,24,19,91,11
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
75446
Giải nhất
95144
Giải nhì
86028
72249
Giải ba
28103
41189
43226
16335
42529
23758
Giải tư
1482
5136
8462
6836
Giải năm
3430
9779
7167
6451
6979
6084
Giải sáu
310
129
609
Giải bẩy
24
19
91
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9
0 1 9
4 6 8 9 9
0 5 6 6
4 6 9
1 8
2 7
9 9
2 4 9
1

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 07 năm 2016

2 số cuối: 48,17,71,22,87,01,45,88,44,68,37,99,93,87,21,13,04,28,41,99,76,49,06,26,10,69,46
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
03248
Giải nhất
74117
Giải nhì
29171
47822
Giải ba
66587
08301
80145
75388
97944
85768
Giải tư
1437
3299
1093
3787
Giải năm
8821
3813
1504
7528
7141
0799
Giải sáu
076
949
706
Giải bẩy
26
10
69
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 6
0 3 7
1 2 6 8
7
1 4 5 6 8 9

8 9
1 6
7 7 8
3 9 9

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 27 tháng 07 năm 2016

2 số cuối: 04,32,35,81,76,50,06,57,04,59,37,20,79,09,98,19,52,36,30,06,14,23,17,31,17,01,22
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
45804
Giải nhất
60732
Giải nhì
37735
59681
Giải ba
16076
23150
66706
41557
72604
75559
Giải tư
6037
9720
5979
2109
Giải năm
0198
8819
7052
4836
2130
3906
Giải sáu
214
523
417
Giải bẩy
31
17
01
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 4 6 6 9
4 7 7 9
0 2 3
0 1 2 5 6 7

0 2 7 9

6 9
1
8

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 26 tháng 07 năm 2016

2 số cuối: 71,73,27,61,70,52,69,24,07,69,44,31,99,29,77,02,02,53,05,69,64,27,45,53,05,84,29
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
95471
Giải nhất
16173
Giải nhì
88527
50861
Giải ba
29170
16752
35569
33724
83107
92369
Giải tư
9644
3631
6999
4629
Giải năm
6777
4502
6402
5253
2705
0269
Giải sáu
164
127
745
Giải bẩy
53
05
84
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 5 5 7

4 7 7 9 9
1
4 5
2 3 3
1 4 9 9 9
0 1 3 7
4
9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 07 năm 2016

2 số cuối: 35,96,41,42,57,87,34,81,42,79,68,71,12,59,35,90,28,04,16,61,28,04,53,57,22,08,29
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
29835
Giải nhất
40496
Giải nhì
96641
53342
Giải ba
31357
81487
76434
69481
98842
87579
Giải tư
3568
3671
3712
7859
Giải năm
2335
0690
0228
6404
7916
9861
Giải sáu
828
504
853
Giải bẩy
57
22
08
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4 8
2 6
2 8 8 9
4 5 5
1 2 2
3 7 7 9
1 8
1 9
1 7
0 6

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 24 tháng 07 năm 2016

2 số cuối: 11,03,27,29,13,73,48,81,27,18,20,69,52,14,22,86,01,34,88,23,54,10,71,60,68,37,80
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
69111
Giải nhất
30803
Giải nhì
38627
93229
Giải ba
72713
98273
85748
70181
75827
15018
Giải tư
8920
4669
7952
9514
Giải năm
6722
1386
2001
9234
4688
5323
Giải sáu
454
810
971
Giải bẩy
60
68
37
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3
0 1 3 4 8
0 2 3 7 7 9
4 7
8
2 4
0 8 9
1 3
0 1 6 8

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 07 năm 2016

2 số cuối: 73,40,67,13,58,00,93,07,03,47,78,66,51,49,88,20,00,16,71,43,29,55,32,48,71,21,20
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
26473
Giải nhất
97040
Giải nhì
80467
83713
Giải ba
45958
10500
84993
39207
39803
23747
Giải tư
2378
1466
8051
6249
Giải năm
2988
3220
8100
8116
6171
7843
Giải sáu
329
455
832
Giải bẩy
48
71
21
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 3 7
3 6
0 0 1 9
2
0 3 7 8 9
1 5 8
6 7
1 1 3 8
8
3

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 07 năm 2016

2 số cuối: 12,53,50,73,17,96,89,40,14,13,30,97,97,98,12,70,97,84,88,00,15,17,24,40,72,85,23
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
46412
Giải nhất
15853
Giải nhì
33850
64073
Giải ba
64117
04096
46689
11040
31414
61813
Giải tư
2430
9097
8197
4298
Giải năm
7812
8670
5497
5884
8488
1100
Giải sáu
815
217
024
Giải bẩy
40
72
85
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
2 2 3 4 5 7 7
3 4
0
0 0
0 3

0 2 3
4 5 8 9
6 7 7 7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 07 năm 2016

2 số cuối: 40,06,03,31,77,13,62,11,84,60,88,75,65,75,57,96,12,21,65,30,22,28,01,82,94,16,67
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
98540
Giải nhất
42506
Giải nhì
26603
69831
Giải ba
19777
80913
21762
04211
85784
47660
Giải tư
1788
6375
9665
1475
Giải năm
9057
5596
0212
1121
3665
8930
Giải sáu
822
028
101
Giải bẩy
82
94
16
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 6
1 2 3 6
1 2 8
0 1
0
7
0 2 5 5 7
5 5 7
2 4 8
4 6

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 20 tháng 07 năm 2016

2 số cuối: 48,16,85,17,28,79,40,80,50,20,29,82,81,99,05,71,03,59,04,84,80,35,44,74,49,48,25
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
74248
Giải nhất
96716
Giải nhì
08885
42817
Giải ba
28528
17979
48640
03980
63550
15120
Giải tư
1229
7482
8081
9099
Giải năm
5405
5671
1203
2159
5404
5584
Giải sáu
180
235
644
Giải bẩy
74
49
48
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 5
6 7
0 5 8 9
5
0 4 8 8 9
0 9

1 4 9
0 0 1 2 4 5
9

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 19 tháng 07 năm 2016

2 số cuối: 18,87,05,65,85,22,82,64,74,25,40,21,66,24,03,60,12,57,46,94,60,29,93,04,32,18,80
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
61718
Giải nhất
61687
Giải nhì
04905
05965
Giải ba
18385
61622
59182
41964
35274
64825
Giải tư
3740
5421
7766
1024
Giải năm
4603
8060
1512
6157
8546
7394
Giải sáu
360
629
793
Giải bẩy
04
32
18
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 5
2 8 8
1 2 4 5 9
2
0 6
7
0 0 4 5 6
4
0 2 5 7
3 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 07 năm 2016

2 số cuối: 70,16,18,56,06,98,55,35,43,31,20,97,89,85,65,19,96,32,03,00,14,13,96,33,23,70,99
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
88570
Giải nhất
55716
Giải nhì
06518
13756
Giải ba
06406
84898
89355
08735
51643
88631
Giải tư
0920
1897
1189
4985
Giải năm
0865
3519
9596
3432
8003
5600
Giải sáu
914
213
996
Giải bẩy
33
23
70
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 6
3 4 6 8 9
0 3
1 2 3 5
3
5 6
5
0 0
5 9
6 6 7 8 9

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 17 tháng 07 năm 2016

2 số cuối: 03,87,09,81,08,20,78,29,67,56,27,52,66,21,13,56,77,80,53,65,35,67,09,16,91,82,71
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
91503
Giải nhất
67687
Giải nhì
78609
64581
Giải ba
75408
50820
47178
33429
29867
65556
Giải tư
4127
1952
0266
9121
Giải năm
1713
5056
5177
9780
4253
5765
Giải sáu
735
867
909
Giải bẩy
16
91
82
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8 9 9
3 6
0 1 7 9
5

2 3 6 6
5 6 7 7
1 7 8
0 1 2 7
1

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 07 năm 2016

2 số cuối: 78,67,30,60,79,06,04,03,53,80,77,12,61,71,76,03,10,40,57,61,70,26,00,89,67,37,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
57878
Giải nhất
28667
Giải nhì
86030
82660
Giải ba
33479
52306
94504
78903
48953
21180
Giải tư
6977
2312
7261
7571
Giải năm
3276
5503
9510
9740
4457
3761
Giải sáu
570
126
200
Giải bẩy
89
67
37
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 3 4 6
0 2
6
0 3 7
0
3 7
0 1 1 7 7
0 1 6 7 8 9
0 9

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc sao the
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.
Thông tắc cống, Kính mắt