Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
 
 
 
 

 
  Kết quả xổ số Miền Bắc những ngày gần nhất giúp bạn tự soi cầu theo ý muốn
  Từ ngày : dd/mm/yyyy
Đến ngày : dd/mm/yyyy
 
Dữ liệu được xem trong khoảng 100 ngày

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 25 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 49,45,07,57,36,32,08,39,53,30,61,10,95,64,13,56,55,73,73,12,62,67,30,82,79,45,11
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
57149
Giải nhất
01245
Giải nhì
34607
43057
Giải ba
05436
33432
43808
99439
06253
36530
Giải tư
4261
8710
3895
6064
Giải năm
0513
9256
4855
2973
9473
9012
Giải sáu
562
067
730
Giải bẩy
82
79
45
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 8
0 1 2 3

0 0 2 6 9
5 5 9
3 5 6 7
1 2 4 7
3 3 9
2
5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 84,95,22,23,14,29,84,19,86,02,72,65,93,26,41,30,17,20,15,68,19,42,10,36,32,31,09
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
80384
Giải nhất
94795
Giải nhì
39622
41123
Giải ba
19014
80429
62284
88419
41086
30802
Giải tư
7872
4165
3593
5526
Giải năm
6141
1630
7617
7320
4815
3968
Giải sáu
319
842
110
Giải bẩy
36
32
31
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 9
0 4 5 7 9 9
0 2 3 6 9
0 1 2 6
1 2

5 8
2
4 4 6
3 5

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 23 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 05,60,83,53,55,46,16,18,57,78,71,54,64,55,22,15,87,94,96,97,63,41,70,04,85,47,13
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
96705
Giải nhất
15260
Giải nhì
96183
21653
Giải ba
23955
16946
22116
07318
35457
65978
Giải tư
0171
6954
7864
1555
Giải năm
1222
2615
7587
7094
0496
9197
Giải sáu
063
241
970
Giải bẩy
04
85
47
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5
3 5 6 8
2

1 6 7
3 4 5 5 7
0 3 4
0 1 8
3 5 7
4 6 7

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 36,40,00,27,36,74,30,53,64,60,20,34,97,72,85,61,42,12,11,62,65,35,20,10,95,73,75
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
59036
Giải nhất
08440
Giải nhì
87300
98127
Giải ba
23136
17174
15330
14453
96464
41560
Giải tư
2420
4834
9497
2072
Giải năm
0785
1761
2942
7512
8411
8962
Giải sáu
765
735
320
Giải bẩy
10
95
73
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
0 1 2
0 0 7
0 4 5 6 6
0 2
3
0 1 2 4 5
2 3 4 5
5
5 7

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 21 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 07,30,71,87,89,81,98,59,11,30,98,86,48,60,63,00,60,75,47,67,82,36,83,91,60,86,71
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
56407
Giải nhất
03730
Giải nhì
70471
67187
Giải ba
16589
42781
66998
62359
35111
27530
Giải tư
1098
7086
0548
7560
Giải năm
9563
0100
4960
4675
7347
5767
Giải sáu
282
036
583
Giải bẩy
91
60
86
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7
1

0 0 6
7 8
9
0 0 0 3 7
1 1 5
1 2 3 6 6 7 9
1 8 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 29,85,70,18,33,84,93,82,31,67,87,87,40,30,19,38,81,97,57,99,50,35,57,98,60,40,29
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
64829
Giải nhất
56685
Giải nhì
93870
61618
Giải ba
24233
34184
43393
58282
66831
22367
Giải tư
1087
7887
2940
9730
Giải năm
6319
6838
7081
6697
4557
3799
Giải sáu
250
935
157
Giải bẩy
98
60
40
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8 9
9 9
0 1 3 5 8
0 0
0 7 7
0 7
0
1 2 4 5 7 7
3 7 8 9

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 19 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 81,86,62,61,27,89,43,34,52,44,05,43,38,71,71,82,76,17,60,53,01,25,03,51,07,44,25
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
92086
Giải nhất
41681
Giải nhì
52862
80061
Giải ba
37227
69989
28943
99834
97152
12844
Giải tư
5505
9743
9038
0671
Giải năm
7171
0182
0076
9717
4360
6653
Giải sáu
601
925
203
Giải bẩy
51
07
44
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 5 7
7
5 5 7
4 8
3 3 4 4
1 2 3
0 1 2
1 1 6
1 2 6 9

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 18 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 15,41,99,38,88,47,96,10,50,98,59,48,19,67,94,00,63,63,24,89,36,90,97,01,37,87,71
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
03215
Giải nhất
42141
Giải nhì
28199
40238
Giải ba
30888
80947
91996
45310
91450
81998
Giải tư
7859
6948
8419
0867
Giải năm
7094
5800
5863
2263
6224
1689
Giải sáu
136
190
997
Giải bẩy
01
37
87
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1
0 5 9
4
6 7 8
1 7 8
0 9
3 3 7
1
7 8 9
0 4 6 7 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 22,33,80,28,67,22,67,97,04,58,16,23,38,51,81,95,09,16,04,48,24,15,05,03,19,65,21
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
45622
Giải nhất
10333
Giải nhì
97980
99228
Giải ba
95867
56722
99067
25397
47504
07158
Giải tư
8616
6723
7538
9951
Giải năm
2181
4895
5409
3116
2304
3848
Giải sáu
724
615
105
Giải bẩy
03
19
65
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 4 5 9
5 6 6 9
1 2 2 3 4 8
3 8
8
1 8
5 7 7

0 1
5 7

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 16 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 09,27,11,06,75,54,48,41,79,08,01,52,73,50,66,07,43,19,72,77,33,35,30,40,29,57,82
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
73309
Giải nhất
78527
Giải nhì
70411
18706
Giải ba
11675
30554
42848
38141
47279
14608
Giải tư
3401
7052
1373
2350
Giải năm
3266
0607
5243
0319
9572
3977
Giải sáu
533
535
330
Giải bẩy
40
29
57
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6 7 8 9
1 9
7 9
0 3 5
0 1 3 8
0 2 4 7
6
2 3 5 7 9
2

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 45,00,33,26,08,56,22,60,87,69,74,39,89,34,67,81,84,06,44,78,78,08,44,02,36,20,62
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
88945
Giải nhất
18100
Giải nhì
19633
03626
Giải ba
93208
24356
99422
01060
22287
71669
Giải tư
5274
9739
9789
3334
Giải năm
7867
9181
0784
8106
1744
4178
Giải sáu
478
308
244
Giải bẩy
02
36
20
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 6 8 8

0 2 6
3 4 6 9
4 4 5
6
0 2 7 9
4 8 8
1 4 7 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 23,70,23,41,61,84,40,71,52,06,04,96,41,24,79,81,70,00,34,82,97,12,77,42,73,76,98
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
78123
Giải nhất
60370
Giải nhì
44123
81141
Giải ba
38761
08184
81840
80471
95452
70706
Giải tư
9904
0896
6441
7724
Giải năm
9679
2481
5270
8400
8634
0082
Giải sáu
097
612
577
Giải bẩy
42
73
76
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 6
2
3 3 4
4
0 1 1 2
2
1
0 0 1 3 6 7 9
1 2 4
6 7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 11,49,59,16,96,86,55,54,93,74,68,93,66,09,10,56,81,52,75,16,07,06,58,43,99,73,17
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
37311
Giải nhất
88349
Giải nhì
63059
07116
Giải ba
55496
20586
98255
22454
94793
54574
Giải tư
9568
4893
2366
9309
Giải năm
2110
5556
6881
6352
6575
3616
Giải sáu
207
306
258
Giải bẩy
43
99
73
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7 9
0 1 6 6 7


3 9
2 4 5 6 8 9
6 8
3 4 5
1 6
3 3 6 9

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 12 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 62,24,53,00,75,60,88,44,19,25,20,10,34,34,45,31,38,46,25,88,51,03,52,84,11,54,15
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
64924
Giải nhất
31562
Giải nhì
70553
78600
Giải ba
73175
81560
21988
19344
08419
51925
Giải tư
9620
7710
3734
6234
Giải năm
4745
7731
2738
1946
6625
8888
Giải sáu
251
303
352
Giải bẩy
84
11
54
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3
0 1 5 9
0 4 5 5
1 4 4 8
4 5 6
1 2 3 4
0 2
5
4 8 8

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 11 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 59,03,01,66,00,23,79,58,58,83,95,15,46,97,22,19,02,23,26,98,54,00,14,67,28,51,66
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
20459
Giải nhất
63703
Giải nhì
63101
46966
Giải ba
44000
92623
36979
01958
68958
21783
Giải tư
3395
1815
6246
7797
Giải năm
4522
3119
3602
7923
5026
4098
Giải sáu
554
200
214
Giải bẩy
67
28
51
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 1 2 3
4 5 9
2 3 3 6 8

6
1 4 8 8 9
6 6 7
9
3
5 7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 43,05,67,78,77,63,26,09,15,41,98,95,11,61,03,30,14,76,22,09,38,74,11,22,44,06,14
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
34343
Giải nhất
48005
Giải nhì
80167
32078
Giải ba
80977
46463
97626
75609
00115
11641
Giải tư
4298
6395
1611
8961
Giải năm
1703
8430
5514
1976
0322
2609
Giải sáu
438
974
011
Giải bẩy
22
44
06
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 6 9 9
1 1 4 4 5
2 2 6
0 8
1 3 4

1 3 7
4 6 7 8

5 8

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 09 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 16,53,23,96,34,13,65,17,49,99,00,72,31,74,98,29,09,33,04,88,97,10,57,54,65,75,29
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
23716
Giải nhất
02053
Giải nhì
29923
00896
Giải ba
35634
16713
67065
99317
85749
76499
Giải tư
3400
5372
0431
4274
Giải năm
1798
8729
6709
2733
5004
3888
Giải sáu
197
310
457
Giải bẩy
54
65
75
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 9
0 3 6 7
3 9 9
1 3 4
9
3 4 7
5 5
2 4 5
8
6 7 8 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 85,46,81,37,41,73,71,03,05,06,39,17,73,08,51,02,84,92,06,27,03,58,36,25,16,95,45
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
99346
Giải nhất
83485
Giải nhì
87381
57937
Giải ba
53941
45773
73471
75803
27305
90006
Giải tư
2039
6917
2573
6608
Giải năm
7951
5602
5484
9792
9306
7627
Giải sáu
603
658
736
Giải bẩy
25
16
95
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 3 5 6 6 8
6 7
5 7
6 7 9
1 5 6
1 8

1 3 3
1 4 5
2 5

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 81,47,38,93,42,59,97,59,79,60,20,33,81,01,00,92,36,79,65,60,17,96,87,63,41,53,04
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
27281
Giải nhất
91747
Giải nhì
93338
48993
Giải ba
44842
47859
83497
23959
20479
24760
Giải tư
8520
9933
0681
2101
Giải năm
5800
4192
3536
4479
5165
6660
Giải sáu
317
496
187
Giải bẩy
63
41
53
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 4
7
0
3 6 8
1 2 7
3 9 9
0 0 3 5
9 9
1 1 7
2 3 6 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 08,48,67,52,97,12,26,43,25,04,39,67,40,50,18,39,12,77,30,03,73,74,96,51,84,52,36
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
55708
Giải nhất
79948
Giải nhì
63367
90852
Giải ba
63197
79012
77626
56843
11525
20904
Giải tư
2939
4367
9840
8750
Giải năm
0718
9639
3012
7477
4730
1903
Giải sáu
973
574
296
Giải bẩy
51
84
52
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 8
2 2 8
5 6
0 6 9 9
0 3 8
0 1 2 2
7 7
3 4 7
4
6 7

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 05 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 07,19,89,09,72,00,10,79,14,87,08,50,95,41,15,39,20,98,22,65,51,61,79,78,45,44,30
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
66007
Giải nhất
94419
Giải nhì
42889
04609
Giải ba
35372
83300
60710
47979
45914
68887
Giải tư
0908
5250
9795
4341
Giải năm
9915
1539
5220
0898
3822
9265
Giải sáu
651
661
879
Giải bẩy
78
45
44
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7 8 9
0 4 5 9
0 2
0 9
1 4 5
0 1
1 5
2 8 9 9
7 9
5 8

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 19,55,69,87,63,22,85,89,26,83,33,51,61,64,34,53,57,86,37,43,02,84,65,99,41,72,10
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
69919
Giải nhất
10955
Giải nhì
56769
71887
Giải ba
38563
49922
09585
12289
29226
05283
Giải tư
0833
0351
0261
9664
Giải năm
3934
4553
8357
9186
6837
5543
Giải sáu
202
584
765
Giải bẩy
99
41
72
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
0 9
2 6
3 4 7
1 3
1 3 5 7
1 3 4 5 9
2
3 4 5 6 7 9
9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 43,50,13,03,93,54,19,10,71,56,27,02,36,50,03,97,34,07,81,36,30,25,20,86,89,28,38
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
06143
Giải nhất
99550
Giải nhì
74513
07903
Giải ba
11293
00254
95919
66410
17871
64456
Giải tư
7227
8802
7736
4350
Giải năm
6903
3697
9334
6907
6681
8636
Giải sáu
430
325
020
Giải bẩy
86
89
28
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 3 7
0 3 9
0 5 7 8
0 4 6 6 8
3
0 0 4 6

1
1 6 9
3 7

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 02 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 70,76,54,27,28,90,62,74,86,05,55,46,19,77,21,72,43,21,79,08,78,78,65,09,14,62,80
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
31270
Giải nhất
32376
Giải nhì
92554
68227
Giải ba
99428
96690
98162
29174
50686
25605
Giải tư
4655
9646
6619
9177
Giải năm
5421
6672
6343
1321
4879
2708
Giải sáu
878
578
465
Giải bẩy
09
14
62
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8 9
4 9
1 1 7 8

3 6
4 5
2 2 5
0 2 4 6 7 8 8 9
0 6
0

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 35,32,43,52,75,54,68,97,80,64,11,21,16,05,60,81,10,39,22,12,79,88,27,11,17,91,03
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
03235
Giải nhất
64632
Giải nhì
96043
45352
Giải ba
00175
41554
35168
90297
96680
80064
Giải tư
8911
7721
1916
4705
Giải năm
8960
4181
0310
4439
8722
8712
Giải sáu
679
788
027
Giải bẩy
11
17
91
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5
0 1 1 2 6 7
1 2 7
2 5 9
3
2 4
0 4 8
5 9
0 1 8
1 7

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 31 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 14,75,77,19,36,99,66,08,56,12,50,76,41,62,37,83,58,31,36,98,81,46,09,23,73,39,69
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
57214
Giải nhất
25675
Giải nhì
88677
72819
Giải ba
49136
99499
77366
24508
41256
17712
Giải tư
4850
6076
4941
8662
Giải năm
6137
0183
0258
2131
5136
6498
Giải sáu
581
346
909
Giải bẩy
23
73
39
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 9
2 4 9
3
1 6 6 7 9
1 6
0 6 8
2 6 9
3 5 6 7
1 3
8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 28,42,43,31,51,39,65,14,25,04,33,13,41,85,42,43,07,01,24,62,14,51,16,11,92,61,74
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
98628
Giải nhất
33442
Giải nhì
93343
24431
Giải ba
58851
00039
38265
91214
13825
71804
Giải tư
1733
0813
1741
3785
Giải năm
0442
2543
8507
9701
3924
7562
Giải sáu
914
151
816
Giải bẩy
11
92
61
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 7
1 3 4 4 6
4 5 8
1 3 9
1 2 2 3 3
1 1
1 2 5
4
5
2

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 29 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 16,41,48,28,15,77,45,81,73,04,82,40,67,27,08,09,82,89,42,99,05,54,68,53,28,75,39
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
18516
Giải nhất
28141
Giải nhì
35448
89228
Giải ba
44515
20377
28545
58981
05573
53604
Giải tư
8482
0640
1667
9127
Giải năm
0908
2409
6882
5389
0542
6199
Giải sáu
105
254
168
Giải bẩy
53
28
75
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 8 9
5 6
7 8 8
9
0 1 2 5 8
3 4
7 8
3 5 7
1 2 2 9
9

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 33,44,16,49,55,00,00,17,13,03,30,26,63,25,57,14,66,22,76,87,20,19,24,45,70,38,55
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
92233
Giải nhất
72944
Giải nhì
13016
99049
Giải ba
18855
02800
55900
58817
20013
11903
Giải tư
2930
3926
8863
9425
Giải năm
7757
6614
9366
1422
4776
2687
Giải sáu
220
719
924
Giải bẩy
45
70
38
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 3
3 4 6 7 9
0 2 4 5 6
0 3 8
4 5 9
5 5 7
3 6
0 6
7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 04,58,77,73,24,99,40,71,04,33,10,06,09,65,19,45,14,89,77,87,07,60,89,69,23,15,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
13858
Giải nhất
00004
Giải nhì
54377
10573
Giải ba
60524
81199
30040
65471
95704
98733
Giải tư
0010
9806
7609
1865
Giải năm
1619
2745
9214
1989
0877
6787
Giải sáu
207
360
489
Giải bẩy
69
23
15
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4 6 7 9
0 4 5 9
3 4
3
0 5
3 8
0 5 9
1 3 7 7
7 9 9
9

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 08,97,55,36,83,01,49,16,91,42,45,32,21,05,69,33,92,58,53,09,74,19,38,12,56,94,87
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
93508
Giải nhất
02297
Giải nhì
54155
39036
Giải ba
91483
73301
61549
88016
11791
29242
Giải tư
2445
2632
9521
7705
Giải năm
8669
8133
4492
1058
9953
4409
Giải sáu
374
619
638
Giải bẩy
12
56
94
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 8 9
2 6 9
1
2 3 6 8
2 5 9
3 5 6 8
9
4
3 7
1 2 4 7

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 33,67,94,88,24,92,20,64,89,61,99,59,35,16,40,26,40,76,66,89,01,52,26,70,96,27,34
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
17867
Giải nhất
98033
Giải nhì
56094
67088
Giải ba
74524
25992
49420
22964
30789
79661
Giải tư
4299
2259
4535
5916
Giải năm
5640
2626
9040
7576
7866
4089
Giải sáu
101
852
726
Giải bẩy
70
96
27
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
6
0 4 6 6 7
3 4 5
0 0
2 9
1 4 6 7
0 6
8 9 9
2 4 6 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 77,32,04,47,36,18,26,56,74,30,31,54,80,20,56,49,35,11,93,44,18,43,58,07,04,44,42
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
80732
Giải nhất
33477
Giải nhì
33204
14447
Giải ba
92836
64418
68126
38256
25174
13930
Giải tư
2131
9054
9480
1720
Giải năm
5056
3649
1835
9111
4393
2944
Giải sáu
118
043
158
Giải bẩy
07
04
44
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4 7
1 8 8
0 6
0 1 2 5 6
2 3 4 4 7 9
4 6 6 8

4 7
0
3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 50,15,22,70,76,66,65,15,25,74,43,67,26,78,35,80,31,49,11,73,60,28,54,72,68,35,81
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
06750
Giải nhất
54615
Giải nhì
30722
78570
Giải ba
07676
05466
79265
64415
49825
89174
Giải tư
1243
9967
1126
1378
Giải năm
5335
3780
4631
7949
3911
4373
Giải sáu
560
528
854
Giải bẩy
72
68
35
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 5 5
2 5 6 8
1 5 5
3 9
0 4
0 5 6 7 8
0 2 3 4 6 8
0 1

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 21,75,10,97,35,37,55,96,30,10,98,78,42,49,52,41,91,43,09,48,20,66,34,95,38,23,34
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
70175
Giải nhất
09021
Giải nhì
50710
08397
Giải ba
29635
51937
03655
39196
16330
95110
Giải tư
0898
7278
0642
5049
Giải năm
7152
4941
6691
0643
2509
1148
Giải sáu
920
066
734
Giải bẩy
95
38
23
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
0 0
0 1 3
0 4 4 5 7 8
1 2 3 8 9
2 5
6
5 8

1 5 6 7 8

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 98,94,08,96,30,86,94,69,77,95,57,41,44,93,71,60,38,91,12,35,60,71,34,49,60,02,12
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
15998
Giải nhất
96694
Giải nhì
90108
11196
Giải ba
14230
27886
53194
17669
82077
68695
Giải tư
0057
6241
5144
0693
Giải năm
9771
1960
9838
2491
8312
8135
Giải sáu
160
071
734
Giải bẩy
49
60
02
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8
2 2

0 4 5 8
1 4 9
7
0 0 0 9
1 1 7
6
1 3 4 4 5 6 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 86,60,48,49,12,47,14,09,09,67,59,10,03,68,83,31,61,23,22,85,16,91,78,56,46,73,03
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
80860
Giải nhất
17186
Giải nhì
90948
39949
Giải ba
98412
96947
65814
77809
68009
29967
Giải tư
2059
3110
8103
5768
Giải năm
8183
4631
6561
6823
6922
8485
Giải sáu
416
891
678
Giải bẩy
56
46
73
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3 9 9
0 2 4 6
2 3
1
6 7 8 9
6 9
0 1 7 8
3 8
3 5 6
1

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 19 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 65,41,34,21,01,62,66,80,34,15,88,28,63,17,87,33,62,64,55,87,89,15,13,60,34,45,22
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
34365
Giải nhất
44341
Giải nhì
20834
60921
Giải ba
75701
23662
50466
17180
23834
04315
Giải tư
9888
9328
9063
3717
Giải năm
6887
9933
7862
1764
8755
1087
Giải sáu
589
515
013
Giải bẩy
60
34
45
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
3 5 5 7
1 2 8
3 4 4 4
1 5
5
0 2 2 3 4 5 6

0 7 7 8 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 16,63,03,40,88,88,89,10,37,22,10,12,96,19,18,43,73,10,79,34,92,86,38,48,33,60,20
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
28263
Giải nhất
65916
Giải nhì
83703
20940
Giải ba
28688
65088
23689
33610
05937
76922
Giải tư
6610
7712
0796
5519
Giải năm
5718
9243
0473
0610
6779
0934
Giải sáu
292
286
138
Giải bẩy
48
33
60
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
0 0 0 2 6 8 9
0 2
3 4 7 8
0 3 8

0 3
3 9
6 8 8 9
2 6

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 91,18,12,38,24,11,77,89,81,07,44,43,33,87,71,79,53,30,45,13,57,80,89,39,03,99,63
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
72191
Giải nhất
63718
Giải nhì
72912
91838
Giải ba
37524
54811
37377
57689
11881
52707
Giải tư
9544
6543
1033
3187
Giải năm
5471
4879
1053
2430
8445
1813
Giải sáu
957
680
089
Giải bẩy
39
03
99
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7
1 2 3 8
4
0 3 8 9
3 4 5
3 7
3
1 7 9
0 1 7 9 9
1 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 00,11,43,42,79,52,68,13,77,18,27,25,01,17,60,49,74,12,75,06,15,79,14,13,38,69,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
33000
Giải nhất
27211
Giải nhì
69543
30542
Giải ba
94479
86652
83668
17313
68377
04018
Giải tư
3027
8725
1501
4417
Giải năm
3060
7049
7374
2712
5775
4106
Giải sáu
815
379
314
Giải bẩy
13
38
69
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 6
1 2 3 3 4 5 7 8
5 7
8
2 3 9
2 4
0 8 9
4 5 7 9 9

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 15 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 27,41,40,19,89,23,14,56,86,27,62,69,41,66,79,68,86,23,86,65,97,40,72,09,07,41,11
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
98441
Giải nhất
83527
Giải nhì
07140
69019
Giải ba
62789
85223
17814
02056
49986
90627
Giải tư
8062
2069
6741
7466
Giải năm
3679
8168
8186
7023
2486
6865
Giải sáu
797
440
072
Giải bẩy
09
07
41
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 9
1 4 9
3 3 7 7

0 0 1 1 1
6
2 5 6 8 9
2 9
6 6 6 9
7

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 40,84,98,04,87,23,94,88,95,17,23,53,58,47,85,07,57,68,29,46,55,70,34,56,68,43,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
81040
Giải nhất
64884
Giải nhì
19198
80504
Giải ba
66687
33923
86094
06088
22495
89117
Giải tư
1423
5653
0558
2947
Giải năm
8085
8507
3857
5768
1229
7946
Giải sáu
055
470
934
Giải bẩy
56
68
43
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7
7
3 3 9
3 4
0 3 6 7
3 5 6 7 8
8 8
0
4 5 7 8
4 5 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 74,86,70,61,20,68,39,43,21,19,40,93,47,78,72,99,39,41,58,40,28,65,47,09,66,02,32
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
51674
Giải nhất
43886
Giải nhì
53370
48061
Giải ba
93320
20068
91339
84243
14021
54419
Giải tư
9340
6093
2247
8478
Giải năm
7572
2999
3539
2741
9158
8040
Giải sáu
728
265
147
Giải bẩy
09
66
02
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 9
9
0 1 8
2 9 9
0 0 1 3 7 7
8
1 5 6 8
0 2 4 8
6
3 9

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 12 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 95,53,18,11,64,10,37,85,44,10,89,42,56,96,46,75,38,72,55,66,24,23,05,46,93,95,47
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
63995
Giải nhất
81153
Giải nhì
63018
78611
Giải ba
48864
57410
51037
88185
54544
01610
Giải tư
3889
1842
8356
3896
Giải năm
2746
3575
4538
0372
9755
7866
Giải sáu
524
523
305
Giải bẩy
46
93
95
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
0 0 1 8
3 4
7 8
2 4 6 6 7
3 5 6
4 6
2 5
5 9
3 5 5 6

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 38,71,31,24,80,33,39,53,35,47,65,82,11,17,18,15,22,12,85,76,23,11,57,43,36,61,60
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
53838
Giải nhất
88971
Giải nhì
73531
13624
Giải ba
10480
21033
03839
89553
15735
19447
Giải tư
8265
7482
4711
7517
Giải năm
7718
8815
9822
6412
5585
1376
Giải sáu
823
811
557
Giải bẩy
43
36
61
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 1 2 5 7 8
2 3 4
1 3 5 6 8 9
3 7
3 7
0 1 5
1 6
0 2 5

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 68,01,94,44,36,30,47,69,76,93,24,47,77,01,35,15,12,50,69,25,81,25,01,95,23,05,38
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
08701
Giải nhất
54268
Giải nhì
64694
21044
Giải ba
39636
94930
58847
21769
42776
61893
Giải tư
0024
3347
8477
5401
Giải năm
3235
6215
7312
7250
2469
2525
Giải sáu
581
825
901
Giải bẩy
95
23
05
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 1 5
2 5
3 4 5 5
0 5 6 8
4 7 7
0
8 9 9
6 7
1
3 4 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 07,25,62,59,63,52,11,66,34,36,51,20,81,72,16,90,31,38,28,51,35,54,38,77,06,78,61
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
00207
Giải nhất
83225
Giải nhì
65462
25059
Giải ba
93663
77252
21311
40866
84834
04436
Giải tư
0451
7720
8281
2272
Giải năm
6416
6390
1531
6338
1328
0951
Giải sáu
635
554
138
Giải bẩy
77
06
78
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7
1 6
0 5 8
1 4 5 6 8 8

1 1 2 4 9
1 2 3 6
2 7 8
1
0

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 08 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 49,66,84,94,52,68,25,01,38,85,98,48,21,41,08,92,83,75,11,30,38,59,96,79,83,61,43
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
56949
Giải nhất
61766
Giải nhì
30684
50794
Giải ba
36852
51268
04625
81001
67938
99885
Giải tư
5198
3148
8521
8841
Giải năm
8208
2292
1883
0475
0611
6630
Giải sáu
138
559
696
Giải bẩy
79
83
61
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 8
1
1 5
0 8 8
1 3 8 9
2 9
1 6 8
5 9
3 3 4 5
2 4 6 8

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 07 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 35,10,66,31,05,81,83,92,42,44,16,14,46,06,09,47,23,78,19,52,09,50,05,95,03,97,55
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
86735
Giải nhất
93610
Giải nhì
76166
58831
Giải ba
54105
07681
80483
70092
67542
93244
Giải tư
3016
0914
8946
4106
Giải năm
1709
3347
0423
3778
9519
3252
Giải sáu
509
950
805
Giải bẩy
95
03
97
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 5 6 9 9
0 4 6 9
3
1 5
2 4 6 7
0 2 5
6
8
1 3
2 5 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 15,31,76,16,21,25,35,00,78,18,14,86,52,61,16,08,99,70,90,30,87,07,08,12,55,61,94
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
75615
Giải nhất
69331
Giải nhì
39976
98416
Giải ba
79921
34525
66835
87000
08478
90018
Giải tư
5714
8886
7452
6961
Giải năm
7716
6508
1599
9770
7690
4030
Giải sáu
587
107
608
Giải bẩy
12
55
61
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7 8 8
2 4 5 6 6 8
1 5
0 1 5

2 5
1 1
0 6 8
6 7
0 4 9

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 05 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 45,22,21,05,62,27,09,76,75,32,84,92,19,26,87,87,85,74,19,20,68,01,04,83,77,19,53
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
00745
Giải nhất
13222
Giải nhì
06721
89405
Giải ba
00662
67727
79309
60776
33875
79432
Giải tư
0584
3092
9119
6126
Giải năm
6287
5387
1785
1474
0919
3920
Giải sáu
268
301
504
Giải bẩy
83
77
19
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 5 9
9 9 9
0 1 2 6 7
2
5
3
2 8
4 5 6 7
3 4 5 7 7
2

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 17,75,41,99,49,62,98,66,75,54,15,57,50,21,89,36,40,82,65,78,42,31,13,29,19,05,71
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
32217
Giải nhất
67375
Giải nhì
34841
93299
Giải ba
06349
59262
91098
88666
18975
81954
Giải tư
1515
5357
2950
4621
Giải năm
4289
6136
3640
1782
0465
5578
Giải sáu
042
731
013
Giải bẩy
29
19
05
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
3 5 7 9
1 9
1 6
0 1 2 9
0 4 7
2 5 6
1 5 5 8
2 9
8 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 54,46,39,92,63,05,97,47,24,16,37,02,54,12,25,30,82,66,45,82,25,61,51,82,83,14,35
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
42654
Giải nhất
46946
Giải nhì
48339
50992
Giải ba
54463
97805
49097
68947
38824
70216
Giải tư
3337
4102
9254
9212
Giải năm
2125
1630
7782
6866
0945
0882
Giải sáu
725
961
651
Giải bẩy
82
83
14
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5
2 4 6
4 5 5
0 5 7 9
5 6 7
1 4 4
1 3 6

2 2 2 3
2 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 01,96,58,88,31,28,77,95,49,15,06,93,28,88,55,01,16,01,50,73,28,42,46,01,85,81,79
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
90801
Giải nhất
99496
Giải nhì
41358
95088
Giải ba
53031
00828
32377
09695
50749
18215
Giải tư
6706
2293
8428
8888
Giải năm
8355
4101
1516
9101
4650
1273
Giải sáu
528
842
446
Giải bẩy
01
85
81
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 1 1 6
5 6
8 8 8
1
2 6 9
0 5 8

3 7 9
1 5 8 8
3 5 6

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 01 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 24,52,37,93,91,91,26,23,98,41,19,36,12,28,27,43,91,88,80,37,05,08,22,29,31,25,11
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
14824
Giải nhất
81052
Giải nhì
98437
05793
Giải ba
45191
49191
80326
41223
62298
14841
Giải tư
9719
2336
9712
5428
Giải năm
6427
0043
0491
7788
1780
6537
Giải sáu
405
208
522
Giải bẩy
29
31
25
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8
1 2 9
2 3 4 5 6 7 8 9
1 6 7 7
1 3
2


0 8
1 1 1 3 8

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 98,23,06,77,51,26,37,92,33,32,68,85,65,97,29,77,38,90,23,38,54,88,40,44,37,01,89
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
83098
Giải nhất
02523
Giải nhì
81706
02377
Giải ba
93551
97426
39937
34792
99033
11732
Giải tư
3668
5885
4165
7697
Giải năm
2729
2777
4938
2990
7723
2338
Giải sáu
654
888
740
Giải bẩy
44
37
01
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6

3 3 6 9
2 3 7 7 8 8
0 4
1 4
5 8
7 7
5 8 9
0 2 7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 23,38,37,61,44,51,24,75,05,40,29,10,33,91,85,85,52,48,40,26,11,52,95,39,88,57,38
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
09823
Giải nhất
12038
Giải nhì
43537
96161
Giải ba
36544
65451
49224
24775
47605
19540
Giải tư
6629
9810
5433
9691
Giải năm
8985
0085
4852
3648
9140
0826
Giải sáu
511
252
295
Giải bẩy
39
88
57
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
0 1
3 4 6 9
3 7 8 8 9
0 0 4 8
1 2 2 7
1
5
5 5 8
1 5

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 23,97,33,62,12,99,55,65,47,77,31,64,99,37,73,24,88,29,10,32,65,91,44,60,22,09,26
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
34623
Giải nhất
33897
Giải nhì
10033
87662
Giải ba
65112
27099
96255
73965
86347
30777
Giải tư
2131
3964
2199
2037
Giải năm
5273
8124
9088
2929
0710
9132
Giải sáu
565
891
744
Giải bẩy
60
22
09
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
0 2
2 3 4 6 9
1 2 3 7
4 7
5
0 2 4 5 5
3 7
8
1 7 9 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 04,29,48,94,36,84,41,77,67,92,21,27,27,40,94,25,75,96,37,79,66,48,12,78,37,36,60
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
87204
Giải nhất
40529
Giải nhì
35048
35694
Giải ba
52936
78384
72341
98577
62267
09092
Giải tư
6521
0427
1227
5340
Giải năm
3594
7925
3075
5696
5637
2379
Giải sáu
266
348
312
Giải bẩy
78
37
36
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
2
1 5 7 7 9
6 6 7 7
0 1 8 8

0 6 7
5 7 8 9
4
2 4 4 6

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 59,95,08,02,30,18,26,20,74,12,85,30,53,30,73,81,74,76,27,58,54,71,29,99,56,82,88
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
19659
Giải nhất
14695
Giải nhì
14008
67102
Giải ba
62830
53218
00426
05820
18474
99312
Giải tư
2785
0430
6253
3830
Giải năm
7373
9481
1674
6876
8727
9458
Giải sáu
854
071
929
Giải bẩy
99
56
82
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8
2 8
0 6 7 9
0 0 0

3 4 6 8 9

1 3 4 4 6
1 2 5 8
5 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 15,61,65,68,29,46,60,03,57,32,01,18,08,29,32,89,44,59,62,34,85,83,19,42,79,90,82
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
44215
Giải nhất
28061
Giải nhì
68365
46568
Giải ba
55729
03146
10060
70203
65057
86632
Giải tư
1501
9218
2008
5629
Giải năm
0132
3389
4944
7259
7862
4234
Giải sáu
685
083
719
Giải bẩy
42
79
90
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 8
5 8 9
9 9
2 2 4
2 4 6
7 9
0 1 2 5 8
9
2 3 5 9
0

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 66,62,61,32,48,19,27,37,28,62,76,71,43,27,81,48,17,33,24,48,26,96,45,83,26,58,85
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
45266
Giải nhất
36262
Giải nhì
53861
46032
Giải ba
91048
90519
75427
64137
76428
93862
Giải tư
9576
4771
6243
8327
Giải năm
7081
9648
2917
7233
4324
7948
Giải sáu
026
196
745
Giải bẩy
83
26
58
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7 9
4 6 6 7 7 8
2 3 7
3 5 8 8 8
8
1 2 2 6
1 6
1 3 5
6

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 48,44,23,01,48,80,40,57,54,87,16,42,24,99,39,65,21,37,13,82,66,85,78,15,45,55,81
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
79548
Giải nhất
00844
Giải nhì
89423
33701
Giải ba
17248
40380
02540
14757
44254
07787
Giải tư
6516
3442
4424
9799
Giải năm
6139
6265
1621
1837
1113
5382
Giải sáu
666
785
378
Giải bẩy
15
45
55
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
3 5 6
1 3 4
7 9
0 2 4 5 8 8
4 5 7
5 6
8
0 1 2 5 7
9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 32,38,82,44,40,81,31,48,61,63,53,80,66,14,68,42,06,29,23,22,12,43,70,46,21,25,18
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
48532
Giải nhất
96338
Giải nhì
27482
96744
Giải ba
12640
18281
07931
45948
38461
83063
Giải tư
4553
5780
5866
4914
Giải năm
8668
8842
8806
2529
0323
9622
Giải sáu
212
443
370
Giải bẩy
46
21
25
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
2 4 8
1 2 3 5 9
1 2 8
0 2 3 4 6 8
3
1 3 6 8
0
0 1 2

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 19 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 32,06,32,37,94,40,06,26,78,64,46,60,99,82,14,00,60,54,54,07,28,20,74,00,09,97,08
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
13332
Giải nhất
41006
Giải nhì
49632
90937
Giải ba
79094
80240
20606
66726
36878
47064
Giải tư
0846
6160
6199
4082
Giải năm
8014
3300
9460
7754
1554
5907
Giải sáu
628
520
674
Giải bẩy
00
09
97
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 6 6 7 8 9
4
0 6 8
2 2 7
0 6
4 4
0 0 4
4 8
2
4 7 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 76,16,87,39,10,32,56,25,43,23,18,73,09,45,82,09,18,92,93,70,79,10,44,99,27,26,61
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
64476
Giải nhất
71516
Giải nhì
75087
96439
Giải ba
30210
26332
00556
10325
36843
56023
Giải tư
1718
9473
9609
8445
Giải năm
1282
0309
9718
4392
3193
3470
Giải sáu
379
210
144
Giải bẩy
99
27
26
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 9
0 0 6 8 8
3 5 6 7
2 9
3 4 5
6
1
0 3 6 9
2 7
2 3 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 38,72,42,58,77,03,95,27,34,33,51,85,51,83,66,30,52,12,34,39,24,44,73,70,37,96,22
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
77038
Giải nhất
35172
Giải nhì
79042
80758
Giải ba
66177
54303
03195
30527
16934
74233
Giải tư
4851
6785
4651
6283
Giải năm
4866
1230
8252
4012
9934
5239
Giải sáu
924
144
973
Giải bẩy
70
37
96
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
2
2 4 7
0 3 4 4 7 8 9
2 4
1 1 2 8
6
0 2 3 7
3 5
5 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 43,95,27,27,27,73,05,49,58,69,31,37,91,13,28,61,73,54,17,45,97,00,77,78,99,92,94
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
85543
Giải nhất
83995
Giải nhì
44127
76627
Giải ba
23927
31073
49305
17649
51458
74769
Giải tư
7331
8437
2091
6513
Giải năm
6928
4761
1673
9754
9817
4945
Giải sáu
797
000
277
Giải bẩy
78
99
92
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5
3 7
7 7 7 8
1 7
3 5 9
4 8
1 9
3 3 7 8

1 2 4 5 7 9

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 15 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 19,98,07,48,90,06,47,91,35,34,87,38,41,36,04,19,86,02,08,85,25,45,61,32,69,17,13
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
48219
Giải nhất
24698
Giải nhì
35507
10848
Giải ba
74890
06906
20347
02091
44435
22634
Giải tư
4787
1138
4441
8836
Giải năm
5104
9219
7286
4202
6708
9785
Giải sáu
125
945
161
Giải bẩy
32
69
17
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 6 7 8
3 7 9 9
5
2 4 5 6 8
1 5 7 8

1 9

5 6 7
0 1 8

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 13,84,47,23,89,33,37,02,27,75,79,94,11,19,66,98,33,91,77,27,02,90,92,79,15,59,27
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
45613
Giải nhất
12084
Giải nhì
79747
47423
Giải ba
05389
98533
79637
50202
54927
62975
Giải tư
5379
2094
1211
0019
Giải năm
2266
2698
0033
6191
8177
5727
Giải sáu
902
590
492
Giải bẩy
79
15
59
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2
1 3 5 9
3 7 7 7
3 3 7
7
9
6
5 7 9 9
4 9
0 1 2 4 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 39,68,71,84,87,84,19,42,10,98,47,32,92,34,53,03,52,59,31,86,63,58,53,23,37,62,12
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
94939
Giải nhất
78568
Giải nhì
08171
24784
Giải ba
20987
78984
05219
77842
90910
11598
Giải tư
8847
6032
9692
4834
Giải năm
2753
6003
2352
0459
8931
5886
Giải sáu
963
358
253
Giải bẩy
23
37
62
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
0 2 9
3
1 2 4 7 9
2 7
2 3 3 8 9
2 3 8
1
4 4 6 7
2 8

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 12 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 47,40,20,47,29,05,55,70,31,88,58,35,18,59,71,25,52,94,41,36,03,62,92,69,15,29,31
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
94247
Giải nhất
48640
Giải nhì
77320
05147
Giải ba
16529
77005
04955
15370
97331
99588
Giải tư
7658
2935
3218
0859
Giải năm
1271
3025
1552
8094
4241
1336
Giải sáu
603
062
092
Giải bẩy
69
15
29
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5
5 8
0 5 9 9
1 1 5 6
0 1 7 7
2 5 8 9
2 9
0 1
8
2 4

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 92,01,98,96,26,54,20,95,50,98,00,05,38,02,18,85,04,51,47,99,02,67,36,85,12,01,79
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
78292
Giải nhất
13801
Giải nhì
83698
02396
Giải ba
84726
36654
59820
74795
53050
99998
Giải tư
1100
9505
0238
3902
Giải năm
3118
4285
8304
4751
7247
7999
Giải sáu
402
467
336
Giải bẩy
85
12
01
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 1 2 2 4 5
2 8
0 6
6 8
7
0 1 4
7
9
5 5
2 5 6 8 8 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 52,51,97,41,19,54,80,07,33,72,63,96,24,32,29,66,46,42,76,07,27,74,76,17,12,56,84
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
39252
Giải nhất
08951
Giải nhì
72297
46041
Giải ba
97319
64954
49280
02307
79233
18472
Giải tư
6663
9196
6324
1332
Giải năm
8329
6366
9446
0642
0476
1507
Giải sáu
627
474
576
Giải bẩy
17
12
56
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 7
2 7 9
4 7 9
2 3
1 2 6
1 2 4 6
3 6
2 4 6 6
0 4
6 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 81,56,87,25,80,13,22,24,73,55,93,58,14,36,66,57,68,11,47,27,91,98,76,51,82,20,40
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
66681
Giải nhất
73256
Giải nhì
64887
21325
Giải ba
31980
36813
28922
31124
20173
40355
Giải tư
4393
8958
4614
2836
Giải năm
8066
7357
4668
9411
7747
4627
Giải sáu
191
598
976
Giải bẩy
51
82
20
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 3 4
0 2 4 5 7
6
0 7
1 5 6 7 8
6 8
3 6
0 1 2 7
1 3 8

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 08 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 14,37,75,77,91,68,20,04,34,12,98,46,29,62,61,23,28,81,14,87,48,71,88,71,33,76,08
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
62814
Giải nhất
04037
Giải nhì
19375
51777
Giải ba
56391
32768
84320
46204
18434
90612
Giải tư
7298
8846
2329
2762
Giải năm
9861
3123
1528
5781
1014
9787
Giải sáu
648
871
788
Giải bẩy
71
33
76
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 8
2 4 4
0 3 8 9
3 4 7
6 8

1 2 8
1 1 5 6 7
1 7 8
1 8

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 07 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 66,47,42,91,62,45,41,21,30,81,18,58,91,81,66,21,71,07,26,55,52,25,86,78,67,84,03
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
99866
Giải nhất
57847
Giải nhì
51442
46591
Giải ba
12062
13545
27641
89221
99730
46481
Giải tư
0318
7258
9191
4381
Giải năm
1366
1921
1471
6007
6826
7855
Giải sáu
152
225
686
Giải bẩy
78
67
84
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7
8
1 1 5 6
0
1 2 5 7
2 5 8
2 6 6 7
1 8
1 1 4 6
1 1

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 59,04,61,68,03,66,36,37,87,35,01,06,47,79,46,94,90,00,31,46,48,21,79,08,79,90,88
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
06859
Giải nhất
36204
Giải nhì
21561
03468
Giải ba
30203
67766
10436
09337
29987
06935
Giải tư
6301
3106
2547
8479
Giải năm
3746
8094
3390
1200
6231
2146
Giải sáu
748
321
879
Giải bẩy
08
79
90
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 3 4 6 8

1
1 5 6 7
6 6 7 8
9
1 6 8
9 9 9
7 8
0 0 4

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 05 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 98,39,21,10,11,40,75,77,07,68,06,34,48,95,15,51,68,18,65,62,15,34,00,21,65,99,24
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
22998
Giải nhất
67239
Giải nhì
54221
46510
Giải ba
12411
03340
97675
74677
74107
96768
Giải tư
3906
4234
4548
8895
Giải năm
7215
6651
3368
2918
9365
5862
Giải sáu
915
634
200
Giải bẩy
21
65
99
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 6 7
0 1 5 5 8
1 1 4
4 4 9
0 8
1
2 5 5 8 8
5 7

5 8 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 29,23,32,58,56,91,28,20,12,34,62,32,70,18,71,14,04,09,92,64,10,45,78,36,60,65,93
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
74529
Giải nhất
16323
Giải nhì
85332
10658
Giải ba
76656
91791
03328
64220
99612
40734
Giải tư
6962
7532
5470
9118
Giải năm
4571
1214
9004
5909
4392
1564
Giải sáu
910
745
678
Giải bẩy
36
60
65
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 9
0 2 4 8
0 3 8 9
2 2 4 6
5
6 8
0 2 4 5
0 1 8

1 2 3

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 13,53,51,95,13,19,94,71,31,61,42,46,33,82,30,78,70,01,68,18,39,20,83,56,85,38,91
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
22913
Giải nhất
76753
Giải nhì
54451
20895
Giải ba
85913
57019
21294
67971
51631
47161
Giải tư
0942
7546
5633
4482
Giải năm
4430
0878
6870
7001
8768
8618
Giải sáu
339
220
383
Giải bẩy
56
85
38
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
3 3 8 9
0
0 1 3 8 9
2 6
1 3 6
1 8
0 1 8
2 3 5
1 4 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 49,48,82,07,01,91,02,83,23,96,49,66,25,70,72,21,04,14,19,50,07,32,42,16,67,61,85
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
09649
Giải nhất
66948
Giải nhì
00882
78207
Giải ba
82301
49691
85602
75883
38323
60596
Giải tư
6249
9666
9525
6370
Giải năm
4972
3121
1704
3614
8019
5250
Giải sáu
707
132
142
Giải bẩy
16
67
61
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 4 7 7
4 6 9
1 3 5
2
2 8 9 9
0
1 6 7
0 2
2 3 5
1 6

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 01 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 38,88,53,69,55,67,05,40,00,14,33,93,29,94,49,29,42,84,02,44,39,56,93,86,24,51,02
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
71838
Giải nhất
34388
Giải nhì
75053
17469
Giải ba
81055
26367
18205
54640
24100
10914
Giải tư
0133
3593
6429
2994
Giải năm
2549
6829
5542
9884
2702
6044
Giải sáu
039
856
193
Giải bẩy
86
24
51
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 2 5
4
4 9 9
3 8 9
0 2 4 9
1 3 5 6
7 9

4 6 8
3 3 4

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 31 tháng 01 năm 2017

2 số cuối: 03,13,53,23,75,31,21,38,15,56,61,06,80,92,15,40,87,23,74,06,42,77,95,54,76,97,40
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
31203
Giải nhất
62513
Giải nhì
40553
56923
Giải ba
42575
75031
96721
71538
12115
27456
Giải tư
6561
1106
4980
4392
Giải năm
1915
7240
4087
2123
9674
6806
Giải sáu
742
177
895
Giải bẩy
54
76
97
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6 6
3 5 5
1 3 3
1 8
0 0 2
3 4 6
1
4 5 6 7
0 7
2 5 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 01 năm 2017

2 số cuối: 19,24,73,49,20,27,93,11,78,97,03,54,66,88,52,62,11,19,86,44,48,13,43,82,13,09,42
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
40519
Giải nhất
96324
Giải nhì
15673
41949
Giải ba
27420
33427
07693
20111
40778
69197
Giải tư
1903
1354
3166
6388
Giải năm
7352
3162
5211
7019
3786
1444
Giải sáu
248
213
943
Giải bẩy
82
13
09
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9
1 1 3 3 9 9
0 4 7

2 3 4 8 9
2 4
2 6
3 8
2 6 8
3 7

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 25 tháng 01 năm 2017

2 số cuối: 96,28,73,72,72,26,35,94,09,14,91,21,74,91,49,46,63,49,27,66,14,74,13,76,33,86,63
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
74696
Giải nhất
07028
Giải nhì
50473
09772
Giải ba
92372
73026
82335
53394
01209
59514
Giải tư
0491
9321
4174
7991
Giải năm
4049
4346
1463
3249
9627
8166
Giải sáu
614
974
913
Giải bẩy
76
33
86
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
3 4 4
1 6 7 8
3 5
6 9 9

3 3 6
2 2 3 4 4 6
6
1 1 4 6

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 24 tháng 01 năm 2017

2 số cuối: 89,73,92,08,00,67,40,74,05,37,45,36,46,57,16,97,40,51,23,78,43,31,93,63,89,01,12
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
57089
Giải nhất
31973
Giải nhì
55292
95008
Giải ba
29700
31967
82340
35374
13005
99237
Giải tư
5745
0336
2046
7157
Giải năm
8516
6897
4840
3651
9223
8878
Giải sáu
443
131
493
Giải bẩy
63
89
01
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 5 8
2 6
3
1 6 7
0 0 3 5 6
1 7
3 7
3 4 8
9 9
2 3 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 01 năm 2017

2 số cuối: 72,05,84,13,73,68,87,03,00,51,52,64,61,91,39,30,63,26,00,46,12,95,86,11,40,55,56
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
00872
Giải nhất
31705
Giải nhì
60984
47113
Giải ba
51373
38768
47687
95903
49600
69751
Giải tư
0452
0664
0061
6691
Giải năm
3439
1630
5663
5326
5000
3646
Giải sáu
012
295
386
Giải bẩy
11
40
55
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 3 5
1 2 3
6
0 9
0 6
1 2 5 6
1 3 4 8
2 3
4 6 7
1 5

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 22 tháng 01 năm 2017

2 số cuối: 11,84,12,40,20,80,80,84,46,28,13,29,12,88,34,88,24,16,74,71,39,03,67,63,07,17,57
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
52911
Giải nhất
57484
Giải nhì
21812
05440
Giải ba
43220
15480
25180
17484
50346
27528
Giải tư
4913
3629
0712
9388
Giải năm
9534
5488
0524
7916
0174
3071
Giải sáu
839
503
067
Giải bẩy
63
07
17
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7
1 2 2 3 6 7
0 4 8 9
4 9
0 6
7
3 7
1 4
0 0 4 4 8 8

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 01 năm 2017

2 số cuối: 05,19,53,01,53,20,27,89,43,23,70,81,78,67,22,00,35,51,90,16,80,72,58,46,40,35,84
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
64105
Giải nhất
31919
Giải nhì
32653
25801
Giải ba
46853
07320
70927
54689
88143
42823
Giải tư
6670
6681
0778
8967
Giải năm
8122
2200
3835
6251
0090
0216
Giải sáu
380
072
658
Giải bẩy
46
40
35
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 5
6 9
0 2 3 7
5 5
0 3 6
1 3 3 8
7
0 2 8
0 1 4 9
0

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 01 năm 2017

2 số cuối: 33,81,08,93,66,22,68,04,68,91,89,18,89,14,88,70,44,44,16,54,29,35,28,57,45,06,25
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
43033
Giải nhất
66981
Giải nhì
00008
01093
Giải ba
87766
17322
84368
86904
68668
03891
Giải tư
1089
7018
4089
3714
Giải năm
0088
8270
6344
9344
8816
3654
Giải sáu
929
835
828
Giải bẩy
57
45
06
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6 8
4 6 8
2 5 8 9
3 5
4 4 5
4 7
6 8 8
0
1 8 9 9
1 3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 01 năm 2017

2 số cuối: 47,78,51,95,17,17,79,99,23,78,83,72,33,69,71,67,50,55,44,74,13,63,70,26,19,44,04
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
80047
Giải nhất
01378
Giải nhì
15651
63595
Giải ba
78817
77317
70779
16699
07223
68678
Giải tư
1683
6572
0033
2469
Giải năm
2871
2967
7050
8155
1744
5974
Giải sáu
613
863
070
Giải bẩy
26
19
44
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
3 7 7 9
3 6
3
4 4 7
0 1 5
3 7 9
0 1 2 4 8 8 9
3
5 9

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 18 tháng 01 năm 2017

2 số cuối: 45,07,38,81,33,34,15,06,71,00,66,15,52,56,59,17,85,73,99,99,31,61,25,29,62,06,25
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
37845
Giải nhất
29807
Giải nhì
50438
12281
Giải ba
72133
28534
23915
25406
72071
49900
Giải tư
8066
9015
0752
5856
Giải năm
3259
8517
1585
3673
8299
4899
Giải sáu
431
061
425
Giải bẩy
29
62
06
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 6 6 7
5 5 7
5 5 9
1 3 4 8
5
2 6 9
1 2 6
1 3
1 5
9 9

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 17 tháng 01 năm 2017

2 số cuối: 23,83,74,07,18,38,70,30,60,41,49,08,50,18,45,92,30,74,46,30,99,95,11,03,79,15,93
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
81223
Giải nhất
16783
Giải nhì
97874
85107
Giải ba
56318
51138
01670
43830
98960
94641
Giải tư
9449
7408
6050
1618
Giải năm
3745
4092
4930
2674
3646
1230
Giải sáu
199
795
011
Giải bẩy
03
79
15
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7 8
1 5 8 8
3
0 0 0 8
1 5 6 9
0
0
0 4 4 9
3
2 3 5 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 01 năm 2017

2 số cuối: 32,66,46,77,65,27,96,46,29,83,60,92,92,57,91,97,69,25,95,60,73,27,75,06,88,63,82
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
66332
Giải nhất
66566
Giải nhì
00446
08477
Giải ba
73765
90127
93696
08846
18129
71883
Giải tư
0760
9992
1292
7357
Giải năm
6291
9097
4969
3325
6195
8560
Giải sáu
973
227
775
Giải bẩy
06
88
63
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6

5 7 7 9
2
6 6
7
0 0 3 5 6 9
3 5 7
2 3 8
1 2 2 5 6 7

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc sao the
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.
Thông tắc cống, Kính mắt