Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
 
 
 
 

 
  Kết quả xổ số Miền Bắc những ngày gần nhất giúp bạn tự soi cầu theo ý muốn
  Từ ngày : dd/mm/yyyy
Đến ngày : dd/mm/yyyy
 
Dữ liệu được xem trong khoảng 100 ngày

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 02 năm 2016

2 số cuối: 33,25,56,60,50,64,29,09,84,59,94,65,38,38,46,27,32,29,38,49,04,74,64,56,92,97,50
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
90033
Giải nhất
57625
Giải nhì
90856
03760
Giải ba
31950
68364
47229
79109
15484
88959
Giải tư
3094
9765
9738
1738
Giải năm
6646
6327
6332
7229
8038
7449
Giải sáu
804
974
264
Giải bẩy
56
92
97
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 9

5 7 9 9
2 3 8 8 8
6 9
0 0 6 6 9
0 4 4 5
4
4
2 4 7

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 05 tháng 02 năm 2016

2 số cuối: 83,24,80,45,86,88,04,78,13,74,77,77,61,22,66,37,47,52,38,75,05,73,93,31,40,81,13
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
97783
Giải nhất
88924
Giải nhì
41080
35745
Giải ba
44486
47788
93204
04478
73213
40974
Giải tư
2277
1677
2761
5122
Giải năm
8966
5337
8147
7952
9238
7575
Giải sáu
505
473
393
Giải bẩy
31
40
81
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5
3 3
2 4
1 7 8
0 5 7
2
1 6
3 4 5 7 7 8
0 1 3 6 8
3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 02 năm 2016

2 số cuối: 58,44,36,25,39,73,84,69,06,08,59,92,55,79,19,67,28,76,73,80,72,64,23,15,52,50,88
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
31058
Giải nhất
47744
Giải nhì
89936
98925
Giải ba
79839
03673
67684
20769
34806
43608
Giải tư
9059
9292
4555
8379
Giải năm
0119
2967
1528
3576
1673
7980
Giải sáu
672
964
323
Giải bẩy
15
52
50
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8
5 9
3 5 8
6 9
4
0 2 5 8 9
4 7 9
2 3 3 6 9
0 4 8
2

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 03 tháng 02 năm 2016

2 số cuối: 75,36,44,56,94,68,89,70,32,95,93,33,55,68,62,39,67,93,98,34,34,74,18,01,07,60,34
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
84175
Giải nhất
01236
Giải nhì
78344
06556
Giải ba
25194
12568
93189
00270
88832
52195
Giải tư
8493
4133
7355
6968
Giải năm
6562
8939
9967
5493
5198
5434
Giải sáu
634
074
418
Giải bẩy
01
07
60
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7
8

2 3 4 4 4 6 9
4
5 6
0 2 7 8 8
0 4 5
9
3 3 4 5 8

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 02 tháng 02 năm 2016

2 số cuối: 37,14,14,13,00,28,07,13,57,04,33,88,83,20,39,42,18,55,71,59,31,77,36,72,50,13,43
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
72537
Giải nhất
00714
Giải nhì
52114
03413
Giải ba
20400
19728
81207
48313
00657
54204
Giải tư
8633
9788
8683
8520
Giải năm
2239
7442
6918
2755
7771
4259
Giải sáu
131
877
736
Giải bẩy
72
50
13
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 7
3 3 3 4 4 8
0 8
1 3 6 7 9
2 3
0 5 7 9

1 2 7
3 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 02 năm 2016

2 số cuối: 19,87,92,99,62,77,71,80,23,38,20,52,17,41,54,52,36,03,63,39,44,09,53,90,96,28,89
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
47619
Giải nhất
56087
Giải nhì
00492
74099
Giải ba
96062
39377
21271
66280
84023
75438
Giải tư
2320
9952
8617
4941
Giải năm
1854
6952
0736
1103
1063
3439
Giải sáu
644
309
453
Giải bẩy
90
96
28
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9
7 9
0 3 8
6 8 9
1 4
2 2 3 4
2 3
1 7
0 7 9
0 2 6 9

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 31 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 39,15,71,61,61,07,71,25,29,11,98,84,50,78,61,29,61,80,98,87,10,14,31,74,38,51,70
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
46739
Giải nhất
27415
Giải nhì
15271
79261
Giải ba
09361
57607
70171
53625
33329
23511
Giải tư
8798
9184
0650
3178
Giải năm
9161
6229
1561
1480
0098
9987
Giải sáu
510
514
131
Giải bẩy
74
38
51
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0 1 4 5
5 9 9
1 8 9

0 1
1 1 1 1
0 1 1 4 8
0 4 7
8 8

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 58,28,56,57,59,52,23,73,64,68,02,39,55,59,07,31,85,08,07,05,16,77,52,47,66,07,20
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
68158
Giải nhất
53828
Giải nhì
56456
24357
Giải ba
56959
47452
09223
57973
65564
77168
Giải tư
6202
6439
1255
5559
Giải năm
6007
8131
8385
0108
1007
2905
Giải sáu
416
077
252
Giải bẩy
47
66
07
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 7 7 7 8
6
0 3 8
1 9
7
2 2 5 6 7 8 9 9
4 6 8
3 7
5

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 11,02,31,48,66,24,86,19,92,38,62,24,61,81,92,79,24,65,90,54,29,88,72,21,54,90,80
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
76011
Giải nhất
79702
Giải nhì
23731
23648
Giải ba
43766
64124
11986
58419
59792
45638
Giải tư
9562
4624
1661
8481
Giải năm
1592
4879
3824
0065
1690
9554
Giải sáu
529
988
872
Giải bẩy
21
54
90
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
1 9
1 4 4 4 9
1 8
8
4 4
1 2 5 6
2 9
0 1 6 8
0 0 2 2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 92,51,03,78,99,29,21,71,58,82,86,06,29,63,28,26,45,62,56,25,08,51,52,33,24,63,09
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
12792
Giải nhất
30951
Giải nhì
99703
21978
Giải ba
00999
92929
09221
33971
90858
55982
Giải tư
2686
5306
6029
8463
Giải năm
4428
9926
0245
5262
6956
9525
Giải sáu
808
551
152
Giải bẩy
33
24
63
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6 8 9

1 4 5 6 8 9 9
3
5
1 1 2 6 8
2 3 3
1 8
2 6
2 9

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 27 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 01,03,07,06,50,27,28,33,03,10,19,12,78,66,12,92,64,22,39,83,47,52,33,60,92,31,48
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
11201
Giải nhất
39303
Giải nhì
50907
33306
Giải ba
51550
59727
17828
36333
35503
35910
Giải tư
5919
3212
1678
9466
Giải năm
3912
1392
5364
8422
5439
9083
Giải sáu
947
552
933
Giải bẩy
60
92
31
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 3 6 7
0 2 2 9
2 7 8
1 3 3 9
7 8
0 2
0 4 6
8
3
2 2

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 26 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 05,03,75,99,95,66,49,07,16,88,04,29,97,38,79,35,35,32,32,84,52,85,93,81,98,67,24
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
76605
Giải nhất
16203
Giải nhì
13575
46499
Giải ba
99695
54466
31949
06307
49316
87188
Giải tư
0304
3729
7997
2738
Giải năm
5279
6035
7635
0332
6432
7384
Giải sáu
352
885
593
Giải bẩy
81
98
67
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 5 7
6
4 9
2 2 5 5 8
9
2
6 7
5 9
1 4 5 8
3 5 7 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 04,69,30,49,68,71,38,33,97,53,94,69,40,53,76,26,01,85,20,11,65,20,36,09,54,68,98
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
11704
Giải nhất
41169
Giải nhì
82130
49549
Giải ba
79468
47171
91538
80233
41597
20753
Giải tư
3394
3569
1240
4453
Giải năm
6976
6226
1301
7385
9320
3311
Giải sáu
565
520
236
Giải bẩy
09
54
68
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 9
1
0 0 6
0 3 6 8
0 9
3 3 4
5 8 8 9 9
1 6
5
4 7 8

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 24 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 50,19,33,83,02,89,29,31,48,87,51,12,35,04,34,97,50,81,28,23,82,10,53,49,52,84,94
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
29150
Giải nhất
10219
Giải nhì
61033
87883
Giải ba
21202
73889
67929
45631
40448
91587
Giải tư
7951
1912
4335
5104
Giải năm
8434
1197
0550
4881
5228
5823
Giải sáu
882
310
153
Giải bẩy
49
52
84
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4
0 2 9
3 8 9
1 3 4 5
8 9
0 0 1 2 3


1 2 3 4 7 9
4 7

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 82,01,05,92,90,80,88,77,81,92,03,67,83,21,31,89,67,83,46,09,74,17,64,99,94,93,50
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
20282
Giải nhất
05101
Giải nhì
23905
19792
Giải ba
31590
76280
99488
44377
08481
94192
Giải tư
2803
6667
7883
5021
Giải năm
0831
6789
1367
9783
7046
2209
Giải sáu
074
617
464
Giải bẩy
99
94
93
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 5 9
7
1
1
6
0
4 7 7
4 7
0 1 2 3 3 8 9
0 2 2 3 4 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 57,30,41,61,87,63,51,73,02,06,02,61,45,08,71,45,94,94,70,25,79,24,15,14,03,41,36
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
00157
Giải nhất
74930
Giải nhì
62641
76061
Giải ba
98387
87063
62351
13873
99802
32006
Giải tư
8602
8861
6345
7308
Giải năm
2471
1245
6094
7694
1870
6925
Giải sáu
979
924
715
Giải bẩy
14
03
41
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 3 6 8
4 5
4 5
0 6
1 1 5 5
1 7
1 1 3
0 1 3 9
7
4 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 01,54,28,55,82,31,52,78,86,70,62,34,52,14,59,31,10,27,51,11,20,85,34,94,86,29,62
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
38001
Giải nhất
19254
Giải nhì
61928
11755
Giải ba
33882
50531
37152
31878
70486
51570
Giải tư
1962
8234
0552
5614
Giải năm
8859
4131
5510
3827
8751
2011
Giải sáu
220
685
334
Giải bẩy
94
86
29
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
0 1 4
0 7 8 9
1 1 4 4

1 2 2 4 5 9
2 2
0 8
2 5 6 6
4

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 20 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 41,19,54,80,89,60,37,80,86,40,70,40,50,43,29,80,72,00,88,55,32,44,95,53,25,33,26
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
39941
Giải nhất
93119
Giải nhì
40054
36280
Giải ba
03289
88860
56337
41780
85486
81940
Giải tư
2570
1040
4850
0843
Giải năm
5829
4080
8872
2800
9288
4455
Giải sáu
432
344
095
Giải bẩy
53
25
33
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
9
5 6 9
2 3 7
0 0 1 3 4
0 3 4 5
0
0 2
0 0 0 6 8 9
5

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 19 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 85,89,94,54,21,18,92,72,17,70,03,01,91,94,34,28,91,38,44,09,07,28,04,10,76,68,67
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
82885
Giải nhất
85589
Giải nhì
47794
72254
Giải ba
84321
80518
51892
75972
78617
40670
Giải tư
4903
7801
0391
7294
Giải năm
3134
4528
7291
5538
0144
6809
Giải sáu
307
928
704
Giải bẩy
10
76
68
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 4 7 9
0 7 8
1 8 8
4 8
4
4
7 8
0 2 6
5 9
1 1 2 4 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 06,49,81,08,85,77,16,34,22,03,17,09,00,47,08,56,24,84,18,87,23,98,21,03,61,39,93
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
78706
Giải nhất
67849
Giải nhì
15281
07008
Giải ba
49285
16777
99816
68134
42422
83103
Giải tư
0817
6609
7000
1547
Giải năm
3608
9556
5624
2584
4418
1687
Giải sáu
223
298
421
Giải bẩy
03
61
39
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 3 6 8 8 9
6 7 8
1 2 3 4
4 9
7 9
6
1
7
1 4 5 7
3 8

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 17 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 81,70,59,34,39,25,63,53,64,90,52,53,42,81,14,42,04,29,32,10,41,17,84,80,29,32,19
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
79881
Giải nhất
13270
Giải nhì
16659
13334
Giải ba
54739
89625
96363
79553
12364
15290
Giải tư
1552
2653
9842
5781
Giải năm
1814
9542
1404
1829
1232
5410
Giải sáu
941
617
084
Giải bẩy
80
29
32
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
0 4 7 9
5 9 9
2 2 4 9
1 2 2
2 3 3 9
3 4
0
0 1 1 4
0

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 87,36,75,23,78,08,06,79,72,78,64,28,47,35,36,35,40,57,03,80,10,79,46,15,74,89,96
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
40987
Giải nhất
04936
Giải nhì
36575
46323
Giải ba
64978
91008
36706
78279
79072
16978
Giải tư
5064
4728
2847
7335
Giải năm
7436
2035
7740
1357
9403
9980
Giải sáu
710
079
846
Giải bẩy
15
74
89
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6 8
0 5
3 8
5 5 6 6
0 6 7
7
4
2 4 5 8 8 9 9
0 7 9
6

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 77,73,00,64,32,99,49,12,76,14,17,68,94,56,49,84,89,26,19,14,18,79,56,21,91,34,95
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
30777
Giải nhất
55673
Giải nhì
64800
17964
Giải ba
16032
52299
97049
71012
08076
67514
Giải tư
4517
1468
3494
2156
Giải năm
8149
9784
9489
4526
7919
3314
Giải sáu
018
779
156
Giải bẩy
21
91
34
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
2 4 4 7 8 9
1 6
2 4
9 9
6 6
4 8
3 6 7 9
4 9
1 4 5 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 52,53,60,44,46,13,84,34,11,86,82,93,61,01,41,22,40,52,31,97,52,21,77,93,06,53,66
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
45552
Giải nhất
57653
Giải nhì
58160
16344
Giải ba
25746
56613
76084
98934
38611
22986
Giải tư
8482
9793
3261
9401
Giải năm
6041
6222
5540
9452
8431
6097
Giải sáu
552
221
477
Giải bẩy
93
06
53
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6
1 3
1 2
1 4
0 1 4 6
2 2 2 3 3
0 1 6
7
2 4 6
3 3 7

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 13 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 02,77,40,52,37,41,56,81,23,59,13,73,83,66,58,89,09,58,88,89,35,10,18,98,48,31,90
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
71502
Giải nhất
88777
Giải nhì
70240
35552
Giải ba
03837
64341
64256
23881
62323
44459
Giải tư
5513
5573
3983
2666
Giải năm
1658
8689
9209
6458
4888
8189
Giải sáu
435
210
918
Giải bẩy
98
48
31
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 9
0 3 8
3
1 5 7
0 1 8
2 6 8 8 9
6
3 7
1 3 8 9 9
0 8

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 12 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 14,73,86,75,51,32,59,54,76,79,64,89,19,06,22,50,37,12,05,28,02,99,06,45,71,94,43
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
70514
Giải nhất
21073
Giải nhì
54586
75675
Giải ba
04551
49632
65659
98554
51976
58279
Giải tư
9164
4889
8719
3106
Giải năm
4022
6150
7537
3912
5905
9528
Giải sáu
702
399
006
Giải bẩy
45
71
94
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 6 6
2 4 9
2 8
2 7
3 5
0 1 4 9
4
1 3 5 6 9
6 9
4 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 17,47,39,44,46,32,76,33,36,84,98,33,87,20,90,69,26,14,68,24,91,18,04,72,77,24,14
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
12617
Giải nhất
99247
Giải nhì
70539
91944
Giải ba
48846
33732
99476
62633
57036
52084
Giải tư
2798
0233
8187
1620
Giải năm
4190
2769
1326
0414
2068
0924
Giải sáu
291
318
804
Giải bẩy
72
77
24
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
4 4 7 8
0 4 4 6
2 3 3 6 9
4 6 7

8 9
2 6 7
4 7
0 1 8

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 10 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 72,29,66,93,84,81,77,94,66,84,95,15,80,62,66,17,00,22,44,36,91,35,62,54,56,07,77
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
95772
Giải nhất
53729
Giải nhì
49266
17193
Giải ba
35084
85181
61177
25894
16266
65184
Giải tư
0495
3615
2880
1062
Giải năm
8866
1217
9700
3822
8144
4736
Giải sáu
891
535
462
Giải bẩy
54
56
07
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7
5 7
2 9
5 6
4
4 6
2 2 6 6 6
2 7 7
0 1 4 4
1 3 4 5

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 84,04,94,36,90,89,47,67,50,18,88,62,56,38,24,83,95,16,64,42,71,22,74,78,52,61,37
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
57584
Giải nhất
57604
Giải nhì
54094
16336
Giải ba
28290
49789
02447
96267
30150
63818
Giải tư
2388
4662
9656
5838
Giải năm
9524
6083
8095
0016
4764
2142
Giải sáu
071
422
874
Giải bẩy
78
52
61
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
6 8
2 4
6 7 8
2 7
0 2 6
1 2 4 7
1 4 8
3 4 8 9
0 4 5

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 18,05,32,76,96,37,19,48,43,10,01,53,96,80,54,81,30,23,85,45,22,30,39,77,16,93,36
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
45018
Giải nhất
05005
Giải nhì
39532
14176
Giải ba
68896
29937
26519
09248
24843
91110
Giải tư
3601
8853
6396
7280
Giải năm
2254
8181
7230
5123
3685
9545
Giải sáu
622
230
739
Giải bẩy
77
16
93
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5
0 6 8 9
2 3
0 0 2 6 7 9
3 5 8
3 4

6 7
0 1 5
3 6 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 34,71,03,61,68,66,00,27,15,28,12,79,88,26,59,44,03,03,41,08,07,03,64,60,65,88,10
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
03734
Giải nhất
55271
Giải nhì
01203
15861
Giải ba
85368
23666
38900
78827
11215
01328
Giải tư
0912
4979
3888
3626
Giải năm
6959
5744
9903
6803
0241
2908
Giải sáu
307
703
864
Giải bẩy
60
65
88
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 3 3 3 7 8
0 2 5
6 7 8
4
1 4
9
0 1 4 5 6 8
1 9
8 8

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 06 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 27,48,18,40,63,61,20,88,65,98,63,50,09,86,68,74,35,95,01,70,09,47,30,79,89,93,72
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
08627
Giải nhất
10048
Giải nhì
13018
15240
Giải ba
57463
49461
44120
49388
73265
37598
Giải tư
2563
4950
3409
2186
Giải năm
1668
6874
0635
0795
1601
6670
Giải sáu
209
047
630
Giải bẩy
79
89
93
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 9 9
8
0 7
0 5
0 7 8
0
1 3 3 5 8
0 2 4 9
6 8 9
3 5 8

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 05 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 51,33,92,01,06,98,91,39,01,36,72,37,25,96,86,71,55,82,60,82,85,81,51,15,28,49,26
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
89851
Giải nhất
25333
Giải nhì
51792
04401
Giải ba
83906
75998
35491
08039
08401
03436
Giải tư
2772
0537
7225
4696
Giải năm
6786
7671
3455
4982
1960
7282
Giải sáu
285
281
951
Giải bẩy
15
28
49
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 6
5
5 6 8
3 6 7 9
9
1 1 5
0
1 2
1 2 2 5 6
1 2 6 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 61,76,08,85,12,44,10,51,95,65,23,36,00,61,66,90,32,41,03,21,36,51,84,82,67,11,31
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
25261
Giải nhất
80476
Giải nhì
89108
73385
Giải ba
69712
26544
39410
67751
22795
13565
Giải tư
5423
2836
7200
3861
Giải năm
0666
7090
9032
5141
2303
3021
Giải sáu
536
951
284
Giải bẩy
82
67
11
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 8
0 1 2
1 3
1 2 6 6
1 4
1 1
1 1 5 6 7
6
2 4 5
0 5

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 03 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 11,61,37,00,77,20,62,00,96,11,63,63,69,72,32,94,75,76,19,75,54,51,87,48,46,08,24
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
97311
Giải nhất
29361
Giải nhì
81837
61300
Giải ba
46477
68420
09962
55600
41796
41511
Giải tư
9763
6763
9369
1872
Giải năm
7432
7794
6075
3676
8719
0475
Giải sáu
554
751
787
Giải bẩy
48
46
08
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 8
1 1 9
0 4
2 7
6 8
1 4
1 2 3 3 9
2 5 5 6 7
7
4 6

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 42,32,35,66,16,49,02,18,43,22,84,47,51,23,62,99,32,20,75,53,19,75,11,34,51,89,98
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
13142
Giải nhất
31732
Giải nhì
67035
37866
Giải ba
94516
72149
36602
32018
55243
98922
Giải tư
4584
7047
5451
3223
Giải năm
2562
1499
7232
8820
2875
8153
Giải sáu
019
275
411
Giải bẩy
34
51
89
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
1 6 8 9
0 2 3
2 2 4 5
2 3 7 9
1 1 3
2 6
5 5
4 9
8 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 01 năm 2016

2 số cuối: 52,47,02,88,60,20,16,35,68,34,32,87,37,35,04,18,78,09,96,97,88,76,68,78,72,17,16
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
52552
Giải nhất
56247
Giải nhì
84402
15788
Giải ba
06060
22520
39216
26435
51168
06334
Giải tư
9032
2187
5037
1935
Giải năm
5704
9718
1378
8009
0896
7197
Giải sáu
488
376
768
Giải bẩy
78
72
17
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 9
6 6 7 8
0
2 4 5 5 7
7
2
0 8 8
2 6 8 8
7 8 8
6 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 56,09,06,27,23,12,76,36,40,47,42,84,08,94,36,15,15,88,69,40,00,06,85,58,87,94,13
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
89356
Giải nhất
89709
Giải nhì
15106
18827
Giải ba
09023
61912
64176
15336
23340
32247
Giải tư
9642
6984
4808
9494
Giải năm
6836
4115
3415
7988
4769
0540
Giải sáu
300
206
385
Giải bẩy
58
87
94
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 6 6 8 9
2 3 5 5
3 7
6 6
0 0 2 7
6 8
9
6
4 5 7 8
4 4

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 78,93,32,62,92,24,61,56,61,91,53,54,08,57,34,22,91,18,43,71,86,92,51,50,03,56,65
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
59778
Giải nhất
66393
Giải nhì
88732
13662
Giải ba
27292
51624
67961
98956
99761
40091
Giải tư
8853
5354
7408
8757
Giải năm
2334
3122
0591
0218
4343
5571
Giải sáu
386
592
751
Giải bẩy
50
03
56
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8
8
2 4
2 4
3
0 1 3 4 6 6 7
1 1 2 5
1 8
6
1 1 2 2 3

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 29 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 96,13,65,46,99,59,73,79,16,04,29,51,47,26,29,63,75,16,85,36,96,66,48,74,65,69,08
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
48196
Giải nhất
51613
Giải nhì
50265
50146
Giải ba
36699
35359
65073
13379
24116
53104
Giải tư
8629
1851
2847
4926
Giải năm
4929
6863
7175
1216
9785
0736
Giải sáu
096
566
148
Giải bẩy
74
65
69
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 8
3 6 6
6 9 9
6
6 7 8
1 9
3 5 5 6 9
3 4 5 9
5
6 6 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 28,44,62,33,51,89,28,49,99,42,76,72,64,97,00,26,57,20,25,33,23,31,26,08,99,84,11
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
46328
Giải nhất
63644
Giải nhì
41962
37333
Giải ba
72351
76789
77428
09449
47699
97042
Giải tư
7376
9072
5364
4397
Giải năm
6800
5226
9157
2720
3825
8933
Giải sáu
923
531
826
Giải bẩy
08
99
84
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 8
1
0 3 5 6 6 8 8
1 3 3
2 4 9
1 7
2 4
2 6
4 9
7 9 9

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 27 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 17,49,76,17,79,23,47,00,89,74,36,33,64,99,44,11,20,58,64,61,71,37,01,35,17,67,93
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
49017
Giải nhất
44049
Giải nhì
33776
02417
Giải ba
44579
18423
20347
28500
40789
90974
Giải tư
9236
1333
4264
4399
Giải năm
4844
7611
9920
3758
8764
0761
Giải sáu
371
537
901
Giải bẩy
35
17
67
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1
1 7 7 7
0 3
3 5 6 7
4 7 9
8
1 4 4 7
1 4 6 9
9
3 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 85,11,49,46,71,80,58,60,13,04,41,14,89,14,09,52,12,62,26,60,52,73,23,90,19,43,59
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
23185
Giải nhất
37811
Giải nhì
13649
31946
Giải ba
46971
30480
69858
90260
98513
25104
Giải tư
3641
2314
8289
4914
Giải năm
8809
4452
7912
2962
7426
1860
Giải sáu
352
773
923
Giải bẩy
90
19
43
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 9
1 2 3 4 4 9
3 6

1 3 6 9
2 2 8 9
0 0 2
1 3
0 5 9
0

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 40,45,82,99,45,31,23,32,35,35,70,22,01,78,63,15,74,88,45,02,94,38,48,06,79,37,96
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
85140
Giải nhất
35145
Giải nhì
39182
35399
Giải ba
78245
64431
15723
82532
37535
74935
Giải tư
5870
9022
4201
0178
Giải năm
2963
2315
0074
6788
9945
7202
Giải sáu
694
038
448
Giải bẩy
06
79
37
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 6
5
2 3
1 2 5 5 7 8
0 5 5 5 8

3
0 4 8 9
2 8
4 6 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 10,21,02,19,09,63,10,78,84,22,97,32,48,01,87,17,49,90,58,64,11,47,88,11,00,14,65
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
62710
Giải nhất
58821
Giải nhì
26502
15619
Giải ba
29409
02463
67310
20878
06584
67822
Giải tư
9097
1732
7048
2001
Giải năm
2487
8617
1349
1490
2958
6964
Giải sáu
311
947
088
Giải bẩy
11
00
14
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 2 9
0 0 1 1 4 7 9
1 2
2
7 8 9
8
3 4 5
8
4 7 8
0 7

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 09,44,30,76,57,28,23,19,63,91,52,39,22,77,13,49,58,72,48,91,32,35,86,78,91,69,57
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
01309
Giải nhất
01944
Giải nhì
05830
87076
Giải ba
01657
79828
69923
16919
36263
10991
Giải tư
4252
7439
0622
0877
Giải năm
0113
5049
0358
7072
0448
4091
Giải sáu
632
135
386
Giải bẩy
78
91
69
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
3 9
2 3 8
0 2 5 9
4 8 9
2 7 7 8
3 9
2 6 7 8
6
1 1 1

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 38,75,15,93,03,45,00,77,66,30,03,50,07,94,67,14,17,01,96,49,19,31,14,54,46,10,20
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
37538
Giải nhất
08175
Giải nhì
64515
73993
Giải ba
48303
72345
67800
96577
53166
46030
Giải tư
3203
5850
3007
5894
Giải năm
7767
4214
4217
8701
5496
8449
Giải sáu
319
531
914
Giải bẩy
54
46
10
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 3 3 7
0 4 4 5 7 9
0
0 1 8
5 6 9
0 4
6 7
5 7

3 4 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 42,94,44,11,16,50,58,81,96,22,57,80,58,80,95,26,37,16,05,96,78,68,14,46,12,39,71
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
07742
Giải nhất
12394
Giải nhì
83844
49411
Giải ba
12716
77250
02458
92281
81596
43122
Giải tư
4557
0480
9258
4080
Giải năm
8195
3026
9037
0516
3105
1096
Giải sáu
778
368
914
Giải bẩy
46
12
39
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
1 2 4 6 6
2 6
7 9
2 4 6
0 7 8 8
8
1 8
0 0 1
4 5 6 6

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 68,41,64,95,89,91,47,67,26,43,61,81,05,77,49,66,30,90,63,52,18,30,40,23,09,25,81
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
58868
Giải nhất
56441
Giải nhì
99964
75895
Giải ba
14389
02091
30247
10967
19026
20343
Giải tư
8161
4781
1105
6577
Giải năm
0449
3166
3030
8790
6663
3852
Giải sáu
818
330
140
Giải bẩy
23
09
25
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 9
8
3 5 6
0 0
0 1 3 7 9
2
1 3 4 6 7 8
7
1 1 9
0 1 5

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 35,16,50,88,12,59,30,62,44,27,72,93,85,73,26,58,64,49,91,13,50,75,46,56,68,62,29
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
97935
Giải nhất
92916
Giải nhì
45750
12188
Giải ba
56312
95459
22930
56662
06044
14827
Giải tư
1872
6493
3185
9873
Giải năm
5126
3258
0464
1949
4891
7713
Giải sáu
450
475
646
Giải bẩy
56
68
62
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 3 6
6 7 9
0 5
4 6 9
0 0 6 8 9
2 2 4 8
2 3 5
5 8
1 3

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 60,21,49,17,75,58,73,58,34,11,98,82,62,92,53,85,95,07,21,49,24,14,35,36,95,09,88
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
83260
Giải nhất
28921
Giải nhì
38049
36317
Giải ba
93675
31058
85573
63458
92734
06211
Giải tư
2298
1182
5562
6992
Giải năm
8553
7485
3095
3407
0921
2149
Giải sáu
724
414
035
Giải bẩy
36
95
09
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 9
1 4 7
1 1 4
4 5 6
9 9
3 8 8
0 2
3 5
2 5 8
2 5 5 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 86,77,14,27,44,16,38,57,06,59,33,01,77,17,34,93,78,43,36,37,75,97,86,51,61,62,03
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
08386
Giải nhất
82377
Giải nhì
16414
69427
Giải ba
78444
45116
14638
24257
30106
12559
Giải tư
1633
1401
6177
9917
Giải năm
0034
3493
7378
1143
0536
5137
Giải sáu
975
697
786
Giải bẩy
51
61
62
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 6
4 6 7
7
3 4 6 7 8
3 4
1 7 9
1 2
5 7 7 8
6 6
3 7

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 79,32,47,07,14,54,10,81,66,39,32,97,08,76,74,81,99,65,75,96,89,17,97,00,50,95,58
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
82079
Giải nhất
35832
Giải nhì
04047
68007
Giải ba
77314
93554
10010
40081
43566
69939
Giải tư
1232
6997
3208
6076
Giải năm
2574
3181
4299
0165
0075
4996
Giải sáu
889
817
497
Giải bẩy
00
50
95
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7 8
0 4 7

2 2 9
7
0 4 8
5 6
4 5 6 9
1 1 9
5 6 7 7 9

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 12,95,67,19,04,91,35,49,97,99,16,97,05,82,07,14,90,51,01,62,90,87,28,26,00,73,06
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
49712
Giải nhất
50295
Giải nhì
40767
81219
Giải ba
03304
67391
00935
05649
15097
88999
Giải tư
9416
3997
3505
4882
Giải năm
2607
4014
1090
8951
2301
4362
Giải sáu
190
787
728
Giải bẩy
26
00
73
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 4 5 6 7
2 4 6 9
6 8
5
9
1
2 7
3
2 7
0 0 1 5 7 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 14,93,22,66,46,60,52,33,80,27,01,19,83,63,18,31,57,63,84,92,64,36,83,85,23,94,37
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
48114
Giải nhất
63693
Giải nhì
96122
39166
Giải ba
09046
73960
40952
38033
96580
83427
Giải tư
4901
2219
3183
4163
Giải năm
2718
8931
5557
9263
4284
3192
Giải sáu
064
336
483
Giải bẩy
85
23
94
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
4 8 9
2 3 7
1 3 6 7
6
2 7
0 3 3 4 6

0 3 3 4 5
2 3 4

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 13 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 05,31,22,73,83,01,49,99,07,10,14,62,85,29,20,06,26,22,62,68,40,35,69,73,46,58,85
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
46605
Giải nhất
79631
Giải nhì
24422
31273
Giải ba
49383
52501
05549
89199
90907
10610
Giải tư
6514
0362
2285
9629
Giải năm
1720
3806
1626
4422
3862
7268
Giải sáu
240
335
269
Giải bẩy
73
46
58
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 6 7
0 4
0 2 2 6 9
1 5
0 6 9
8
2 2 8 9
3 3
3 5 5
9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 12,07,64,45,22,84,06,24,85,90,08,12,04,92,34,68,65,09,70,52,63,26,99,00,37,60,27
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
09312
Giải nhất
05507
Giải nhì
99964
66745
Giải ba
98122
30884
62506
64324
28985
67990
Giải tư
1408
3412
5404
1492
Giải năm
9534
3068
6265
6309
4570
8752
Giải sáu
663
226
699
Giải bẩy
00
37
60
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 6 7 8 9
2 2
2 4 6 7
4 7
5
2
0 3 4 5 8
0
4 5
0 2 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 25,74,66,31,86,71,60,06,31,87,99,71,53,19,56,88,13,99,41,07,50,11,77,48,83,62,42
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
32825
Giải nhất
72974
Giải nhì
29366
87531
Giải ba
77486
87671
94960
13706
06231
79687
Giải tư
9299
5671
8953
8619
Giải năm
7056
8088
8313
2299
0241
4707
Giải sáu
450
611
477
Giải bẩy
48
83
62
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7
1 3 9
5
1 1
1 2 8
0 3 6
0 2 6
1 1 4 7
3 6 7 8
9 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 36,14,89,33,28,42,03,59,55,17,46,76,37,40,56,04,93,76,03,20,50,86,22,94,01,84,61
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
97936
Giải nhất
94614
Giải nhì
19389
44733
Giải ba
87428
71142
80503
39259
66055
64917
Giải tư
9646
1376
1737
1940
Giải năm
1156
7804
2193
4976
7703
2220
Giải sáu
650
886
022
Giải bẩy
94
01
84
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 3 4
4 7
0 2 8
3 6 7
0 2 6
0 5 6 9
1
6 6
4 6 9
3 4

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 09 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 53,87,54,76,36,31,09,36,07,13,15,28,60,27,05,12,30,10,91,37,68,43,26,64,41,62,23
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
32853
Giải nhất
38987
Giải nhì
80454
16276
Giải ba
07136
97531
65309
27536
90807
09313
Giải tư
2315
9528
2960
2127
Giải năm
5805
8512
4330
3410
4891
2037
Giải sáu
868
843
126
Giải bẩy
64
41
62
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7 9
0 2 3 5
3 6 7 8
0 1 6 6 7
1 3
3 4
0 2 4 8
6
7
1

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 08 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 77,58,30,12,06,80,94,50,57,90,40,31,74,23,26,57,86,15,31,99,94,89,40,99,21,55,03
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
49977
Giải nhất
03158
Giải nhì
34830
53112
Giải ba
40906
15580
15494
92250
64257
96290
Giải tư
4540
3631
7474
9523
Giải năm
3726
8557
3286
9315
5131
8299
Giải sáu
994
889
140
Giải bẩy
99
21
55
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6
2 5
1 3 6
0 1 1
0 0
0 5 7 7 8

4 7
0 6 9
0 4 4 9 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 07 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 25,40,42,71,09,48,34,03,57,55,31,45,83,62,84,47,43,92,86,21,63,22,28,50,61,03,80
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
85725
Giải nhất
92840
Giải nhì
44542
39271
Giải ba
48209
26048
45634
72603
31857
36555
Giải tư
0231
1545
7983
0162
Giải năm
5184
2747
6843
4092
4786
4721
Giải sáu
463
422
128
Giải bẩy
50
61
03
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3 9

1 2 5 8
1 4
0 2 3 5 7 8
0 5 7
1 2 3
1
0 3 4 6
2

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 06 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 95,12,57,22,35,49,46,86,29,51,49,43,83,43,07,43,95,91,21,83,51,99,86,43,62,78,92
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
94295
Giải nhất
66412
Giải nhì
97857
94422
Giải ba
92535
81449
95046
89186
01029
16751
Giải tư
3749
9443
9483
7643
Giải năm
6907
2143
3995
2891
8821
2483
Giải sáu
851
699
986
Giải bẩy
43
62
78
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
2
1 2 9
5
3 3 3 3 6 9 9
1 1 7
2
8
3 3 6 6
1 2 5 5 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 36,43,67,46,08,35,83,10,90,35,69,98,23,21,05,21,27,81,22,74,58,16,33,11,37,21,85
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
95736
Giải nhất
56143
Giải nhì
49867
91146
Giải ba
63408
71235
85783
34510
73490
51235
Giải tư
6769
8898
9223
6921
Giải năm
9205
2121
8827
7881
9322
1474
Giải sáu
458
216
533
Giải bẩy
11
37
21
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8
0 1 6
1 1 1 2 3 7
3 5 5 6 7
3 6
8
7 9
4
1 3 5
0 8

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 04 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 63,06,23,12,80,51,57,25,60,77,07,08,63,15,74,14,94,44,02,45,91,11,64,00,74,93,47
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
83363
Giải nhất
40806
Giải nhì
03523
71612
Giải ba
36480
81851
50657
08525
02160
25077
Giải tư
0507
6408
7263
8915
Giải năm
6974
3214
1394
7444
5802
5445
Giải sáu
491
611
764
Giải bẩy
00
74
93
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 6 7 8
1 2 4 5
3 5

4 5 7
1 7
0 3 3 4
4 4 7
0
1 3 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 90,83,22,84,65,50,03,10,66,76,95,34,40,51,26,18,42,93,50,69,94,47,69,90,21,02,68
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
15390
Giải nhất
71283
Giải nhì
74222
49584
Giải ba
17365
19250
93003
74210
04566
73076
Giải tư
0095
6734
6840
2951
Giải năm
2326
3518
0342
9893
8750
3069
Giải sáu
794
347
769
Giải bẩy
90
21
02
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3
0 8
1 2 6
4
0 2 7
0 0 1
5 6 8 9 9
6
3 4
0 0 3 4 5

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 02 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 40,54,37,73,55,19,15,02,38,23,14,17,22,47,28,85,40,56,30,63,24,02,52,21,62,68,97
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
90340
Giải nhất
79154
Giải nhì
23237
66173
Giải ba
51455
73419
18215
05602
47238
80323
Giải tư
5414
9417
4722
6547
Giải năm
8928
6985
8740
7756
2030
9763
Giải sáu
824
602
552
Giải bẩy
21
62
68
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2
4 5 7 9
1 2 3 4 8
0 7 8
0 0 7
2 4 5 6
2 3 8
3
5
7

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 01 tháng 12 năm 2015

2 số cuối: 78,52,31,75,38,46,99,62,22,17,15,49,64,80,52,01,55,96,05,67,62,05,61,89,56,12,49
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
83078
Giải nhất
17752
Giải nhì
46431
82975
Giải ba
42738
02446
55599
68062
15822
78017
Giải tư
0315
0649
4664
6980
Giải năm
2252
9701
3055
9396
9905
3867
Giải sáu
762
205
061
Giải bẩy
89
56
12
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 5
2 5 7
2
1 8
6 9 9
2 2 5 6
1 2 2 4 7
5 8
0 9
6 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 54,70,11,64,36,79,24,30,23,22,47,01,25,34,14,34,91,66,89,90,06,48,10,01,87,72,70
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
20754
Giải nhất
19070
Giải nhì
55911
70964
Giải ba
00536
15779
85524
56830
74623
17022
Giải tư
3947
8501
6425
4634
Giải năm
6014
1134
4491
9066
8989
2490
Giải sáu
406
248
110
Giải bẩy
01
87
72
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 6
0 1 4
2 3 4 5
0 4 4 6
7 8
4
4 6
0 0 2 9
7 9
0 1

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 29 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 14,31,10,53,73,23,13,08,25,88,84,56,34,65,35,09,78,47,02,40,33,08,16,00,67,58,25
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
07314
Giải nhất
56931
Giải nhì
19810
81553
Giải ba
80773
08923
48913
31108
18625
89488
Giải tư
0084
5956
4434
0665
Giải năm
9635
8509
2178
3247
1502
6840
Giải sáu
533
708
516
Giải bẩy
00
67
58
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 8 8 9
0 3 4 6
3 5 5
1 3 4 5
0 7
3 6 8
5 7
3 8
4 8

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 46,16,20,93,25,81,42,88,44,43,77,27,56,61,68,33,81,84,66,08,99,48,36,26,35,95,79
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
52446
Giải nhất
08516
Giải nhì
80320
84693
Giải ba
16325
60481
79742
62088
07544
61643
Giải tư
5877
3127
2356
8061
Giải năm
3268
9033
4781
1784
3366
9208
Giải sáu
499
248
236
Giải bẩy
26
35
95
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
6
0 5 6 7
3 5 6
2 3 4 6 8
6
1 6 8
7 9
1 1 4 8
3 5 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 91,51,66,41,84,23,31,49,97,08,24,59,08,45,64,80,22,03,08,23,36,55,63,95,60,89,22
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
61591
Giải nhất
30051
Giải nhì
97566
62941
Giải ba
97284
28623
68931
02049
20597
81208
Giải tư
6424
3459
0208
3945
Giải năm
9964
3880
3522
2703
2508
4023
Giải sáu
236
055
563
Giải bẩy
95
60
89
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8 8 8

2 2 3 3 4
1 6
1 5 9
1 5 9
0 3 4 6

0 4 9
1 5 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 33,70,75,86,01,92,74,93,82,30,70,81,92,32,95,11,16,34,67,00,26,80,80,37,74,34,79
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
60233
Giải nhất
75770
Giải nhì
56075
95186
Giải ba
24401
43892
89774
53793
11382
46130
Giải tư
3670
0881
9892
6632
Giải năm
0995
7511
7116
7634
6567
6200
Giải sáu
026
080
480
Giải bẩy
37
74
34
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1
1 6
6
0 2 3 4 4 7


7
0 0 4 4 5 9
0 0 1 2 6
2 2 3 5

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 25 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 96,70,36,02,86,65,56,52,26,08,73,25,27,79,77,38,61,57,08,43,38,30,87,35,97,01,64
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
92396
Giải nhất
71070
Giải nhì
70636
96202
Giải ba
31786
91565
57956
96152
59226
23408
Giải tư
7373
4825
6927
6379
Giải năm
2977
2638
6261
5157
3108
7043
Giải sáu
438
330
487
Giải bẩy
35
97
01
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 8 8

5 6 7
0 5 6 8 8
3
2 6 7
1 4 5
0 3 7 9
6 7
6 7

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 29,69,91,74,88,21,94,48,12,30,10,94,83,21,17,61,89,85,68,39,61,77,22,23,47,40,80
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
56329
Giải nhất
67069
Giải nhì
73591
65674
Giải ba
93988
16221
69294
82148
08012
80830
Giải tư
1210
5294
6383
8021
Giải năm
0817
9161
6289
4485
4068
0639
Giải sáu
261
377
622
Giải bẩy
23
47
40
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 2 7
1 1 2 3 9
0 9
0 7 8

1 1 8 9
4 7
0 3 5 8 9
1 4 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 81,37,55,36,23,97,88,24,38,91,91,34,82,87,41,26,90,90,16,17,09,77,73,94,44,17,99
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
52781
Giải nhất
59237
Giải nhì
10855
85336
Giải ba
53723
19697
56088
81124
90638
79591
Giải tư
4591
1434
2182
9387
Giải năm
7041
0126
8390
7890
7616
3117
Giải sáu
809
677
773
Giải bẩy
94
44
17
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
6 7 7
3 4 6
4 6 7 8
1 4
5

3 7
1 2 7 8
0 0 1 1 4 7 9

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 22 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 68,85,39,08,10,66,16,25,24,48,73,23,39,38,32,19,15,85,76,21,59,87,55,44,30,54,46
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
23368
Giải nhất
71285
Giải nhì
79239
78408
Giải ba
46510
31566
64916
86825
22324
69648
Giải tư
2473
8623
2839
4438
Giải năm
9932
9919
4415
8785
8276
7521
Giải sáu
259
787
155
Giải bẩy
44
30
54
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
0 5 6 9
1 3 4 5
0 2 8 9 9
4 6 8
4 5 9
6 8
3 6
5 5 7

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 09,96,68,79,36,90,74,93,42,06,88,89,05,60,38,26,62,16,56,81,78,65,15,03,78,32,57
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
12809
Giải nhất
28596
Giải nhì
16568
94079
Giải ba
35536
34290
32174
96393
35442
32606
Giải tư
9488
6889
1605
5560
Giải năm
8138
8826
8662
3416
8156
4681
Giải sáu
778
165
515
Giải bẩy
03
78
32
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 6 9
5 6
6
2 6 8
2
6 7
0 2 5 8
4 8 8 9
1 8 9
0 3 6

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 31,96,45,13,38,69,13,50,93,05,63,58,10,11,25,28,11,67,20,51,33,89,75,12,29,99,04
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
63131
Giải nhất
53996
Giải nhì
55445
73513
Giải ba
36938
84069
54213
32750
92293
04005
Giải tư
8963
7358
0710
0111
Giải năm
4025
3428
6211
8567
6520
9251
Giải sáu
333
489
875
Giải bẩy
12
29
99
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5
0 1 1 2 3 3
0 5 8 9
1 3 8
5
0 1 8
3 7 9
5
9
3 6 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 31,68,04,62,89,54,64,32,31,24,96,03,32,50,59,73,42,11,01,73,06,78,22,53,30,09,27
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
62931
Giải nhất
55368
Giải nhì
63204
05362
Giải ba
73789
68354
21864
73332
40631
71824
Giải tư
3596
6303
0232
6750
Giải năm
4559
9373
0842
1511
0801
0173
Giải sáu
806
478
122
Giải bẩy
53
30
09
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 4 6 9
1
2 4 7
0 1 1 2 2
2
0 3 4 9
2 4 8
3 3 8
9
6

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 18 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 60,41,78,32,85,82,39,33,56,34,46,16,02,38,08,18,62,27,62,41,19,62,14,25,81,62,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
80260
Giải nhất
89741
Giải nhì
55478
45032
Giải ba
79585
23182
51039
22233
94856
86534
Giải tư
4946
8216
9202
3538
Giải năm
5908
7718
3162
3527
0662
4241
Giải sáu
619
662
614
Giải bẩy
25
81
62
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8
4 6 8 9
5 7
2 3 3 4 8 9
1 1 6
6
0 2 2 2 2
8
1 2 5

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 39,70,80,93,05,52,53,30,34,96,05,81,03,51,22,73,60,38,13,58,45,18,91,05,39,70,34
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
74639
Giải nhất
85370
Giải nhì
38880
23593
Giải ba
99105
61452
56653
56330
32834
30796
Giải tư
1405
5081
3803
0351
Giải năm
5822
4673
8360
6538
8313
0558
Giải sáu
345
918
991
Giải bẩy
05
39
70
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 5 5
3 8
2
0 4 4 8 9 9
5
1 2 3 8
0
0 0 3
0 1
1 3 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 15,89,55,95,12,97,26,53,71,17,89,82,95,24,60,16,70,94,95,68,33,30,83,40,83,06,22
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
58915
Giải nhất
10089
Giải nhì
79055
39595
Giải ba
30712
93297
07826
75253
21171
96517
Giải tư
3089
0882
7295
2324
Giải năm
0760
9916
3270
3594
2795
5068
Giải sáu
533
830
183
Giải bẩy
40
83
06
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
2 5 6 7
2 4 6
0 3
0
3 5
0 8
0 1
2 3 3 9 9
4 5 5 5 7

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 31,50,87,16,80,44,68,62,77,92,81,10,35,95,81,85,02,92,47,47,27,56,69,01,13,72,62
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
62831
Giải nhất
15450
Giải nhì
34787
04416
Giải ba
38180
60844
24668
91262
12577
71492
Giải tư
8881
3010
4035
7695
Giải năm
0381
1785
8202
5292
3347
5947
Giải sáu
027
856
769
Giải bẩy
01
13
72
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2
0 3 6
7
1 5
4 7 7
0 6
2 2 8 9
2 7
0 1 1 5 7
2 2 5

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 97,47,55,50,52,55,44,61,53,77,45,84,91,37,80,16,12,67,64,32,07,95,39,46,99,83,08
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
27297
Giải nhất
93047
Giải nhì
79355
57250
Giải ba
44752
68055
18544
14261
14953
93777
Giải tư
7945
2184
9791
3837
Giải năm
5380
1116
7712
6867
0564
2732
Giải sáu
307
195
439
Giải bẩy
46
99
83
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 8
2 6

2 7 9
4 5 6 7
0 2 3 5 5
1 4 7
7
0 3 4
1 5 7 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 91,68,23,56,53,30,15,74,10,11,18,89,04,89,96,97,16,30,12,29,45,52,39,13,80,16,40
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
85791
Giải nhất
40868
Giải nhì
50923
12956
Giải ba
15053
24230
29515
38574
70910
00011
Giải tư
8018
5989
5804
4989
Giải năm
2596
9797
0716
7930
4012
4729
Giải sáu
745
352
339
Giải bẩy
13
80
16
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
0 1 2 3 5 6 6 8
3 9
0 0 9
0 5
2 3 6
8
4
0 9 9
1 6 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 57,72,25,58,24,35,62,65,94,29,07,29,43,12,12,09,73,90,69,46,09,95,67,17,13,18,78
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
75057
Giải nhất
94072
Giải nhì
15725
30958
Giải ba
03524
55235
35262
85765
40494
61529
Giải tư
3607
9829
8043
7612
Giải năm
4012
7509
3273
4790
9669
7846
Giải sáu
909
395
167
Giải bẩy
17
13
18
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 9 9
2 2 3 7 8
4 5 9 9
5
3 6
7 8
2 5 7 9
2 3 8

0 4 5

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 56,21,51,84,99,33,04,47,62,41,45,05,62,16,94,17,65,09,12,02,90,22,73,95,61,77,18
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
96056
Giải nhất
69521
Giải nhì
78551
09384
Giải ba
70899
87533
64504
70447
43762
38841
Giải tư
5945
3105
6562
6116
Giải năm
1594
4017
2665
4009
0412
7602
Giải sáu
490
122
573
Giải bẩy
95
61
77
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 5 9
2 6 7 8
1 2
3
1 5 7
1 6
1 2 2 5
3 7
4
0 4 5 9

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 37,51,25,69,51,87,86,23,84,31,53,06,26,98,98,69,45,51,10,45,54,83,81,71,56,95,35
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
13137
Giải nhất
65951
Giải nhì
09225
02669
Giải ba
07051
08487
37486
43823
09484
28131
Giải tư
6553
6506
7926
6298
Giải năm
2998
4469
5345
5451
7410
4845
Giải sáu
754
483
081
Giải bẩy
71
56
95
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
0
3 5 6
1 5 7
5 5
1 1 1 3 4 6
9 9
1
1 3 4 6 7
5 8 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 22,00,30,54,29,87,66,37,17,72,22,58,90,41,63,03,02,81,75,76,75,78,17,19,72,87,14
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
11322
Giải nhất
41200
Giải nhì
89930
62354
Giải ba
23829
72987
72366
36137
83317
52472
Giải tư
6622
8458
5290
2341
Giải năm
9063
1403
4702
3781
2775
3876
Giải sáu
175
078
017
Giải bẩy
19
72
87
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 3
4 7 7 9
2 2 9
0 7
1
4 8
3 6
2 2 5 5 6 8
1 7 7
0

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 08 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 45,79,92,82,86,20,12,95,55,91,41,96,38,78,17,47,99,74,87,07,01,11,24,86,31,43,07
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
35545
Giải nhất
08479
Giải nhì
75492
45482
Giải ba
78886
89820
04512
27995
87555
30591
Giải tư
7641
7396
3438
9478
Giải năm
3317
7847
3499
2374
5487
4007
Giải sáu
201
411
524
Giải bẩy
86
31
43
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7 7
1 2 7
0 4
1 8
1 3 5 7
5

4 8 9
2 6 6 7
1 2 5 6 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 15,88,12,14,43,57,12,77,28,63,82,23,12,07,76,51,32,41,39,15,90,80,35,54,98,80,70
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
77915
Giải nhất
93688
Giải nhì
44312
27514
Giải ba
16543
53657
75712
34977
29328
71663
Giải tư
7882
0623
6412
0407
Giải năm
0576
0951
2532
3241
9439
2415
Giải sáu
890
980
135
Giải bẩy
54
98
80
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
2 2 2 4 5 5
3 8
2 5 9
1 3
1 4 7
3
0 6 7
0 0 2 8
0 8

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 28,59,56,54,69,40,67,69,89,61,86,96,64,24,92,09,50,66,78,80,64,86,54,44,22,40,51
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
30628
Giải nhất
66359
Giải nhì
07056
16954
Giải ba
03169
11240
96767
68969
23489
96361
Giải tư
3686
0396
8964
2524
Giải năm
6692
3309
8150
1466
9278
2980
Giải sáu
564
986
054
Giải bẩy
44
22
40
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9

2 4 8

0 0 4
0 1 4 4 6 9
1 4 4 6 7 9 9
8
0 6 6 9
2 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 24,91,05,65,35,09,80,91,33,71,93,10,58,23,71,89,43,13,90,65,64,37,85,34,18,11,08
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
73424
Giải nhất
20191
Giải nhì
85005
99965
Giải ba
20235
04509
25880
59791
55133
26571
Giải tư
3493
3610
5358
7523
Giải năm
1171
8889
8743
1013
7490
3765
Giải sáu
464
737
585
Giải bẩy
34
18
11
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8 9
0 1 3 8
3 4
3 4 5 7
3
8
4 5 5
1 1
0 5 9
0 1 1 3

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 04 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 78,17,38,66,85,84,61,00,04,53,31,77,43,65,78,33,69,84,39,41,64,88,43,92,93,02,95
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
26978
Giải nhất
52617
Giải nhì
39338
20066
Giải ba
28985
49684
10361
79600
06104
37753
Giải tư
0531
8977
2843
2265
Giải năm
3078
9533
6369
3884
7139
8741
Giải sáu
364
788
443
Giải bẩy
92
93
02
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 4
7

1 3 8 9
1 3 3
3
1 4 5 6 9
7 8 8
4 4 5 8
2 3 5

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 03 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 35,08,06,25,26,68,01,42,25,95,67,77,73,59,90,49,96,40,59,22,81,91,19,71,29,87,60
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
39435
Giải nhất
67808
Giải nhì
66606
84425
Giải ba
24926
34868
93301
41142
79925
93695
Giải tư
9867
5977
0173
4459
Giải năm
7990
4449
4396
5040
3059
6322
Giải sáu
381
091
919
Giải bẩy
71
29
87
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6 8
9
2 5 5 6 9
5
0 2 9
9 9
0 7 8
1 3 7
1 7
0 1 5 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 70,29,33,42,92,39,98,17,60,36,07,83,67,32,31,76,98,14,03,69,29,61,18,22,65,73,06
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
52970
Giải nhất
98829
Giải nhì
46833
56042
Giải ba
06892
11739
81498
71617
39160
41536
Giải tư
7907
1283
8267
2532
Giải năm
1931
7876
2598
1514
5603
0769
Giải sáu
629
561
118
Giải bẩy
22
65
73
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6 7
4 7 8
2 9 9
1 2 3 6 9
2

0 1 5 7 9
0 3 6
3
2 8 8

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 01 tháng 11 năm 2015

2 số cuối: 76,29,51,95,87,63,50,46,19,85,32,62,62,85,22,94,80,82,19,43,32,91,05,13,00,45,42
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
93476
Giải nhất
59829
Giải nhì
51651
27795
Giải ba
16787
31463
38150
65446
58619
32685
Giải tư
3232
9262
0062
9585
Giải năm
9322
9094
7580
1882
0019
8943
Giải sáu
532
591
705
Giải bẩy
13
00
45
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5
3 9 9
2 9
2 2
2 3 5 6
0 1
2 2 3
6
0 2 5 5 7
1 4 5

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2015

2 số cuối: 48,54,98,90,10,72,01,04,24,43,29,07,67,54,60,76,11,61,70,11,02,85,62,76,74,12,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
08048
Giải nhất
03354
Giải nhì
27598
96590
Giải ba
17610
94972
95301
95004
95824
29643
Giải tư
8129
4107
0467
1354
Giải năm
6360
5876
8511
0961
1370
5711
Giải sáu
902
785
262
Giải bẩy
76
74
12
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 4 7
0 1 1 2
4 9

3 8
4 4 4
0 1 2 7
0 2 4 6 6
5
0 8

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2015

2 số cuối: 38,92,96,30,22,03,59,94,88,94,71,55,33,49,97,77,74,88,62,53,86,03,37,59,39,49,56
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
37538
Giải nhất
52092
Giải nhì
37296
20630
Giải ba
11622
95803
78459
79494
20988
32994
Giải tư
9571
8155
2433
7849
Giải năm
6497
1777
5874
2388
4562
1653
Giải sáu
086
303
437
Giải bẩy
59
39
49
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3

2
0 3 7 8 9
9 9
3 5 6 9 9
2
1 4 7
6 8 8
2 4 4 6 7

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc sao the
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.
Thông tắc cống, Kính mắt